Meditaties

Psalm 23

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Een groot woord uit psalm 23, één van de bekendste psalmen. Het lijkt niet erg reëel: 'het ontbreekt mij aan niets.' Wat kan een mens zich alleen voelen, eenzaam en verloren. Wat is het dan moeilijk dit na te ...
Verder Lezen

Kleine overdenking bij Leviticus 14: 2, 3

“En de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn melaatsheid genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor hem die gereinigd wordt twee levende, reine vogels te halen, cederhout, karmozijn en majoraan.” Lev 14: 2,3 Ik kwam op deze tekst over ...
Verder Lezen

Vandaag en morgen

“Je bent een aarden pot voor een schat: Gods schat! Je kracht ligt niet in je genen, maar komt van Hem. Je wordt belaagd, aan het twijfelen gebracht en vervolgd. Maar je raakt niet in het nauw, noch vertwijfeld, en je wordt niet in de steek gelaten.”   Naar  2 ...
Verder Lezen

EMOTIONELE AFHANKELIJKHEID OPGEVEN

Emotioneel afhankelijk zijn van iemand, houdt in dat je niet zonder die ander kunt leven, een facet van je persoonlijkheid in de ander zoekt, waardoor hij of zij macht over jou heeft. Je unieke eigenwaarde kan je leren kennen door een kind van God te worden en naar Zijn ...
Verder Lezen

In de stilte zoek ik U

“God, U bent mijn God, U zoek ik...” Psalm 63: 2 Liefdevolle God, mijn hemelse Vader door Jezus Christus. In de stilte van dit moment kom ik tot U. Vol gedachten en emoties, door wat er speelde in 2020. Ik zou U veel kunnen vertellen over wat moeilijk was ...
Verder Lezen

Overziet Maria alles?

“Mijn ziel prijst en looft de HEER, mijn hart juicht om God, mijn Redder!” Lukas 1: 46 De schrik slaat Maria om het hart als Gabriël haar aanspreekt. ‘Blijf niet bij je schrik’, zegt hij dan, ‘richt je op wat ik je zeg namens God: je zult moeder worden ...
Verder Lezen

Genade avant la lettre

Kruipend in de huid van de Kananese vrouw uit Mattheüs 15:21-28 De Zoon van David, Hij komt eraan Zijn broeders rondom Hem, Farizeeën vooraan Vervloekt door mijn afkomst, Cham heeft mij gescheurd Van de levende God, mijn verwonde ziel treurt Maar Hij is mijn hoop, ik kan Hem niet ...
Verder Lezen

Een brief voor jou!

In de adventstijd zijn we op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. We staan stil bij Zijn komst. En bereiden ons voor. “Advent” is Latijn voor “Hij komt”. In deze tijd van Corona-virus-dreiging en onrust in de wereld realiseren we ons: 'deze wereld blijft niet eeuwig bestaan' ...
Verder Lezen

LEVEN IN DE TUSSENTIJD

“…aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen”   - Lukas 1: 33b Hoe donkerder het in de wereld wordt, hoe dichterbij het moment komt dat God niet langer op de achtergrond de wereld bestuurt, maar Zijn heerschappij zichtbaar zal zijn. Hij zal Zijn koningschap uitoefenen door Iemand die Hij daartoe heeft ...
Verder Lezen

Niet van dat benauwde!

“Aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet!”  2 Kor 4: 1 en 2 Er komt veel op Paulus af. Tegenwerking, teleurstelling in mensen, allerlei druk. Je zou er angstig en moedeloos van worden! Paulus niet. Integendeel! Hij gaat door. Hij ...
Verder Lezen

EEN VERBOND SLUITEN MET JE OGEN

"Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, hoe kan ik dan begerig kijken naar een jonge vrouw?” Job 31: 1. Mannen, dat hebben we nodig in onze maatschappij om niet met porno besmet te worden. Laten we Job letterlijk volgen en een verbond sluiten met onze ogen om niet ...
Verder Lezen

Een warm nest

“Zie, hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft; dat wij kinderen van God worden genoemd.” 1 Joh 3: 1 Johannes maakt in zijn brief duidelijk dat het volgen van Jezus veel, heel veel van je vraagt. Als volgeling van Jezus sta je geestelijk regelmatig op de ...
Verder Lezen

Hemelse blauwdruk

"Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Joh. 3: 16 Geliefd kind, zoek Mij niet om wat jij kunt doen, maar om Wie Ik ben. Omdat je bij Mij wilt ...
Verder Lezen

Wanhopig!

“Er waren er die dwaalden in de woestijn, ze waren hongerig, ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken.”  Psalm 107: 5 Herken je daar iets van? Je eenzaam voelen, en alleen. Thuisloos. On-verbonden. Allemaal woorden die een gevoel van verlorenheid uitdrukken. De Psalmdichter omschrijft het als hongerig en ...
Verder Lezen

Walking on water

Het water wast, de golven groeien Gepiep van de mast, gekraak van de boeien Zwarte wolken, een bliksemschicht Het geraas van de volken, dimmen het licht Alles verloren! Slechts donderend duister Maar hoop is geboren, gebaard uit Uw luister Stormen bedaren, ontzag voor Uw wezen De golf buigt eerbiedig. Uw ...
Verder Lezen