Meditaties

Man zijn

'Wees sterk, en laat zien dat je een man bent...' 1 Koningen 2:2 Wat is een sterke man? Wat maakt een man tot man? In deze tijd is daar veel over te zeggen. En er zijn veel, verschillende antwoorden. Je moet jezelf kunnen zijn. Wat je voelt ben je ...
Verder Lezen

Jezus verrassen!

Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem.  Lukas 7:9 Jezus is aangenaam verrast, er klinkt iets van bewondering door in wat Hij zegt over die hoofdman over honderd soldaten, in Kafarnaüm. Op wat de vrienden van deze man over hem zeggen, reageert Hij met: ‘Zelfs in Israël ...
Verder Lezen

ELIA MOMENTEN

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 1 Petrus 5: 7 Een geweldige tekst. En toch… Kennen we niet allemaal momenten waarop zulke woorden niet echt binnenkomen? De lucht lijkt grijs, ook al schijnt de zon. De profeet Elia kent zulke momenten. Lees 1 Koningen ...
Verder Lezen

GEEN ZORGEN MAKEN! ZOEK GOD!

‘Maak je geen zorgen… Zoek liever eerst het koninkrijk van God…’ Mattheus 6:25,33 Je hart op Gods koninkrijk richten, geen zorgen maken, hoe doe je dat? Een eenvoudig advies: langzaam en aandachtig een eenvoudig gebed uitspreken. Als je het Onze Vader kent, heb je iets om mee te beginnen ...
Verder Lezen

Ter gelegenheid van 40 jaar Onze Weg/Onderweg

‘Welnu dan, laten ook wij, nu we door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder ...
Verder Lezen

VRIJHEID OF SLAVERNIJ

‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ Galaten 5:1 NBV21 Er zijn er die je voorhouden wat échte vrijheid is: je leeft zoals je voelt en denkt. Dan word je een vrij en gelukkig mens ...
Verder Lezen

NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26 Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven? ...
Verder Lezen

NOOIT MEER ALLEEN!

‘Jullie, die geloven in Jezus Christus, zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot op onze erfenis’ schrijft Paulus in Efeze 1:13 Wat betekent dat? De Heilige Geest? Dat klinkt zo vaag, kan iemand zeggen. Maar tegelijk is dit een heel belangrijk thema. Want zonder de ...
Verder Lezen

Lachai Roï

‘Toen riep zij de HEER, die tot haar gesproken had, zo aan: ‘U bent de God die naar mij omziet! … Daarom noemt men de bron daar Lachai Roï.’   Genesis 16:13,14 Lachai Roï is Hebreeuws voor ‘de Levende die mij ziet.’ Het is de naam van de bron waar ...
Verder Lezen

U bent ook nú Schepper!

In het begin schiep God… Genesis 1:1 Het begon allemaal met helemaal niets. Dat is wat het woord ‘scheppen’ betekent. Het zegt iets over Gods almacht en grootheid dat Hij uit helemaal niets iets volkomen nieuws, ongekend en onvoorstelbaar, tevoorschijn heeft geroepen. Alle dingen die er zijn op aarde, ...
Verder Lezen

UIT DE DIEPTE

NEEM MIJN HART, VERANDER MIJ! Heer, neem mijn bezwaard, bezorgd hart en geef mij een vreugdevol, blij en vrolijk hart. Heer, neem mijn afkerig en dubbelhartig hart en geef mij een onverdeeld, volkomen toegewijd hart. Heer, neem mijn dwaas, hooghartig en hoogmoedig hart en geef mij een wijs, waarachtig ...
Verder Lezen

U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7 Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is. Roepen is iets ...
Verder Lezen

ALS EEN POSTDUIF

‘Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’   Daniël 6:11 ...
Verder Lezen

In de Waarheid blijven!

‘… ik zie mij genoodzaakt u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.’ Judas 3b Het geloof, Gods evangelie, gaat al eeuwenlang mee. Van de ene generatie op de andere. Het is goed om God daarvoor te ...
Verder Lezen

God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Handelingen 16:30 Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid. De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet ...
Verder Lezen