NIET RELIGIE MAAR JEZUS!

Arianna op Youtube en Instagram

‘Niet religie, maar Jezus: hoe een voormalig transman TikTok gebruikt om miljoenen te bereiken met Gods verlossende liefde’, schrijft Talia Wijs voor CBNNEWS. Hierbij een vrije vertaling van haar artikel.

Arianna Armour bereikt miljoenen mensen op sociale media met de boodschap dat God ‘homoseksuele verlangens en genderdysforie kan veranderen’ voor wie worstelt met zijn of haar identiteit.

Arianna vertelt dat God haar vrij maakte nadat ze 14 jaar als lesbiënne had geleefd en vervolgens onder een mannelijke identiteit als ‘James’ door het leven ging. Ze heeft nu als missie haar getuigenis te delen met mensen in de LGBTQ-gemeenschap.

‘Er zijn mensen die me nodig hebben’, zegt ze. ‘Er zijn mensen die moeten horen wat ik te zeggen heb.

Ariannna, geboren uit drugsverslaafde ouders, werd in 2005 geadopteerd door een christelijke familie. Ze kwam op 7-jarige leeftijd uit de kast als lesbiënne en hoewel ze in de kerk opgroeide, zegt ze dat ze Jezus niet kende.

‘Ik was 16 jaar LGBTQ. Ik was 14 jaar lesbisch en 2 jaar transgender van vrouw tot man, maar ik ben ook opgegroeid in een religieus christelijk gezin’, legt ze uit in een video. ‘Je gaat één keer per week naar de kerk, je doet je zondagse best, je luistert naar de dominee, je maakt praatjes en dan ga je naar huis en leef je je leven zoals je wilt voor de komende zes dagen.’

Arianna legt uit dat ze zich uiteindelijk van het christendom afkeerde. ‘Iedereen was nep en wreed en ik geloofde dat God me haatte en me naar de hel wilde sturen’, schrijft ze op sociale media.

Arianna worstelde ook met angst, depressie en zelfhaat. ‘Ik vroeg God: ‘Waarom heb je van mij een meisje gemaakt? Waarom kon ik niet als jongen geboren worden? Dit was het eerste teken van de Izebel-geest in mijn leven. De vijand kon me niet tegenhouden om geboren te worden, dus moest hij iets anders proberen. Hij stuurde demonen van jongs af aan mijn leven in’, deelt ze in een online video.

Op 17-jarige leeftijd overtuigden demonische geesten haar ervan dat God haar per ongeluk een meisje maakte. ‘Maar God maakt geen fouten’, begrijpt Arianna nu.

Maar op dat moment van verwarring besloot ze om ‘James’ te worden, en volgens Godreports.com injecteerde ze zichzelf met testosteron en bulkte ze zich op in de sportschool.

‘De duivel heeft mijn identiteit van me gestolen’, legt ze uit. ‘Door dat alles leed ik nog steeds in verdriet. Ik was echt de weg kwijt. Ik was depressief, ik had angst. Ik slikte pillen. Ik deed van alles en nog wat om alles wat ik had meegemaakt het hoofd te bieden’, vertelt ze in een andere video. ‘Drugs, alcohol. Noem maar op, ik deed het.’

Maar dat veranderde allemaal in 2019 toen iemand haar uitnodigde voor The Supernatural Life in Altamonte Springs, Florida.

‘Toen ik Jezus ontmoette, was ik nog een transman. Dit was in 2019. Ik had een vreemde  ontmoeting, er gebeurden vreemde dingen en ik wist dat ik Jezus moest leren kennen. Niet religie, maar Jezus’, legt ze uit. ‘Dus een heel jaar lang achtervolgde ik Jezus terwijl ik nog trans was.’

Ik bad, bracht tijd met God door en las het Woord. ‘Het kwam allemaal neer op een keuze’, zegt ze. ’Ik besloot Christus te volgen.

Arianna gaf haar leven aan God in september 2020.

‘Ik ben klaar om te zijn wie ik ben, omdat God me met een reden heeft geschapen en ik ben het beu om naar mijn lichaam te kijken en te denken dat het een vergissing was. Ik ben het beu om met mijn hoofd naar beneden te lopen en mezelf te haten’, zei ze in 2020.

Nu horen miljoenen mensen Arianna harde waarheden delen op TikTok. Onlangs deelde ze een boodschap dat hoewel er LGBTQ-mensen zijn die God en religie zoeken, haar eigen ervaring haar vertelt dat je geen LGBTQ kunt zijn en een christen kunt zijn.

Arianna legt uit dat ze, terwijl ze ‘James’ was, de Bijbel las, naar de kerk ging en bad, ze zichzelf nog steeds niet als een christen beschouwde, maar eerder als een LGBTQ-persoon die Jezus zocht.

‘Waarom? Omdat ik geen berouw had. Mezelf niet verloochende. Ik volgde Jezus niet, ik zocht Hem gewoon’, vertelt ze.

‘Ik hield van Jezus en ik geloof dat je LGBTQ kunt zijn én van Jezus houden. Ik geloof dat je een zondaar kunt zijn die Jezus liefheeft, maar ik geloof niet dat je een zondaar kunt zijn die een ware christen is. Ik geloof niet dat je LGBTQ kunt zijn én christen, omdat een christen niet iemand is die ‘ik geloof’ zegt. Een christen is iemand die het geloof uitleeft. Een christen is een discipel van Jezus Christus,’ vervolgt ze.

‘Jezus heeft ons niet gezegd dat we onze zondige levensstijl moeten blijven leven en dat alles dan in orde is… Ik bedoel, wat had het dan voor zin dat Hij stierf? Het is niet goed, en Hij zegt ons allemaal, hetero of homo, ons te bekeren van onze zonden,’ voegt ze eraan toe.

‘Ik koos ervoor om Jezus echt te volgen en gaf de LGBT-levensstijl op,’ deelt ze mee.

http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2022/february/not-religion-but-jesus-how-a-former-trans-man-is-using-her-tiktok-to-reach-millions-with-gods-redemptive-love