MENSEN NAAR GODS BEELD

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ 2 Korintiërs 3:17

De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je kunt doen en laten wat je wilt. Op grond van wat je ook maar denkt of voelt of wilt.

De vrijheid waar Paulus het over heeft, staat voor iets heel anders.

De vrijheid die de Geest van Jezus geeft, maakt dat je alles om je heen, alsook jezelf in het licht van God gaat zien.  

Als je je tijd vult met de zogenaamde vrijheid van deze wereld, dan streef je blind je eigen wil na en verdoe je het leven dat je van God gekregen hebt.

De Geest van Jezus geeft vrijheid, om je te richten op de wil van God de Vader. Dat is pas echte vrijheid, omdat Hij je leert te leren leven en te doen waarvoor Hij je geschapen heeft.

Dat is een ervaring die steeds intensiever wordt. Hoe dichter je bij Hem leeft, hoe meer je op Hem zult gaan lijken:

een man, een vrouw naar Gods beeld!

Foto Unsplash