Meditaties

Een van beide

‘Voeg u bij Hem, de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij ...
Verder Lezen

Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8 Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft ...
Verder Lezen

De geschiedenis van de kerk op aarde

‘Laat wie oren heeft, horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ Openbaring 2 en 3 Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Omdat hij getuigde van Jezus. De kerk is in nood. Door druk van buitenaf en uitholling van binnenuit. En dan bemoedigt Jezus Johannes en door hem ...
Verder Lezen

Elke dag nieuwe kansen!

‘Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’   Efeze 5:16 ‘De dagen zijn kwaad’, staat er letterlijk. Bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat er niet één dag is die níet slecht of kwaad is? Herken je voor jezelf dat je elke dag zomaar weer kunt worden ...
Verder Lezen

RADAR

‘…wordt vervuld met de Geest’  Efeziërs 5:18 ‘Stel je open voor de Geest van Jezus, laat Hem je hart en leven vervullen’, schrijft Paulus. Dat is niet gemakkelijk. Wel eenvoudig. Niet gemakkelijk. Het vraagt namelijk van je om van jezelf af te zien. Naar Jezus toe. Wel eenvoudig. Want ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (SLOT)

Komt lijden van God? Waarom laat Hij lijden in de algemene zin van het woord toe? Komt het van Hem, of niet? Ik heb de neiging die vraag bevestigend te beantwoorden, als ik luister naar wat God door Zijn profeet Jesaja zegt : ‘Ik formeer het licht en schep ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (2)

Lijden in de betekenis van ziekte en gebrokenheid Het gaat God in Jezus Christus om de hele mens: geest, ziel en lichaam. Die vormen een geheel en zijn niet van elkaar los te maken. Al in Exodus 15:26 staat: ‘Ik ben de HERE, uw Heelmeester.’ Karel Barth noemt dit ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het ...
Verder Lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’ Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij ...
Verder Lezen

Onbesmet?

Jakobus (1:27), geeft een prachtige definitie van zuivere godsdienst, het is: ‘omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’. Hij roept dus niet op tot wereldmijding. Maar hij maant wel tot voorzichtigheid. We zijn geroepen om zout te zijn en niet om ...
Verder Lezen

GODS REGENBOOG

‘Er was een regenboog rondom de troon (van God)’ Openbaring 4:3 ‘Hij ( Jezus) was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog.’ Openbaring 10:3 God zei: 'Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en ...
Verder Lezen

De Heer is opgestaan, Jezus leeft! Gezegend Paasfeest!

‘God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht! 1 Kor 6:14 Jezus leeft en ik met Hem! Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot leven, Opdat ik Zijn licht aanschouw, daar vertrouw ik op! Hem is de macht ...
Verder Lezen

GOEDE VRIJDAG

‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht.’ Galaten 5:1 Als je mensen vraagt wat zij onder vrijheid verstaan, dan zullen velen zeggen dat vrijheid staat voor ‘zelfbeschikking.’ Doen wat je graag wilt zonder dat anderen je daarin beperken. De Franse schrijfster Françoise Sagan zei eens: ‘Ik ...
Verder Lezen

VERKEERDE INVLOED

Jezus waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.’ Markus 8:15 Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem of gist wel vaker. Gist doortrekt het deeg. Ook al lijkt het een klein en onbelangrijk ingrediënt, het trekt door het hele deeg ...
Verder Lezen

Niemand vraagt naar mij!

‘Niemand die om mij geeft!’ Psalm 142: 5 Wat kan je je eenzaam voelen. Zoals je dat bijvoorbeeld kunt ervaren als je alleen op een verlaten station staat. Heel wat dichters hebben door de tijden heen die eenzaamheid onder woorden gebracht. Zo ook David in Psalm 142: ‘Niemand die ...
Verder Lezen