Nieuwe en oude mens

Ik heb mijn ING, mijn Eneco enzovoorts.

Maar ik heb ook mijn levensthema: Leven vanuit mijn geloof een nieuwe schepping te zijn.

Naar 2 Kor 5: 17: “Iemand die één is met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

Dat heeft God gebruikt voor verandering in mijn persoonlijk leven. Maar ook in mijn bediening als hulpverlener en voorganger.

In Christus een nieuwe schepping zijn, sluit aan bij onze diepste levenskern, de levensadem van God is in onze neus geblazen, toen God de mens schiep.

Het oude en nieuwe schepping zijn is dus een centraal thema in mijn leven.

Quote van Johan van de Sluis