Meditaties

JEZUS VOLGEN  IN 2024?!

Laten we op onze weg dealen met onze zonden, elkaar steunend in het vrijgekocht zijn en niet meer in die macht van de duisternis willen leven. Dank zij Jezus! Struikelend achter Jezus aan, is de titel van een boek. Als je eenmaal echt wedergeboren bent en weet hebt van ...

Ik aanbid U op deze kerstmorgen

Inderdaad, dit moet nog eens lekker kort en krachtig gezegd worden! ‘Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden!’ De Waarheid zal ons bevrijden. Oh wat ben ik daar blij mee….! Als ik kon zingen en componeren en opnemen zou ik toch zingen van: Nooit, nooit, nooit meer terug, ...

Zie, de dienares van de Heere

Dit zegt Maria, als ze van de engel te horen krijgt wat Gods plan met haar is. Ze zal zwanger worden. En dat terwijl ze in ondertrouw is met Jozef. Haar leven zal op de kop staan. De mensen zullen over haar praten. Roddelen. Bovendien krijgt het toekomstbeeld, dat ...

JE HELE PERSOONLIJKHEID

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jesaja 9:1 Geweld. Duisternis. Je ziet het om je heen en in je eigen leven. Groot en zichtbaar, maar ook ...

KRACHT DIE IN JOU WERKT?!

‘Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’ Efeziërs 3:20 Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze dat de kracht die werkt in ieder die gelooft, dezelfde is als de kracht die Jezus uit ...

HEK OM JE BALKON!

‘Als je een huis bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het dak. Want anders kan er iemand van het dak vallen en sterven. En dan ben jij verantwoordelijk!’ Deuteronomium 22: 8 BIGT Zo’n huis, in de tijd van de schrijver, heeft geen verdiepingen ...

GODS WOORD IS VOLMAAKT EN ZUIVER

'Er staat geschreven...' Mattheus 4: 4 Er wordt wat af geschreven! Boeken, kranten, reclamefolders en allerlei tijdschriften, allemaal willen ze hun boodschap kwijt. Mensenwoorden. Soms heb je er wat aan. Maar veel van dat materiaal verdwijnt nogal eens in de prullenbak. Zonder dat je er een woord uit gelezen ...

BLIK OP DE TRIBUNE

‘Nu wij door zo’n menigte getuigen omringd zijn, laten we elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’ Hebreeën 12: 1 Hier wordt een beeld geschetst van een atletiek wedstrijd in een groot sportcomplex ...

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR

‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare.’ 2 Korintiërs 4:18 Als je naar de wereld om je heen kijkt, dan zie je bijna alleen maar mensen die druk zijn met de zichtbare dingen als geld, huisje, boompje beestje, status en carrière of gewoon een ...

OUD EN NIEUW

‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’ 2 Korintiërs 5:17 Jezus kan nooit gewoon maar ‘een leuk extraatje’ zijn, of ‘iets heel belangrijks’ in je leven. Het is geen optie om Hem ‘erbij’ te hebben.’ Integendeel! Als Hij werkelijk Heer ...

ZICHTBAAR EN HOORBAAR

‘Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.’ 2 Korintiërs 4:10 Als je je toevertrouwt aan Jezus, dan begint er een verandering in je leven: al het oude moet plaats gaan maken voor het nieuwe, eeuwige leven van Jezus. Dat zal dan ook zichtbaar worden. Omdat ...

JEZUS KENNEN…

‘Om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister.’ 2 Kor 4: 6 God verlangt ernaar je hart te verlichten met de kennis van Jezus, en Wie en hoe Hij is: de komende Koning! De Vredevorst die God al zolang geleden beloofde aan Israël. Zijn voeten zullen staan ...

MENSEN NAAR GODS BEELD

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ 2 Korintiërs 3:17 De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je kunt doen en laten wat je wilt. Op grond van wat je ook maar denkt of voelt of wilt. De vrijheid waar Paulus het over heeft, staat voor ...

DONKERE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN

Wee de mensen die op de aarde leven! Openbaring 8:13 Die uitdrukking ‘de mensen die op de aarde leven’ kom je nog een paar keer tegen in het boek Openbaring. In hoofdstuk 3: 10 bijvoorbeeld: ‘Omdat jullie trouw zijn gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik ...

KIJK EENS IN JE SLEEPNET…

‘Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’ Mattheus 4: 20 Levi was een man van het geld toen hij Jezus ontmoette. Maar door die ontmoeting draaide zijn leven 180 graden. Hij werd een volgeling van Jezus. Liet zijn tollenaarsbestaan achter zich. Levi werd Mattheus, een evangelist! En ...