Meditaties

Hij die in u een goed werk is begonnen…

“…overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dat zal voltooien” naar Filippenzen 1: 6 God vond je de moeite waard om je niet alleen een lichaam te geven, maar ook een antenne om Zijn evangelie te ontvangen. Als dat geen goed werk is! Dankbaarheid kan ...
Verder Lezen

Water dat wijn geworden was…

“…water, dat wijn geworden was…” Johannes 2: 2 Als het bruiloftsfeest in duigen dreigt te vallen omdat de wijn opraakt, wordt Jezus’ missie zichtbaar: water wordt wijn! Dat feestelijke wonder zegt: in Hem komt God ons leven binnen. Met het trouwverbond tussen God en mensen is het slecht gesteld ...
Verder Lezen

Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden…

“…wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”. Mattheus 2: 2 Wijze mannen gingen op weg. Om Jezus te aanbidden. Wat dat is, aanbidden? Daaraan vooraf gaat: geraakt zijn. Op weg gaan. Na een lange reis knielen die mannen neer bij Jezus. Dat geldt ook voor ons, die van ver ...
Verder Lezen

Wie is een God als U!

“Wie is een God als U, die ongerechtigheid vergeeft…” Micha 7:18 Micha heeft niets met mooipraterij en politieke correctheid. Voor hem telt wat God zegt. “Onheilsprofeet”, noemen ze hem. Maar dat klopt niet. Hij profeteert wel onheil over wie God en mensen haat. Maar eindigt met zegen: “U vergeeft!” ...
Verder Lezen

Voor jullie is heden de Heiland geboren…

“…voor jullie is heden de Heiland geboren…de Heer!” Lukas 2:11 De engel sluit de rij met titels van Jezus af met: “de Heer!” Zo wordt God in het Oude Testament genoemd. Is dat Kindje in de kribbe dan goddelijk? Ja. God komt in de wereld. Wordt geboren als Eén ...
Verder Lezen

De komst van de Zoon des mensen…

“…de komst van de Zoon des mensen…” Mattheus 24:27 We leven in de tussentijd. Tussen de 1e en 2e komst van Jezus in. Advent betekent: Hij komt. “Hij zal Koning zijn”, zei de engel. Dat evangelie gaat nog steeds de wereld over. De oren, ogen en harten van mensen ...
Verder Lezen

Vertrouw op de Heer!

“Vertrouw op de Heer met heel je hart…” Spreuken 3:5 In wat voor wereld leven we? Iemand zei: “Deze wereld is als een vrachtwagen die de helling afgaat. De chauffeur heeft door de remmen getrapt. En die chauffeur? Dat zijn wij”. Van Jezus begrijpen we dat we “verloren” zijn ...
Verder Lezen

Wij worden veranderd…

“Wij worden veranderd naar de luister van Jezus” 2 Kor 3:18 Als Jezus in je leven binnenkomt, ben je daarmee een kind van God. Die jou vanaf dat moment ziet als rechtvaardig. Terwijl je weet dat je dat feitelijk niet bent. Maar door de omgang met Jezus word je ...
Verder Lezen

Wie overwint…

“Wie overwint zal Ik een witte steen geven met daarop een nieuwe naam” Openbaring 2:17c Overwinnen is: Jezus navolgen. Verbonden zijn en blijven met Hem. Dat geeft kracht om “nee” te zeggen tegen allerlei verleiding. En dan weet je wel waar het over gaat. We hebben allemaal zo onze ...
Verder Lezen

Vandaag moet Ik in jouw huis zijn…

“Vandaag moet Ik in jouw huis zijn” Lukas 19: 5 en 8 Vandaag? Ja, vandaag. Dat woord wijst in de Bijbel op een moment dat God iets beslissends gaat doen. En nu jij deze woorden leest, komen ze tot jou. Wonderlijk wat er gebeurt als je je hart en ...
Verder Lezen

Hij trok Zich geregeld terug…

“Hij trok Zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden”. Lukas 5: 16 Jezus zoekt contact met Zijn Vader. Bij Zijn doop. Voordat Hij Zijn discipelen uitkiest. In Getsemané en aan het kruis. Om Gods Vaderliefde te ervaren, Zich daaraan te warmen. En kracht te ontvangen om ...
Verder Lezen

Ik maak iets nieuws!

“Ik maak iets nieuws” Jesaja 43: 19 / Openbaring 21: 5, 7 Dat had het opschrift kunnen zijn bij het kruis. Waar Jezus Zijn leven geeft om voor jou alles in orde te maken met God de Vader. Maar Jezus geeft meer. Als je je hart voor Hem opent, ...
Verder Lezen

Volg jij Mij!

“Volg jij Mij!” Johannes 21:22 Door al het geroeptoeter in de (sociale) media kan het even duren voor je in de stilte de stem van Jezus hoort: “Volg jij Mij!” Door het geloof in Hem word je een kind van God. Als je Hem volgt, ga je veranderen. Te ...
Verder Lezen

Wie in Christus is…

“Wie in Christus is, is een nieuwe schepping” 2 Korinthe 5:17 “Nieuw” heeft te maken met het herstelde contact met God. De boodschap van de Bijbel kan je kort samenvatten: het gaat om een Vader die Zijn kinderen kwijt is. Ze zijn de kroon op Zijn scheppingswerk. En Hij ...
Verder Lezen

Kom naar Mij…

Een moment alleen met Hem “Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven” Mattheus 11:28 ’t Zijn bekende woorden van Jezus: “Kom naar Mij!” Niet als optie. Eerder als een bevel. Als je verlangt naar rust en vrede moet je bij Hem ...
Verder Lezen