Niet van dat benauwde!

“Aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet!”  2 Kor 4: 1 en 2

Er komt veel op Paulus af. Tegenwerking, teleurstelling in mensen, allerlei druk. Je zou er angstig en moedeloos van worden! Paulus niet. Integendeel! Hij gaat door. Hij verslapt niet!  

Waarom niet?

Omdat Gods evangelie de wereld over moet! Iedereen moet horen dat Hij mensen terug wil in de gemeenschap met Hem. Dat Hij rust wil geven, in en door Jezus. Door een nieuwe verbondenheid. Niet door een wet, van buitenaf opgelegd. Maar door Zijn Geest die mensenharten met Zijn hart verbindt.

De Geest van Jezus maakt dat je, net als Hij, God ‘mijn hemelse Vader’ gaat noemen. Hij geeft rust én energie. Vormt je om, maakt je vrij van oude patronen van denken en doen.

Paulus’ leven draaide 180 graden door zijn ontmoeting met Jezus.

Herken je iets van die verandering voor jezelf? Geen dubbelleven meer. Geen sluwheid of het verdraaien van Gods woorden.

Om je vervolgens, met heel je hebben en houden, in te zetten om Gods evangelie door te geven.

Omdat iedereen het moet horen. Vooral nu de geestelijke nood en verwarring groeit.