Meditaties

NIEUW LEVEN

“…en Hij voor ons de Schriften opende? Toen opende Hij hun verstand zodat ze de Schriften begrepen.” Lukas 24: 32, 45 Jezus, de opgestane Heer, opent twee dingen: de Bijbel én het verstand van Zijn volgelingen Deed Hij dat niet, dan zou de Bijbel voor jou gesloten blijven én ...
Verder Lezen

DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR

“Jezus weende” Johannes 11: 35 Jezus ziet het. Mensen, verdriet, verslagenheid. Hij ziet ook jóu. Juist ook jóu, bezeerd, gekwetst en gebroken als je kunt zijn, door moeite, pijn, verdriet en rouw. Hij barst in tranen uit. Het is een soort van huilen zoals alleen Hij dat kan: Zó ...
Verder Lezen

PAASMORGEN: HALLELUJA!

Een doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt, Hij weet dat Hij gaat sterven En zegt ‘Bent U mij vergeten, Vader, vergeet U mij? Ze spijkeren Hem aan een houten kruis Spoedig zal heel de wereld het verlies voelen, van Christus de Koning vóór Zijn verheerlijking  -  Halleluja! Hij buigt Zijn ...
Verder Lezen

Plaatsvervangend lijden

Híj was veracht en ik heb Hem niet geacht Maar Híj heeft mijn ziekten op Zich genomen, mijn smarten gedragen Ik hield Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt Maar Hij is om mijn overtredingen verwond, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld De straf die mij de vrede ...
Verder Lezen

Confrontatie in bescheidenheid

“Trek de wapenrusting van God aan…” Efeze 6: 11 Ook bij mij bestaat het vermoeden dat de controverse over homoseksualiteit de zichtbare kant is van een onzichtbare, geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Er staat, naar ik meen, bij deze controverse ...
Verder Lezen

Strijd en overwinning

En deze ganse vergadering zal weten dat de HEERE niet door het zwaard, noch door de spies verlost; want de krijg is des HEEREN; Die zal ulieden in onze hand geven. 1 Samuel 17:47 (SV) In gedachten zie ik hem daar staan. Groot en imponerend. Voor niets en niemand ...
Verder Lezen

Ik geef mezelf opnieuw

Zo kort geleden nog zong mijn hart Ik was echt blij in U, Heer Nu is er alleen maar een angstwekkende stilte Nu loop ik al zolang weer alleen, ik ben U allang vergeten Het vuur is uitgedoofd Of is er nog een sprankje? Waai met Uw Geest, Heer, ...
Verder Lezen

Houd nog even vol!

“Ik, Johannes, die ook jullie broeder ben én deelgenoot in de verdrukking, én in het Koninkrijk én in het verwachten van Jezus Christus.” Openbaring 1: 9 Johannes getuigt van Jezus. Daarom werd hij verbannen naar Patmos. Hij weet zich verbonden met ieder die door Jezus deel uitmaakt van Gods ...
Verder Lezen

Anders zijn

MAG IEMAND MET HOMOFIELE GEVOELENS NOG ÁNDERS ZIJN? Komt er straks een wet waarin celibatair leven verdacht wordt gemaakt, en spreken over verandering van homofiele gevoelens en mensen daarbij begeleiden, verboden wordt? Paulus schrijft in Efeze 4: 20 – 24: “Maar jullie geheel ánders, jullie hebben Christus leren kennen ...
Verder Lezen

Troost

“Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.” Job 42: 6 Job hield zijn vrienden voor dat het geen stijl is van God, dat een gelovige en eerlijke man, zoals hij, zoveel mee moet maken. Maar nu slikt hij alles in wat hij gezegd heeft: “Ik herroep.” ...
Verder Lezen

Beschermende muren

“Op de dag dat Ik u reinig…zullen de puinhopen herbouwd worden!” Ezechiël 36: 33 God heeft bepaalde remmingen in ons gelegd, die goed zijn. Als beschermende muren in je leven. Wie zich op seksueel gebied uit wil gaan leven, denkt daar meestal eerst lang over na. Fantaseert erover. Uiteindelijk ...
Verder Lezen

ONTWIKKEL EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

"Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Here van u vraagt : niets anders dan recht te doen en goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." Micha 6:8 "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een ...
Verder Lezen

Psalm 23

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Een groot woord uit psalm 23, één van de bekendste psalmen. Het lijkt niet erg reëel: 'het ontbreekt mij aan niets.' Wat kan een mens zich alleen voelen, eenzaam en verloren. Wat is het dan moeilijk dit na te ...
Verder Lezen

Kleine overdenking bij Leviticus 14: 2, 3

“En de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn melaatsheid genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor hem die gereinigd wordt twee levende, reine vogels te halen, cederhout, karmozijn en majoraan.” Lev 14: 2,3 Ik kwam op deze tekst over ...
Verder Lezen

Vandaag en morgen

“Je bent een aarden pot voor een schat: Gods schat! Je kracht ligt niet in je genen, maar komt van Hem. Je wordt belaagd, aan het twijfelen gebracht en vervolgd. Maar je raakt niet in het nauw, noch vertwijfeld, en je wordt niet in de steek gelaten.”   Naar  2 ...
Verder Lezen