Nieuws

Opmerkelijke Berichten

Iemand tipt de videoboodschap van Daryl Jay Kyle, waarin hij vertelt over zijn achtergrond, zijn geloof, zijn overgave aan God en zijn liefde voor muziek. https://youtu.be/_FBF0uruLhg?si=lgYH6yeLxFthJ6nt Op 22 augustus plaatst cvandaag het artikel van Patrick Goede ‘Noorse zorgmedewerkers: 'Kerk van Noorwegen draagt bij aan geslachtsverwarring'. Noorse zorgmedewerkers maken zich ...

EEN CANCEL CULTUUR

Er gebeurt en verandert veel. En dat ook nog eens in rap tempo. ‘Het is niet bij te houden,’ appt iemand, ‘je kunt ook niet al je tijd daaraan geven.’ Mensen spannen zich in om de ontwikkelingen te duiden. Je kunt je hele dag vullen met YouTube filmpjes over ...

Opmerkelijke Berichten

Op 25 juli geeft CBNNews een update van de rechtszaak tegen Matthew Grech in Malta in de vorm van een interview met hem. Matthew staat voor de rechter omdat hij zijn getuigenis deelde over hoe hij de LHBT-levensstijl verliet om Christus te volgen. Hij is de eerste person in ...

Opmerkelijke Berichten

Op 5 juli plaatst Gezin in Gevaar op haar site een artikel van James Bascom onder de kop: ‘de kwaadaardige oorsprong van genderideologie.’ Alsook een video-opname over de vraag ‘Waar komt de genderideologie vandaan?’ James Bascom: de kwaadaardige oorsprong van… | Gezin in Gevaar Op 26 juni gaat de ...

Opmerkelijke Berichten

Iemand tipt een kort filmpje over de vraag ‘Can you be a gay christian?’ met als kop ‘She is Teaching and Preaching at the same time.’ Vrij vertaald zegt een vrouw: ‘Daar heb ik problemen mee. Ik ben taallerares. ‘Homoseksuele’ is een bijvoeglijk naamwoord. ‘Christen’ is een zelfstandig naamwoord ...

8 – OP DE WEBSITE STAAT: ‘WAT SEKSUALITEIT BETREFT, LEZEN WE IN DE BIJBEL BIJVOORBEELD HOE DIT EEN PLAATS KRIJGT BINNEN HET HUWELIJK TUSSEN MAN EN VROUW. WE LEZEN OOK DAT ANDERE VORMEN VAN SEKSUALITEIT EEN OVERTREDING VAN GODS WIL ZIJN. DAAR SLUITEN WE ONZE OREN DUS NIET VOOR. WE BLIJVEN LUISTEREN.’

BETEKENT DIT DAT MENSEN KUNNEN WORDEN GEACCEPTEERD ALS HOMOSEKSUEEL ZOLANG ZE ZICH NIET BEZIGHOUDEN MET HOMOSEKSUELE ACTIVITEITEN? Onze aanwezigheid op het internet maakt duidelijk dat we openstaan voor ieder die contact met ons zoekt 1). Elke vraag die binnenkomt wordt serieus genomen. Dat houdt in dat we mensen accepteren zoals ...

7 – EEN VAN MIJN GEINTERVIEWDEN VERTELDE DAT WAT ORGANISATIES ALS ONDERWEG DOEN, CONVERSIETHERAPIE IS. HOE REAGEERT U HIEROP?

Deze uitspraak roept vragen bij me op als ‘Wat wordt bedoeld met ‘conversietherapie’? en Spreekt de geïnterviewde uit eigen ervaring met Onderweg?’ Laten we het begrip ‘Conversietherapie’ (‘CT’) eens nader bekijken, en leggen naast wat Onderweg doet, om te zien of bovenstaande bewering klopt. Het Wetsvoorstel ‘Wet Strafbaarstelling Conversiehandelingen’ omschrijft ...

6- U SCHREEF IN HET EERSTE ARTIKEL DAT MENSEN DIE ORGANISATIES ALS ONDERWEG WILLEN VERBIEDEN, DAT DOEN OMDAT ZE DIEP GEKWETST ZIJN. WAT BEDOELT U PRECIES MET GEKWETST?

Als ik de woorden ‘diep’ en ‘gekwetst’ gebruik, dan doe ik dat vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik kan daarbij natuurlijk niet spreken over iedereen die Onderweg de wereld uit wil hebben. De motivatie daarachter zal verschillen. In dit artikel zal ik wat van mijn ervaringen delen. Na afloop van een ...

Opmerkelijke Berichten

Op 4 april schrijft Patrick Goede voor Cvandaag ‘Kerkleiders: 'Schots verbod op conversietherapie kan onschuldige christenen strafbaar maken'. Een coalitie van kerkleiders heeft de Schotse regering opgeroepen de plannen om conversietherapie te verbieden, te heroverwegen. Zij waarschuwen ervoor dat de voorgestelde wetgevende taal zo breed geïnterpreteerd kan worden dat ...

5- HOE VINDT U DAT ONDERWEG HELPT?

Bij deze vraag denk ik allereerst aan het warme bad dat ik zelf ervaren heb toen ik Onderweg.nu leerde kennen. De openheid, herkenning, begrip en verbondenheid door het geloof in Jezus Christus is hartverwarmend. Zo ervaar ik het nog steeds, ook nu ik deel mag uitmaken van het bestuur. Bij ...

Hoofdpunten Behandeling Wetsvoorstel Strafbaarstelling Conversiehandelingen door Raad van State

Een totaalverbod op conversiehandelingen is in strijd met de rechten van de mens. Er worden vraagtekens gezet bij de gemaakte keuze om het Wetboek van Strafrecht aan te vullen met een nieuwe strafbaarstelling. Ernstige vormen van conversiehandelingen zouden strafbaar moeten worden. De vraag is of deze gedragingen niet al strafbaar ...

4- WAT VOOR ONDERSTEUNING BIEDT ONDERWEG.NU AAN MENSEN DIE MEE WILLEN DOEN EN WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER?  

Onderweg.nu heeft als doelstelling het ‘Bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen.’ Je vindt ons logo op deze site. Onze doelgroep zijn christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens, of daarmee te maken hebben gehad en een verandering in seksuele gerichtheid doormaakten, en ervoor kiezen in ...

3- OP DE WEBSITE VAN ONDERWEG WORDT HOMOSEKSUALITEIT EEN GEVOEL GENOEMD. GELOOFT U DAT DIT IETS IS DAT KAN WORDEN VERANDERD? HOE DEFINIEERT U SEKSUALITEIT?

Er is heel wat en diepgaand geschreven over homoseksualiteit. De meningen lopen uiteen, zijn zelfs tegenstrijdig. In de loop van de tijd heb ik heel wat van die boeken, artikelen en levensverhalen gelezen. Het gaat immers ook over mij. Ik zocht antwoorden op vragen als ‘Wat is homoseksualiteit? Is het ...

2- HOE EN WANNEER BENT U BIJ ONDERWEG BETROKKEN GERAAKT?

In het voorjaar van 2018 surfte ik op het internet vanwege een pastorale hulpvraag. Op een zondagmorgen raakte ik namelijk onverwacht in gesprek met een man, een vijftiger. ‘Ik ben gescheiden en vader van een dochter, ’ zei hij, ‘ik maak me zorgen om haar vanwege haar voortdurend wisselende relaties ...

1- HOE REAGEERT U OP GROEPEN DIE ORGANISATIES ZOALS DE UWE WILLEN VERBIEDEN?

Afgelopen week stelde een journaliste van een studentenkrant in het noorden van het land me deze vraag. ‘Ik wil beide kanten van het verhaal vertellen’, mailde ze, en ‘Ik begrijp dat het een gevoelig onderwerp is.’ In eerste instantie dacht ik ’Daar heb ik geen zin in, in een gepolariseerde ...