Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief Onderweg.nu

Beste mensen,

Het is lang stil geweest, helaas! Als bestuur maken we ons daar ook zorgen over, we zouden het graag anders zien. We denken er ook met elkaar over na en bidden ervoor.

Zomaar een citaat uit de laatste bestuursvergadering opgetekend door Ton van der Breggen: “Er moet een magazine komen, maar er zijn te weinig mensen om het te dragen. Hoe verder? Er moeten artikelen komen, je wilt diepgaande artikelen hebben en wat eenvoudigere. Er moet een jaarverslag in en een financieel verslag. We kunnen dit niet met zijn drieën, dat is te ingewikkeld. We kunnen een nieuwsbrief uit doen, dat is iets minder ingrijpend. We hebben middelen, maar geen mensen. De voorzitter gaat een nieuwsbrief opstellen, die we kunnen uitgeven!”

Vandaar deze nieuwsbrief. Helaas nog geen nieuw magazine. Om jullie enigszins te informeren. Om excuses en uitleg te geven.

Onze visie en passie zijn sinds de oprichting van Onze Weg in 1982 nog onveranderd en onverminderd.

Onze kernwaarden zijn: trouw aan God en liefde voor de mensen.

We willen ‘trouw aan God’ zijn door goed naar Zijn Woord (de Bijbel) te luisteren en Zijn Zoon Jezus na te volgen. Wat seksualiteit betreft, lezen we in de Bijbel bijvoorbeeld hoe dit een plaats krijgt binnen het huwelijk tussen man en vrouw. We lezen ook dat andere vormen van seksualiteit een overtreding van Gods wil zijn. Daar sluiten we onze oren dus niet voor. We blijven luisteren. Van Jezus leren we hoe we dat kunnen doen en hoe we Gods wil kunnen uitdragen. Dat heeft alles met ‘liefde voor mensen’ te maken. We doen ons werk vanuit bewogenheid. We accepteren de mensen die we ontmoeten, zoals ze zijn en gaan respectvol om met iedereen. (Citaat van de website Onderweg.nu)

In de lente van 2014 zijn we voortvarend van start gegaan met een geheel vernieuwde website. We hadden de intentie om elke veertien dagen een kort artikel te plaatsen. Dit is een aantal maanden goed gegaan. Daarna liep het niet meer. We kregen technische problemen met het bloggedeelte. (Was de website gehackt??). Ook onze plannen om de website interactiever te maken door bijvoorbeeld filmpjes met actuele informatie m.b.t het thema homoseksualiteit te plaatsen, hebben we niet kunnen waarmaken.. Excuses hiervoor– heel vervelend. De reden is onder andere te vinden in de minimale bezetting van het bestuur. Het ontbrak ons voor een deel aan kennis en kunde, ook was er in deze periode door persoonlijke omstandigheden geen ruimte om uit de impasse te komen. Gelukkig zijn we door enkele betrokkenen van Onderweg.nu uitgedaagd en bemoedigd om toch door te gaan.

Vandaaruit zijn we in contact gekomen met een klein bedrijf dat tegen gunstige voorwaarden de problemen met de website wil oplossen en de website in de toekomst technisch wil onderhouden. Over enkele weken hopen we dus weer actueel te kunnen zijn.

Dat is een eerste stap.

En vervolgens… dat hangt af van betrokkenheid en praktisch inzet van mensen die met ons het werk van Onderweg.nu willen dragen.

Dat vraagt verder overleg en verbreding.

Shalom – Jan Karreman – Voorzitter.