Niet meer ‘ik wil je hébben’, maar ‘ik wil er voor je zijn!’

‘Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken’ Romeinen 12: 2

Er is veel veranderd sinds ik Jezus leerde kennen en Hij in mijn leven binnenkwam door Zijn Geest.

Jezus Zelf spreekt daarover als over een wedergeboorte. Herstel van mijn contact met God. Iets nieuws. Totaal anders dan wat ik zoal tegengekomen ben in deze wereld.

Met het geloof in Hem is er Iemand in mijn leven binnengekomen die me steeds weer bepaalt bij wat echt belangrijk is. In contact met God en mensen.

Hij verlangt van mij dat ik me zonder reserves openstel om dat nieuwe leven te ontvangen. De volheid van Zijn Geest.

Daarvoor zijn twee dingen nodig: dat ik me niet aanpas aan de wereld en dat ik me door God laat veranderen. Zodat ik een nieuwe gezindheid krijg. Die van Jezus.

Dat is niet iets wat ik zelf kan doen of hoef te doen. God wil het me geven.

In eerste instantie dacht ik ‘dat is te moeilijk voor mij, dat wordt helemaal niks, dat kan ik niet!

Dat maakte in ieder geval dat ik niet in de valkuil stapte om deze tekst als een soort van nieuwe wet op te vatten, die ik zou moeten volbrengen in eigen kracht.

Laat je helpen door de Geest, is Paulus’ boodschap. Die kan het wél!

De vraag is: laten we ons door Hem veranderen?

In mijn geval was het een bevrijding dat er geleidelijk aan steeds meer ruimte kwam voor andere dingen dan mijn gevoelens en verlangens en hunkering naar intimiteit.

Door de intieme band met Jezus kwam ik tot rust. Om vandaaruit op een andere manier in contacten te leren staan.

Alleen maar met mezelf bezig zijn, mijn gevoelens en fantasieën, mijn tekorten door ervaringen in het verleden, en wat ik dacht en wilde, kwam me geleidelijk aan mijn neus uit.

Nu denk ik, als ik een voor mij aantrekkelijke vrouw zie, niet meer ‘hebbe, hebbe, hebbe’, maar ‘ik wil er voor je zijn!’

Barbara