Meditaties

HET GROTE GEBOD

Het gebod dat God ons heeft gegeven is relevant voor altijd, zeker voor deze tijd. ‘God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf,’ lees je in Mattheus 22: 36 – 40 We leven in een tijd van tegenstellingen. We beoordelen elkaar op allerlei punten. Ben je een wappie, ...
Verder Lezen

KOPJE ONDER

‘Red mij, o God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt de stroom sleurt me mee. Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt ...
Verder Lezen

Hoor je ’t Jezus zeggen?

‘Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Lukas 4: 18 en 21 In deze ...
Verder Lezen

Ja, jij!

‘Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.’ Johannes 10: 3 Als je er even over nadenkt, dan is het iets heel bijzonders, een wonderlijke ervaring, dat je als mens, één mens onder miljoenen, merkt dat Jezus je roept en aanspreekt. Er is geen ...
Verder Lezen

Aan Gods kant blijven!

‘Ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dat wij uw goden niet zullen vereren, en niet zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht!’ Daniël 3: 18 Koning Nebucadnezar geeft de vrienden van Daniël nog een kans. In de eerste ronde weigerden ze om te knielen ...
Verder Lezen

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL ONTWIKKELEN

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt! Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jacobus 5: 16 Zonde beschadigt je lichaam! Belijd het daarom aan God en Hij vergeeft je. Maar soms blijven zonden in je gedachten een belemmering om te ...
Verder Lezen

HOUVAST BIJ ONZEKERHEID

Houd in uw weg het oog op God gericht; vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen -Psalm 37: 2 berijmd 'Nee dat kan nu niet….' 'Later. Als het allemaal weer kan….' Wie herkent die uitspraken niet nu we al langere tijd in crisis leven. Veel van wat ...
Verder Lezen

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen!

Het is een oude traditie om Psalm 90 te lezen op oudjaarsavond. En je daarbij te realiseren dat voorgaande generaties met vallen en opstaan hun weg gingen met God. Net als Israël door de woestijn. God gaat mee. Hij is er altijd en overal. De jaren door, tot Zijn ...
Verder Lezen

HET LICHT KOMT!

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.’ Jesaja 9: 1 Kerst vieren vraagt om creativiteit dit jaar! We kunnen niet bij elkaar zijn, zoals we willen. De sfeer is er, dat wel. Lichtjes, versierde bomen en tuinen. In een tuincentrum dacht ik: Kerst lijkt wel het ...
Verder Lezen

HOUVAST!

cartoon AskDrBrown op FB verbeelding van prediking met een suikerlaagje ‘Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk!’ 2 Kor 9: 15 Het meest kenmerkende van God is: geven. En Zijn geschenk heet: Jezus! Die Naam betekent: God redt. Het meest kenmerkende van geloven, is: ontvangen. En ontvangen is: ...
Verder Lezen

HEILAND VOOR DE WERELD, MIJN HEILAND!

‘God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan’ Lukas 1: 46, 47 ‘Aan mensen die naar Hem luisteren, geeft God Zijn liefde. Hij laat Zijn kracht zien: trotse mensen jaagt Hij weg, koningen neemt Hij hun macht af. Maar gewone, kleine en arme mensen maakt ...
Verder Lezen

ADVENTSGEDACHTE door Krijn de Jong

Spruite Davids Een spruitje heeft de Heer geplant Te Betlehem in ‘t Joodse land Uit Davids stam gesproten Vol Konklijke loten. Zijn twijgen staan wijd uitgebreid met bloemen sierlijk overspreid Als met een paarlen krone Geen schoonheid is zo schone. In ‘s Heeren lusthof zal hij staan vol vruchten ...
Verder Lezen

GODS VERRASSING

‘Ik ben de stem van een die roept…….in de woestijn!’ Joh 1 : 23 Het is al weer heel wat jaar geleden dat ik, in een bus met airco, kennis maakte met de woestijn. We waren op weg van Jeruzalem naar Jericho, althans wat daar nog van over is ...
Verder Lezen

Nog eens: ‘Kom naar Mij!’

‘Toen Naomi in Moab hoorde dat de HEER Zich het lot van Zijn volk had aangetrokken…maakte zij zich gereed om Moab te verlaten en terug te keren…Naar Bethlehem’ Naar Ruth 1: 6 Dat woordje ‘terugkeren’ lees je elf keer in Ruth 1. Een kernwoord blijkbaar. Je leest het vaker ...
Verder Lezen

OVERGAVE LIED

Liedtekst: ‘The will of the Father’
‘De wil van de Vader’ All that Jesus did, was to do the will of the Father
Alles wat Jezus deed, was Zijn Vaders wil volgen
Now I am joyful to be called, this Father’s daughter
Ik ben nu verheugd, om een dochter van deze Vader ...
Verder Lezen