Meditaties

‘Bemoedig elkaar!’ 1 Thess 5: 11

Dat schrijft Paulus aan het einde van zijn brief aan de christenen in Thessaloniki. Je kunt ook vertalen ‘Bouw elkaar op! Wees een voorbeeld voor elkaar. Vermaan en troost elkaar!’ En dat is geen optie, maar een opdracht! Waarbij investeren in ontmoeting en contact belangrijk zijn. Om namelijk van ...
Verder Lezen

MEER GEDACHTEN BIJ PSALM 84 (2)

Heer, ik was er! In Uw huis. Niet meer op de drempel, maar er overheen. U, Heer Jezus, kwam naar mij toe Met een kool van het brandofferaltaar reinigde U mij U gaf mij een prachtige bruidsjurk, een bruidsboeket van witte lelies Een waterval van licht en muziek overspoelde ...
Verder Lezen

Gedachten bij Psalm 84 (1)

God, de HEER, is een zon en een schild! Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild Ik ben uitgeput, Heer, van steeds maar zelf doen Ik ben doodop, Heer, van steeds maar perfect willen zijn Ik ben zo moe, ...
Verder Lezen

Een warme plek

“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook!”   1 Joh 3: 1 Jezus volgen vraagt veel van je, schrijft Johannes. Alles eigenlijk. Je moet er steeds weer voor kiezen: wandelen in het licht, ...
Verder Lezen

Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk ...
Verder Lezen

WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan ...
Verder Lezen

Bewust van je eigen zwakheid én van Gods kracht

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1: 6 Als je je eigen zwakheid en wispelturigheid kent, dan kan het zomaar gebeuren dat je bang wordt ...
Verder Lezen

Gedachten bij Psalm 1

Heer, twee wegen liggen voor mij open, de keuze is aan mij. Waar wil ik heen? Wat is mijn bestemming? Welke weg kies ik? De ene weg trekt en trekt en trekt, ik wil niet, ik wil niet, maar ik laat mij gaan De andere weg, die wil ik ...
Verder Lezen

HEER, TOON MIJ DE JUISTE WEG!

“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding…” 2 Korintiërs 7: 10a Verdriet kan een zegen worden. Is niet altijd negatief. Verdriet kan leiden tot iets dat beter is dan hoe het daarvoor was. Dat geldt voor het verdriet dat Paulus de christenen ...
Verder Lezen

OP GODS BELOFTEN WACHTEN

“En heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was te doen wat beloofd was!” Romeinen 4: 20 Abraham kreeg toen hij 75 jaar was, ...
Verder Lezen

GEBED naar Efeziërs 1: 17-23

VADER! God van onze Heer Jezus Christus, machtige Vader Wilt U mij door Uw Heilige Geest wijsheid en inzicht geven, meer en meer Zodat ik U steeds beter leer kennen! Open mijn ogen, de ogen van mijn hart Zodat ik helder heb dat U mij geroepen hebt om Uw ...
Verder Lezen

NIET BANG ZIJN!

door Bertien ...
Verder Lezen

LANGS EEN WEG VAN GEHOORZAAMHEID VAN MOMENT-TOT-MOMENT

“Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na!” Hebreeën 13: 7 Stephan Mansfield in gesprek met Derek Prince: “Ik begrijp het echt niet.” “Ik weet dat je het niet begrijpt. Je bent van een andere generatie.” “Je bedoelt dus echt dat je geen passie had ...
Verder Lezen

MEER DAN HET GEWONE

“De ogen van de HEER gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9a Als je zegt dat je worstelt met homoseksuele gevoelens, dan hoor je wel: “Doe niet zo moeilijk! God houdt van je, hoe je ...
Verder Lezen

AFWIJZEN EN VERVANGEN

“Mensen die de waarheid…onderdrukken…ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, vogels en viervoetige en kruipende dieren.” Romeinen 1: 18, 23 We hebben allemaal iets van de waarheid in ons Met name twee dingen: Er is Iets of Iemand ...
Verder Lezen