Nieuws

Impressie Zoom-conferentie TFT (2)

Op 17 maart plaatsten we al een impressie van het ochtendprogramma van de zoom-conferentie van True Freedom Trust van 27 februari. Hieronder volgt een indruk van het middagprogramma. Steve zingt, na de lunch en een opening van het middagprogramma met gebed: "I am nothing without Jesus", vrij vertaald: “Ik ...
Verder Lezen

Wat staat ons te wachten?

In de afgelopen week las ik een drietal berichten, die het delen waard zijn. Allereerst het artikel van dr. R. Albert Mohler jr, van het Southern Baptist Theological Seminary, een invloedrijke ‘evangelical’ in Amerika over de ‘Equality Act’. Hierbij een paar gedachten daaruit, vrij vertaald. Joe Biden beloofde de ...
Verder Lezen

Impressie Zoom-conferentie TFT (1)

We hadden een goede tijd met elkaar. We, dat is ruim honderd personen die zich  inschreven voor deze zoom-conferentie op 27 februari "Honey from the Rock". Een impressie van het ochtendprogramma. Een hartelijk welkom, samen God aanbidden, geeft meteen een band van herkenning en vertrouwdheid. Net als samen zingen, ...
Verder Lezen

Uitstel Ontmoetingsdag 13 maart

In verband met alle Corona-perikelen hebben we als bestuur besloten om, zij het met pijn in ons hart, de Ontmoetingsdag van 13 maart, uit te stellen. Jammer. Persoonlijk keek ik ernaar uit. Het is altijd feestelijk om elkaar te ontmoeten en tijd samen door te brengen. En zo onze ...
Verder Lezen

We genezen niet en geven geen therapie

Het nieuws, dat afgelopen dinsdag 26 januari de motie van Vera Bergkamp van D66, met betrekking tot een verbod op homogenezing en conversietherapie, in de Tweede Kamer werd aangenomen, was te verwachten. Zeker nu de verkiezingen eraan komen. Het nieuw te kiezen kabinet zal de wet gaan uitwerken. Wat ...
Verder Lezen

Online Conferentie “Honing uit de rots”

In 2020 plande True Freedom Trust (TFT) verschillende keren een conferentie met als thema ”Honing uit de rots”. Maar steeds weer werd die uitgesteld vanwege COVID-19. Om verder uitstel te voorkomen staat er nu een online-zoom- conferentie gepland voor zaterdag 27 februari, vanaf 10 uur 's morgens tot halverwege ...
Verder Lezen

Zegenwens vanuit het bestuur: “U loof ik Heer, met hart en ziel”, naar Psalm 138

U loof ik Heer Jezus, met hart en ziel, in eerbied kniel ik. Voor U alleen. Te midden van duisternis en verleidingen van goden en mensen richt ik mij tot U. Naar het heiligdom waar U bent, om troost, vergeving en zegen. Want als ik bang ben, boos of ...
Verder Lezen

Een nieuwe wereldleider uit Bethlehem

Tjonge, alweer een jaar voorbij! Twaalf maanden geleden hadden we niet verwacht dat ons dagelijks leven zo grondig zou veranderen. En dat niet alleen voor ons in Nederland, maar wereldwijd. Maar het zwaartepunt, aan het einde van 2020, ligt niet op alle mogelijke dramatische omstandigheden die ons zijn overkomen. Nee, ...
Verder Lezen

Lef!

Afgelopen week was een hectische week. Vanwege alle discussies over homoseksualiteit en reformatorische scholen. Herman van Wijngaarden van Hart van homo’s liet zich daarbij niet onbetuigd. Hieronder vier bijdragen waarin hij het opneemt voor het reformatorisch onderwijs. Moedig! En de moeite van het naluisteren waard! In een column voor CIP.nl ...
Verder Lezen

Armpje drukken

Op de site Zaut.org schrijft Krijn de Jong op 13 november 2020: Democratie is een poging om mensen met totaal verschillende meningen toch vreedzaam te laten samenleven. In een democratie wordt de minderheid door wetten in bescherming genomen tegen de  meerderheid. De belangrijkste zaken hebben een plaats gekregen in de ...
Verder Lezen

Veilige discussie

Op de christelijke opinie site Zaut.org schrijft Krijn de Jong op 11 november 2020 Altijd is het weer even schrikken als het onderwerp homoseksualiteit in de Tweede Kamer aan de orde komt. De verontwaardiging die er dan ontstaat over het feit dat er nog steeds mensen bestaan die homoseksualiteit als ...
Verder Lezen

Vanuit het bestuur

Vanwege de aanhoudende Corona-virus dreiging heeft het bestuur besloten onze ontmoetings- en bemoedigingsdag, die gepland staat voor 12 september, uit te stellen. “Logisch, maar ook jammer.” “Jammer, maar een goed besluit.” “Duidelijk en begrijpelijk.” Zijn zo wat reacties. Natuurlijk hadden we elkaar graag ontmoet en gesproken. Maar door het niet ...
Verder Lezen

Ontmoeting en bemoediging D.V. 12 september 2020

Op 21 mei 2019 dienden drie Kamerleden een motie in. Ze verzochten de regering ‘diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.’ Inmiddels is de ...
Verder Lezen

“Vegetariërs een gedragscode voor slagers laten opstellen…”

Daarmee vergelijkt een vriendin het verzoek van het kabinet aan het Humanistisch Verbond om een gedragscode te ontwikkelen voor pastorale zorg aan lhbti’ers. Zo’n code zou ervoor moeten zorgen dat niemand meer wordt blootgesteld aan een schadelijke ‘conversie- of genezingstherapie’. Minister De Jonge ziet een dergelijke code vooralsnog als een ...
Verder Lezen

Tot Heil Des Volks stopt met Different

Dit las ik op 16 juni in het Nederlands Dagblad. Nee, ik was niet verbaasd omdat ik het al langer aan zag komen. Het is pijnlijk dat de deuren dicht gaan. Juist in deze tijd. Is het waar zoals er staat dat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden? Wat voor ...
Verder Lezen