Messiaanse Jood over homoseksualiteit

Bladerend door mijn klapper met knipsels vond ik de publicatie van een interview, dat ik graag met je wil delen.
In 2003 komt Tzachi Dahan tot geloof in Jezus. Momenteel is hij een van de leiders binnen de Messiaanse gemeenschap in Israël. Dat is wat God doet in een mensenleven. David Lazarus doet in het blad Israël Today verslag van een gesprek met hem aan de hand van vier belangrijke vragen.

1. Wordt iemand als homoseksueel geboren?

Het argument dat je zo wordt geboren, is niets anders dan een poging om ons te ontslaan van onze eigen verantwoordelijkheid, of om God de schuld in de schoenen te schuiven van onze schande en emotionele pijn.
Toen ik opgroeide vond ik het leuk om met meisjes om te gaan, maar dat zorgde voor steeds meer verwarring. Niet in de laatste plaats door wat mijn omgeving mij opdrong. Ik vond vakken als gymnastiek en dansen leuk, maar dat werd als vrouwelijk bestempeld. Ongewoon voor een jongen. Die kritische omgeving bracht me in verwarring. Er was vast iets mis met mij, ik was ‘anders’. Onder deze druk kwam ik ertoe mijn mannelijke identiteit te betwijfelen en af te glijden naar een ingebeelde fantasiewereld en een vals imago.
Toen ik me voor de eerste keer tot God richtte, begon ik te begrijpen dat ik niet echt zo geschapen was en dat dit niet Gods bedoeling voor mijn leven was. Het zal zeker zo zijn dat er mensen geboren worden met een seksuele afwijking, vergelijkbaar met andere lichamelijke en psychische afwijkingen, maar voor homoseksuele mensen die hun weg naar heelheid willen vinden, is het belangrijk te weten wat God oorspronkelijk bedoelde met de mensheid. Het is mij duidelijk geworden dat homoseksualiteit een zonde is, die het wezen van een mens raakt. God heeft ons als man of vrouw geschapen, ondanks onze zondige verlangens.

2. Ben je tegenwoordig vrij van homoseksuele aanvechtingen?

Is een heteroseksuele persoon vrij van wellustige aanvechtingen? Natuurlijk niet. Maar homoseksualiteit is niet zonder strijd op het gebied van verstand en gedachten. Je moet verzoekingen weerstaan, dat geldt ook voor seksuele verzoekingen. Uit welke achtergrond je ook komt, je moet je realiseren dat volledige afwezigheid van zondige gedachten niet bestaat. God geeft ieder mens die daarom vraagt de kracht om deze gedachten te weerstaan.
Ik ben niet meer verward over mijn mannelijkheid. En als ik de verzoeking van mijn vlees weersta, dan vecht ik vanuit waarheid en heelheid, en niet als slachtoffer. Toen ik als homoseksueel leefde, maakte ik mijzelf wijs dat het mijn schuld niet was, maar dat ik een slachtoffer was. Zo werd ik een slaaf van deze levensstijl en was ik niet opgewassen tegen de zuigende kracht van mijn seksuele verlangens. Deze slachtoffermentaliteit bood een gemakkelijke vluchtroute uit de waarheid, maar die leidde wel tot een verwijdering van mijn door God geschapen identiteit en ook tot vervreemding van andere mensen.

3. Is homoseksualiteit zwaarder dan andere zonden?

Homoseksualiteit wordt in de Bijbel een zware zonde genoemd. In het Oude Testament stond de doodstraf op homoseksueel gedrag. Misschien omdat het om een zonde gaat, die de door God gegeven natuur van de mens ondermijnt. Omdat homoseksualiteit zo’n ernstige zonde is, moeten Messiaanse gelovigen nog meer medegevoel en ijver aan de dag leggen voor iemand die in de valstrik is gelopen van homoseksualiteit. En omdat het zich in onze cultuur zo snel verspreidt, kunnen we deze zaak niet langer negeren. Je vindt in Israël bijna niemand meer die geen homoseksueel familielid of goede vriend heeft. Het is verkeerd om tegen homo’s te zijn. Je mag de persoon nooit afschrijven, maar daarmee hoef je de zonde niet te vergoelijken.

4. Hoe gaan Messiaanse Joden met het groeiend aantal homoseksuelen in Israël om?

Messiaanse leiders moeten opener zijn wat betreft het spreken over homoseksualiteit. Anders zullen jongeren alles gewoon vinden wat ze in de maatschappij tegenkomen. Ze moeten leren de publieke opinie niet gelijk te stellen met Bijbelse normen en waarden. In Israël is het geaccepteerd om homoseksualiteit als alternatieve levensstijl te zien. Veel jongeren houden zich niet bezig met Gods Woord. Als iemand de Bijbelse visie op homoseksualiteit vertelt, is dat tegenwoordig taboe. Onze leiders moeten onze jeugd de waarheid onderwijzen en ze inspireren om homo’s te helpen, en hen vooral in contact met Jezus te brengen. Messiaanse Joden moeten homoseksuelen erkennen en respecteren en bereid zijn degene te helpen die verlangt naar vrijheid, reinheid en heelheid en die verlost wil worden van dwangmatige seksuele verlangens.

Bron tekst en foto van Tzachi: Israël Today juni 2018

Bertien