Nepnieuws

Je hebt de hele dag nieuws tegenwoordig. Kranten en media staan er bol van. En iedereen heeft zo zijn bronnen. Iemand zei bijvoorbeeld: “Hoe ik dat weet? Van facebook natuurlijk!” En zo kunnen de meest fantasierijke verhalen voor waarheid doorgaan. Er wordt zelfs heel gericht nepnieuws geproduceerd in zogenaamde trollenfabrieken. Waar mensen de hele dag bezig zijn nepnieuws de wereld in te brengen.

We kennen de term nepnieuws nog niet zolang. Maar het verschijnsel is al oud. Denk maar aan de propagandamachine van Nazi Duitsland in de tweede wereldoorlog.
Nog verder terug in de geschiedenis kom je het fenomeen ook tegen. C.H. Spurgeon gebruikt er de term “Valsche namaak” voor. In “De Bijbel en de courant” uit 1895 schrijft hij dat een goede reden om de krant te lezen is, dat nieuwsberichten de boodschap van de Bijbel illustreren. Hij spoort zijn lezers aan zélf ook op zoek te gaan naar beelden en gelijkenissen in het nieuws.

“Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt”, 1 Johannes 4:1. “Dwaal niet,” Galaten 6:7. Spurgeon citeert Johannes en Paulus. Wees op je hoede voor ‘nep’. In de vorm van een nepevangelie, nepwijsheid, nepheiligheid en nepchristelijke genadegaven. Nepevangelie is: vertrouw op iets anders dan op het offer van Jezus Christus. Nepwijsheid zegt: beschouw hypothesen als bewijs. Nepheiligheid komt niet meer in conflict met wat de Bijbel zonde noemt. Met nep- christelijke genadegaven doelt Spurgeon op het benadrukken van eigen gedachten en visioenen in plaats van Gods Woord. Hij sluit af met: “Ik vrees, dat het echte zilver van genade uit de mode gaat, en er een ander zilver in komt; het minste metaal, door galvanoplastiek verzilverd, dat zich voor massief zilver in de plaats dringt”.

Het Griekse woord voor nep is “anti”. Johannes en Paulus schrijven dat er een nep-christelijke, anti-christelijke, geest werkzaam is in de wereld, en dat het naar een climax toegaat. Uiteindelijk zal er een nep-Jezus, anti-Christus, op het wereldtoneel verschijnen, die zich voor zal doen als God Zelf. “Raak niet in paniek”, schrijft Paulus in 2 Tess 2:2. “Wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem”, schrijft Johannes in zijn brief.

Als al deze dingen zo zijn, hoe blijven wij dan dapper en op koers? Wat zijn betrouwbare nieuwsbronnen? Je zou kunnen denken aan het CIP, dat afgelopen week berichte over onderwijsinspectie  KGB methoden?   en achtergrond informatie over de Nashvilleverklaring  achtergrond informatie nashvilleverklaring

Verder kan je denken aan het RD of de site dirkvangenderen.nl
Mag het vooral zo zijn, dat je beleeft wat Johannes schrijft: “Blijf in God”. Die woorden zijn een variant op wat de dichter van Psalm 147 al eeuwen daarvoor schreef: “Al mijn bronnen zijn in U”. Dat is de aangewezen en gebaande weg voor wie gelooft!

Bertien van Ginhoven