Middernacht

“Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik…”    Galaten 2: 20

Vreselijke woorden, zou je zeggen op het eerste gezicht

Gekruisigd?

Ik?

Maar in het heetst van de strijd zijn deze woorden evangelie voor mij!

Als ik het niet meer weet, in de stilte van de nacht rusteloos ben

En mijn verlangen, onvermogen en falen huizenhoog voor me staat

Dan pak ik het houten kruisje van mijn nachtkastje

Druk het tegen mijn borst

Zeg zachtjes: “Heer Jezus, help mij!”

En: “Ik vertrouw U!”

Mag Uw kruis haar bevrijdend werk doen

Zoals het contragewicht van een lift:

Hoe dieper Uw kruis inwerkt in mijn leven

Scherp onderscheid maakt in mijn gedachten en overwegingen,

Reinigt, genezend en bevrijdend,  

Des te hoger ik stijg

Van oud naar nieuw

Van dood naar leven!

Bertien