MIJN BOOG – Podcast door André

Teken van hoop en troost; Buckinham Palace na de dood van de Engelse koningin Elisabeth

‘Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde,’ zegt God in Genesis 9 vers 12 en 13

In Ezechiel 1 vers 28 beschrijft Ezechiël een visioen dat hij zag van de heerlijkheid van de HEERE – de Heilige van Israel- : ‘Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE.’

Ook Johannes zag diezelfde heerlijkheid. Hij schrijft erover in Openbaring 4 vers 3: ‘En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.’

Indrukwekkende beelden!