Nieuws onder de zon anno 2019?

Afgelopen zomer ontving ik een grote hoeveelheid boeken, videobanden en cassettes uit een inboedel. Een ware schat aan informatie over thema’s rond relaties en seksualiteit. Zo kwam het dat ik gisterenavond naar een bandje luisterde van de American Cassette Ministries uit 1978. Hun motto is, vrij vertaald: “Amerika helpen zich klaar te maken voor de ontmoeting met Jezus Christus”. De spreker stelt zich voor als Colin Cook van het Green Hills Gezondheids Centrum in Pennsylvania. Zijn thema is: “Homoseksualiteit en de kracht om te veranderen”.  “Homoseksualiteit is een complex thema. Mogelijke oorzaken zijn er vele. En die kan je ook nog eens bekijken vanuit veel verschillende perspectieven. Eén perspectief dat weinig aandacht krijgt is het geestelijke. En daar wil ik juist de aandacht op vestigen, vanuit mijn persoonlijke ervaring met de genade en goedheid van God”, zegt Colin. “Ik heb overwogen of ik wel zo open over mijzelf zou zijn op bandjes als deze. Over deze ervaring heb ik voorheen namelijk niet gesproken. Toch heb ik het gevoel dat dit het moment is om dat wel te doen. Ik wil dat je weet dat er iemand is die door God uit de problemen is gekomen. Naar Psalm 40:1-4: “Lang heb ik de Here verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de Here vertrouwen”. Colin kent het modderige slijk uit ervaring. En God heeft hem daaruit geleid. Wat mij aanspreekt dat is dat Colin pas bij het maken van deze cassettes open is over zijn homoseksuele worstelingen. Verderop in zijn betoog zegt hij: “Er zijn er velen die zich in hun jeugd of jongvolwassenheid homoseksueel gedroegen, die op eigen kracht hun strijd hebben gevoerd en dat gedrag achter zich hebben gelaten. Velen hebben hun weg gevonden, door gebed, in de stilte, en door de kracht die christelijke verbondenheid geeft. Persoonlijk geloof en vertrouwen in God bracht hen over de streep”. Dat herken ik anno 2019. Voor mijzelf en anderen in mijn omgeving, die hun weg in stilte gaan met God. En met vrienden die als een broer, een zus zijn. “Uit de kast komen, daar heb ik niks mee”, zei iemand pas. Iedereen moet zich daar zo nodig tegenaan bemoeien”. In de rust groeien in je omgang met Jezus, je geestelijke wortels diep de grond in slaan, dat geeft kracht om als dat wenselijk is, te getuigen van Gods genade en goedheid. Zoals Colins doet. En zoals wij van Onderweg.nu dat ook mogen doen. Zorgvuldig bekijkend op welke momenten je wie wat toevertrouwt. Mag de Heer ons daarin leiden en beschermen in deze chaotische tijd. En mogen wij het beleven: Zijn evangelie is geen sprookje, maar realiteit. Goed nieuws voor ieder, ook op het gebied van seksualiteit.
In Christus verbonden,
Bertien