NIEUW LEVEN

“…en Hij voor ons de Schriften opende? Toen opende Hij hun verstand zodat ze de Schriften begrepen.” Lukas 24: 32, 45

Jezus, de opgestane Heer, opent twee dingen:

de Bijbel én het verstand van Zijn volgelingen

Deed Hij dat niet, dan zou de Bijbel voor jou gesloten blijven én zou jij in je gedachtenwereld opgesloten zijn. En blijven.

Stel dat Jezus wél de Bijbel zou openen, maar níet jouw verstand.

Dan zou er niets kunnen gaan stromen tussen Gods Woord en jouw binnenste.

Zou je nooit kunnen zeggen: “Dat raakt me diep!”

Kan je zónder die dubbele opening de Bijbel begrijpen?

Jawel, je kunt dan wel begrijpen wat er staat, maar de diepere betekenis blijft búíten je leven. Het kwartje valt niet, zeggen mensen wel

Het ergste is, in Jezus’ ogen, dat Hij in de Bijbel opgesloten blijft, en jij in je eigen denken

Hij wil namelijk vanuit de Schriften jouw leven binnenstromen door Zijn Geest.

En zegt dat je zo opnieuw geboren wordt. Weder-geboren!

Met dat doel kwam Hij

dat jij, door diezelfde Geest, verbonden mag zijn met Zijn hart. Voor altijd.  

Je mag het Hem vragen