Nieuws

We genezen niet en geven geen therapie

Het nieuws, dat afgelopen dinsdag 26 januari de motie van Vera Bergkamp van D66, met betrekking tot een verbod op homogenezing en conversietherapie, in de Tweede Kamer werd aangenomen, was te verwachten. Zeker nu de verkiezingen eraan komen. Het nieuw te kiezen kabinet zal de wet gaan uitwerken. Wat ...
Verder Lezen

Online Conferentie “Honing uit de rots”

In 2020 plande True Freedom Trust (TFT) verschillende keren een conferentie met als thema ”Honing uit de rots”. Maar steeds weer werd die uitgesteld vanwege COVID-19. Om verder uitstel te voorkomen staat er nu een online-zoom- conferentie gepland voor zaterdag 27 februari, vanaf 10 uur 's morgens tot halverwege ...
Verder Lezen

Zegenwens vanuit het bestuur: “U loof ik Heer, met hart en ziel”, naar Psalm 138

U loof ik Heer Jezus, met hart en ziel, in eerbied kniel ik. Voor U alleen. Te midden van duisternis en verleidingen van goden en mensen richt ik mij tot U. Naar het heiligdom waar U bent, om troost, vergeving en zegen. Want als ik bang ben, boos of ...
Verder Lezen

Een nieuwe wereldleider uit Bethlehem

Tjonge, alweer een jaar voorbij! Twaalf maanden geleden hadden we niet verwacht dat ons dagelijks leven zo grondig zou veranderen. En dat niet alleen voor ons in Nederland, maar wereldwijd. Maar het zwaartepunt, aan het einde van 2020, ligt niet op alle mogelijke dramatische omstandigheden die ons zijn overkomen. Nee, ...
Verder Lezen

Lef!

Afgelopen week was een hectische week. Vanwege alle discussies over homoseksualiteit en reformatorische scholen. Herman van Wijngaarden van Hart van homo’s liet zich daarbij niet onbetuigd. Hieronder vier bijdragen waarin hij het opneemt voor het reformatorisch onderwijs. Moedig! En de moeite van het naluisteren waard! In een column voor CIP.nl ...
Verder Lezen

Armpje drukken

Op de site Zaut.org schrijft Krijn de Jong op 13 november 2020: Democratie is een poging om mensen met totaal verschillende meningen toch vreedzaam te laten samenleven. In een democratie wordt de minderheid door wetten in bescherming genomen tegen de  meerderheid. De belangrijkste zaken hebben een plaats gekregen in de ...
Verder Lezen

Veilige discussie

Op de christelijke opinie site Zaut.org schrijft Krijn de Jong op 11 november 2020 Altijd is het weer even schrikken als het onderwerp homoseksualiteit in de Tweede Kamer aan de orde komt. De verontwaardiging die er dan ontstaat over het feit dat er nog steeds mensen bestaan die homoseksualiteit als ...
Verder Lezen

Vanuit het bestuur

Vanwege de aanhoudende Corona-virus dreiging heeft het bestuur besloten onze ontmoetings- en bemoedigingsdag, die gepland staat voor 12 september, uit te stellen. “Logisch, maar ook jammer.” “Jammer, maar een goed besluit.” “Duidelijk en begrijpelijk.” Zijn zo wat reacties. Natuurlijk hadden we elkaar graag ontmoet en gesproken. Maar door het niet ...
Verder Lezen

Ontmoeting en bemoediging D.V. 12 september 2020

Op 21 mei 2019 dienden drie Kamerleden een motie in. Ze verzochten de regering ‘diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.’ Inmiddels is de ...
Verder Lezen

“Vegetariërs een gedragscode voor slagers laten opstellen…”

Daarmee vergelijkt een vriendin het verzoek van het kabinet aan het Humanistisch Verbond om een gedragscode te ontwikkelen voor pastorale zorg aan lhbti’ers. Zo’n code zou ervoor moeten zorgen dat niemand meer wordt blootgesteld aan een schadelijke ‘conversie- of genezingstherapie’. Minister De Jonge ziet een dergelijke code vooralsnog als een ...
Verder Lezen

Tot Heil Des Volks stopt met Different

Dit las ik op 16 juni in het Nederlands Dagblad. Nee, ik was niet verbaasd omdat ik het al langer aan zag komen. Het is pijnlijk dat de deuren dicht gaan. Juist in deze tijd. Is het waar zoals er staat dat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden? Wat voor ...
Verder Lezen

Zaut.org

Persbericht Op 6 juni werd de christelijke website ‘Zaut.org’ gelanceerd. Zaut.org wil ‘actueel, profetisch en nuchter’ het nieuws en de gebeurtenissen in de wereld analyseren en becommentariëren in het licht van Gods Woord. Alles beweegt in onze samenleving. Er is veel maatschappelijke onrust, niet alleen hier, maar over de hele ...
Verder Lezen

Onderzoek homogenezingstherapie

‘Ongeveer 15 'homogenezingstherapeuten' actief in Nederland’, kopt het ND op de voorpagina van 11 juni. Het artikel, zonder enig commentaar, gaat over de uitkomst van het onderzoek dat de bureaus Beke en Ateno uitvoerden naar homogenezingstherapieën. De Kamer drong daarop aan uit zorg over met name jonge en kwetsbare lhbt'ers ...
Verder Lezen

Conversie Therapie verbod – door Joe Dallas

Het gemeentebestuur van het Canadese Calgary stemde op 26 mei vóór een verbod op Conversie Therapie, op straffe van 10.000,00 dollar, een jaar gevangenis, of beide. Dit gebeuren in Canada, laat zien wat Amerika kan verwachten. Christenen moeten daarom drie kanten aan dit verhaal goed onderscheiden: 1. de definitie van ...
Verder Lezen

Dankbaar voor het leven van Sy Rogers

Sinclair Rogers, algemeen bekend als Sy, een bevlogen voorganger die in de voorhoede stond van de ex-gay beweging, overleed op 19 april. Voor velen was hij een favoriete spreker over het onderwerp (homo-) seksualiteit. Iemand schrijft: “Met een bezwaard hart deel ik je mee dat Sy Rogers de strijd tegen ...
Verder Lezen