NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26

Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven?

Hij gebruikt de tegenstelling ‘liefhebben en haten’ om de keus voor Hem te benadrukken. God liefhebben en je naaste als jezelf noemt Hij immers Zelf als samenvatting van heel Gods wet voor je leven.

Het gaat erom dat je door niets of niemand losraakt van Jezus.  

Hij is als een kompas. Dat helpt je te oriënteren in een wereld die Hem verwerpt en Christenen vervolgt. Een wereld waarin de leugen regeert en onrecht wordt gedaan.

In het wereldgebeuren herken je weeën waar Hij over spreekt: verleiding om Hem los te laten, geweld en honger, onderdrukking en haat voor wie Hem volgen. Weeën worden heftiger met de tijd.

Openbaring 6 beschrijft de eerste oordelen: vrede die verdwijnt, honger en dood.

Het is belangrijk je daarbij te realiseren dat vóór Gods oordelen over de wereld komen, Jezus Zijn gemeente naar huis haalt, waar Hij een plaats bereidt.

Wie trouw is, bewaart Hij voor het uur van verzoeking dat over de wereld komt. Zoals ook Noach en Lot aan Gods oordeel ontkwamen.

Mensen die Jezus volgen zijn vreemdelingen in deze wereld. Niet of nog niet thuis. Pelgrims. Zoals Israël na de uittocht uit Egypte, op weg naar het Beloofde Land. Egypte dat een beeld is van ons leven in deze wereld.

Onze uittocht komt dichterbij! Er komen betere tijden, voor wie vasthoudt aan Jezus!

Alles wat stuk is, ook in jezelf, zal dan heel worden!

Nederland Zingt: Op U mijn Heiland blijf ik hopen – Bing video