MEER DAN HET GEWONE

“De ogen van de HEER gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9a

Als je zegt dat je worstelt met homoseksuele gevoelens, dan hoor je wel: “Doe niet zo moeilijk! God houdt van je, hoe je ook bent. Homoseksueel of niet.”

Dat is een halve waarheid. Onze God en Heer heeft namelijk de wereld en de mensen intens lief. En hoe! Jesaja 53 spreekt erover.

Maar Hij zegt ook: “Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief.”   

Er is weinig steun voor wie kiest voor een celibatair leven, reinheid met het oog op Jezus en Zijn komende Rijk.

De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren. In de eindtijd zullen velen het geloof verlaten. En misleidende leringen volgen.

Mensen geven je valse hoop als ze zeggen: “Je kunt het allemaal hebben. Seksuele bevrediging zoals jij wilt, doorgaan met wat de Bijbel zondig noemt, én een geweldige relatie hebben met God.”

Als je worstelt met homoseksuele gevoelens dan is het moeilijk om puur te leven. Omdat je in je eentje God moet zien te vinden. Om los te komen uit die levensstijl.

Daarvoor heb je een hechte relatie met God nodig. 

Meer dan het gewone!