Nieuws van het bestuur Onze Weg / Onderweg.nu

De afgelopen periode van een tweetal jaren zijn voor ons een zoektocht geweest, naar het HOE gaan we verder als organisatie. En was het inderdaad een zoektocht in verbondenheid met onze Heiland en Betrokkenen in Nederland en daarbuiten. Waar we ook waren en wie we ook spraken, de boodschap die we kregen, was om op onze post aanwezig te blijven. Om ons geluid over identiteit en seksualiteit en gender-issues, te laten horen. In verbondenheid met andere organisaties in Nederland, Engeland en daarbuiten.

In ons beleidsplan, 2015-2020, stond verwoord dat we, zie citaat uit dit plan;

Ten aanzien van het Beleidsplan 2015 – 2020

  • Gebed is de motor (denk aan het vallen van muren van Jericho en Berlijn)
  • De strikt noodzakelijke activiteiten worden ten uitvoer gebracht.
  • Wenselijke activiteiten worden alleen gestart als er mankracht en financiën zijn.
  • Er wordt bij voorkeur gezocht naar aanwezige talenten in de achterban.
  • Tijdens de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar worden de taken door het bestuur doorgenomen. Vervolgens worden de prioriteiten voor dat jaar bepaald. Dit wordt vastgelegd in een jaarlijks activiteitenplan.

Dit jaar was onze bestuursvergadering op 27 maart op ’t Harde. Aanwezig waren; Bertien van Ginhoven, Ton van der Breggen, Andre Fontein, Richard Oostrum en Jan Karreman. Dat zijn een vijftal betrokkenen, die zich toewijden om er de komende jaren de schouders onder te blijven zetten. Kernen uit deze bestuursvergadering waren; I; De web-site meer op orde te brengen. II; Netwerken met andere organisaties in dit specifieke onderwerp. III; Het behartigen van vragen die via de site binnen komen. En om dit te doen met een tiental betrokkenen uit onze achterban.

En onder andere met Psalm 1, zingend en biddend, onderweg te blijven gaan. Getuigende en Jaloersmakende.

Shalom / @Onderweg.nu / Jan Karreman