Met vreugde terugkijken

 Namens het bestuur van Onderweg.nu.  Andre Fonteijn  

Sinds een half jaar draai ik mee als bestuurslid van Onderweg.nu. Na lang alleen maar lezer en sympathisant te zijn geweest wilde ik ook wel eens mee gaan doen.  Sinds de 90er jaren lees ik al het kwartaalblad van Onderweg.nu. Ik genoot van de persoonlijke en pastorale verhalen. Ik werd enorm opgebouwd want in mijn eigen leven speelde het thema van leven met homoseksuele gevoelens. Ik had me er bij neergelegd en vond het prima om alleen door het leven te gaan.  Ik was wel happy met mezelf, maar na het lezen van het boek the Broken Image ging ik God meer geloven dat Hij echt een God is die geneest. Door de rust in mijn hart vond ik mijn vrouw Hanneke en met haar ben ik nu al meer dan 35 jaar gelukkig getrouwd.  Nog steeds kan ik me makkelijk vereenzelvigen met iemand die rondloopt  met homofielen gevoelens. Voor mij ligt de heftige worsteling al weer ver achter me. Het waren jeugdervaringen. Op een bijzondere manier heb ik door God hier verandering in gehad. Met mijn ervaringen ben ik nu wel in staat om anderen te helpen. Bij Levend Water noemen we dit die worstelen met “Gender Confusion” Verwarring in je persoonlijke identiteit. Ik geloof en ben blij dat God ons wil gebruiken op die gebieden waar we zelf genezing hebben gevonden. Hoe we ook “bedraad” zijn, ik geloof dat God ons diep en door en door kent en zo ons wil leiden op een weg naar heelheid.  Andy Chomisky heeft rond het thema van seksuele gebrokenheid veel geschreven. Hij is dan ook de oprichter van het internationale Living Waters Programma. Een belangrijk boek van hem is Kracht in Zwakheid. Daarin wordt zo duidelijk dat zwakheid gecombineerd met eerlijkheid er echt toe kan leiden dat je je als man of vrouw sterker in je echte identiteit kan gaan staan. Naar het beeld zoals God dat bedoeld heeft. Het zijn deze mensen zoals Andy of Lianne Payne die mij geholpen hebben. Nu zijn er weer andere schrijvers die helpend zijn. Maar het komt er wel steeds op neer dat je persoonlijk geloof in God de Vader die van je houdt ook een belofte van herstel inhoud.   

Ik moest bij het schrijven van deze blog denken aan een gedicht van ds Okke Jager. 

 

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

 

Verraadt ons aller angst zich niet

in wie het leven weerloos liet?  (zonder verweer)

De glasglans stemt de blazer mild. 

De kaarsvlam vormt de hand tot schild.  

De krokus wijst beton zijn grens. 

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

 

Het eerste moment dat ik geloof kreeg voor herstel was na het lezen van Lianne Paynes boek The broken Image. Voor mij staat haar benadering nog steeds overeind. Want ik merk het na 30 jaar nog steeds.