Nieuws

Ontmoeting en bemoediging D.V. 12 september 2020

Op 21 mei 2019 dienden drie Kamerleden een motie in. Ze verzochten de regering ‘diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.’ Inmiddels is de ...
Verder Lezen

“Vegetariërs een gedragscode voor slagers laten opstellen…”

Daarmee vergelijkt een vriendin het verzoek van het kabinet aan het Humanistisch Verbond om een gedragscode te ontwikkelen voor pastorale zorg aan lhbti’ers. Zo’n code zou ervoor moeten zorgen dat niemand meer wordt blootgesteld aan een schadelijke ‘conversie- of genezingstherapie’. Minister De Jonge ziet een dergelijke code vooralsnog als een ...
Verder Lezen

Tot Heil Des Volks stopt met Different

Dit las ik op 16 juni in het Nederlands Dagblad. Nee, ik was niet verbaasd omdat ik het al langer aan zag komen. Het is pijnlijk dat de deuren dicht gaan. Juist in deze tijd. Is het waar zoals er staat dat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden? Wat voor ...
Verder Lezen

Zaut.org

Persbericht Op 6 juni werd de christelijke website ‘Zaut.org’ gelanceerd. Zaut.org wil ‘actueel, profetisch en nuchter’ het nieuws en de gebeurtenissen in de wereld analyseren en becommentariëren in het licht van Gods Woord. Alles beweegt in onze samenleving. Er is veel maatschappelijke onrust, niet alleen hier, maar over de hele ...
Verder Lezen

Onderzoek homogenezingstherapie

‘Ongeveer 15 'homogenezingstherapeuten' actief in Nederland’, kopt het ND op de voorpagina van 11 juni. Het artikel, zonder enig commentaar, gaat over de uitkomst van het onderzoek dat de bureaus Beke en Ateno uitvoerden naar homogenezingstherapieën. De Kamer drong daarop aan uit zorg over met name jonge en kwetsbare lhbt'ers ...
Verder Lezen

Conversie Therapie verbod – door Joe Dallas

Het gemeentebestuur van het Canadese Calgary stemde op 26 mei vóór een verbod op Conversie Therapie, op straffe van 10.000,00 dollar, een jaar gevangenis, of beide. Dit gebeuren in Canada, laat zien wat Amerika kan verwachten. Christenen moeten daarom drie kanten aan dit verhaal goed onderscheiden: 1. de definitie van ...
Verder Lezen

Dankbaar voor het leven van Sy Rogers

Sinclair Rogers, algemeen bekend als Sy, een bevlogen voorganger die in de voorhoede stond van de ex-gay beweging, overleed op 19 april. Voor velen was hij een favoriete spreker over het onderwerp (homo-) seksualiteit. Iemand schrijft: “Met een bezwaard hart deel ik je mee dat Sy Rogers de strijd tegen ...
Verder Lezen

Ontmoetingsdag 12 september 2020 D.V.

“We willen elkaar bemoedigen in en vanuit de navolging van Jezus, door middel van de sociale media en ontmoeting”, staat in onze prioriteitenlijst voor dit jaar. Dat laatste, elkaar ontmoeten, hebben we de afgelopen jaren alleen in kleine kring gedaan. Onze laatste ontmoetingsdag was in 2010. Naderhand zijn er nog ...
Verder Lezen

Vanuit het bestuur

Op 10 maart hielden we onze voorjaarsvergadering in ’t Harde. Het is altijd weer een feestje om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Bemoediging, verhalen delen, daar hebben we allemaal behoefte aan. Persoonlijk ervaar ik onze bestuursvergaderingen als een warm bad. Vanwege de openheid, vertrouwelijkheid en het verlangen ...
Verder Lezen

Maarten Luther tijdens de zeer besmettelijke Pest

Van de 14e tot en met de 19e eeuw kwam de Pest of "Black Plague", een zeer besmettelijke infectieziekte, regelmatig voor in Europa, en maakte veel slachtoffers. Maarten Luther sprak met het oog daarop, vanuit een diepe eerbied voor God, zonder grootspraak of roekeloosheid: Ik zal God genadig vragen ...
Verder Lezen

Lang leve de vrijheid van godsdienst en meningsuiting

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring is niet strafbaar op grond van enig wetsartikel. Er zal dan ook niet over worden gegaan tot vervolging. Dat was de uitspraak van het Openbaar Ministerie op 11 maart, nadat er aangiften waren gedaan. Zowel tegen de inhoud van de verklaring als tegen de ...
Verder Lezen

Vrijheid van godsdienst en meningsuiting

Op 12 februari schrijft Patrick Simons voor CIP (naar informatie uit The Guardian) dat Franklin Graham zijn evangelisatietour door Groot Brittannië door wil zetten. Ook al wordt hij als spreker in diverse plaatsen geweigerd vanwege zijn visie op homoseksualiteit. Al eerder, op 21 januari, schreef het CIP over activisten ...
Verder Lezen

Uitgelicht

Op 5 februari schrijft Patrick Simons in CIP-nieuws: Edinburgh weigert christelijk evenement vanwege Amerikaanse prediker In de afgelopen weken kwamen verschillende berichten naar buiten met betrekking tot de evangelisatietour van Franklin Graham in het voorjaar, langs acht steden in Groot Brittanië. Beheerders van verschillende locaties waar de voorganger zou ...
Verder Lezen

Nepnieuws

Je hebt de hele dag nieuws tegenwoordig. Kranten en media staan er bol van. En iedereen heeft zo zijn bronnen. Iemand zei bijvoorbeeld: “Hoe ik dat weet? Van facebook natuurlijk!” En zo kunnen de meest fantasierijke verhalen voor waarheid doorgaan. Er wordt zelfs heel gericht nepnieuws geproduceerd in zogenaamde ...
Verder Lezen

Kerst- en nieuwjaars zegenwens

Je hebt alle reden om feest te vieren en blij te zijn: Jezus, de Zoon van David, is geboren Koning van hemel en aarde! Je hebt alle reden om vol verwachting de toekomst in te gaan: Hij is in aantocht Door alle gebeurtenissen in de wereld heen Hoor je ...
Verder Lezen