Meditaties

Eerlijkheid en waarheid

“Belijd elkaar je overtredingen en bid voor elkaar, opdat je gezond wordt. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Jacobus 5:16 De eerste stap is je ‘innerlijke lamp” gebruiken om jezelf te doorzoeken. Die innerlijke lamp is je geest, lees je in Spreuken 20: ...
Verder Lezen

Jij ook? Over vriendschap met Jezus

“Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie! Vrienden noem Ik jullie”  Johannes 15: 1- 17 Er is intimiteit zonder seks en seks zonder intimiteit. Zeker weten! In contact met Jezus ga ik dat nog sterker ervaren. Verbonden met Hem, als een rank aan de Wijnstok. En door Zijn Geest ...
Verder Lezen

‘Luister goed…Ik ben de HEER’, gedachten bij Psalm 27

Samenspraak Mijn kind, luister naar Mij, Ik wil je wat zeggen. Luister goed…Ik de Heer, ben jouw licht, jouw behoud, voor wie zou je vrezen? Bij Mij is jouw leven veilig, voor wie zou je bang zijn? Heer, zie het dan toch, kwaadwilligen komen op mij af om mij levend ...
Verder Lezen

Intiem

“Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft.” Jesaja 55 In onze tijd is de realiteit van een intieme relatie veel mensen vreemd. We gaan oppervlakkig en vluchtig met elkaar om. Covid-19 maakt het er niet beter op! En ondertussen roept God: “ Waar ben je?” “Kom terug bij ...
Verder Lezen

All in!

Al redt God ons niet – buigen doen wij niet! Naar Daniël 3: 18 All in, met hart en ziel toegewijd aan God! Dat zijn Sadrach, Mesach en Abednego! Ze blijven overeind staan als de muziek schettert als een bevel: “Knielen!” Ze gaan daarover niet in discussie. Ze getuigen: “Onze ...
Verder Lezen

In je eigen schoenen gaan

“Ga, in deze kracht uw kracht… Ik zend u immers?” Richteren 6: 14 Gideon is de jongste in zijn familie. Zijn naam betekent ‘houthakker’. “Ga, haal je vaders’ altaar voor Ba’al omver,” zegt God, “bouw daar een altaar voor Mij. En breng Mij een offer.” Met andere woorden wacht niet ...
Verder Lezen

God kan erbij!

‘De Heer zij met je, dappere krijgsman!’  Richteren 6:12 Gideon betekent ‘houthakker’. Hij wordt ook Jerubbaäl genoemd. Dat betekent: 'Baäl strijdt tegen hem', omdat hij namelijk het Baäl-altaar neerhaalde en de Asjera paal omhakte. Deze richter spreekt mij erg aan vanwege de manier waarop hij is geroepen. Het volk was ...
Verder Lezen

Sleutelwoorden

Afgelopen tijd heb ik op mijn FaceBook-pagina sleutelwoorden doorgegeven die ik gebruikte in mijn 32 jarige hulpverlening aan homofielen. Je kunt ze nog eens nalezen op mijn tijdlijn. Verandering van je denken is zo’n sleutelwoord. “Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”, lees je in Rom. 12:2. “Dit weten ...
Verder Lezen

Verzoeking

“Waak en bid, opdat je niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Matt 26: 41 Wat doe je, als verzoeking of verleiding je plaagt! Van buiten af of van binnen uit in de vorm van gedachten en verlangens. Frank Worthen zei daarover tijdens ...
Verder Lezen

Hof van Heden

“…het was zeer goed…”  Genesis 1: 31 Adam en Eva zijn weggestuurd uit de Hof. Het leven heeft sindsdien weinig meer van een wandeling in een prachtige tuin, samen met God. Of toch wel? Op verschillende plaatsen in de Bijbel belooft God: “Ik maak alle dingen nieuw!” Niet ‘als nieuw’, ...
Verder Lezen

Gods evangelie verwaarlozen?

“Als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, als we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?”  Hebr. 2: ...
Verder Lezen

Onze Hulp

“Vanwaar zal mijn hulp komen?”    Psalm 121: 1 Onze Hulp is de HEER, de Heilige van Israël, onze Verlosser Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is Die trouw is tot in eeuwigheid en Zijn scheppingswerk niet loslaat Noch het werk dat Hij ...
Verder Lezen

Wat een Vriend!

"Jullie heb Ik vrienden genoemd”, zegt Jezus in Johannes 15: 15 Wat een Vriend! Ik houd van U, niet alleen om wie U bent Maar om wie ik ben, met U Ik houd niet alleen van U om wat U hebt gedaan Maar om wat U van mij aan het ...
Verder Lezen

Licht over je leven

“…stralend licht zal opgaan en schijnen over wie leven in duister en schaduw van de dood.”  Lucas 1: 79 Dat is Jezus’ missie in een notendop. Schijnen in jouw hart en leven. Zo dat wat duister is langzaam maar zeker gaat verdwijnen. Het Bijbelse woord voor die duisternis is ‘zonde’ ...
Verder Lezen

Als ik aan U denk, Heer Jezus

Als ik aan U denk, Heer Jezus, dan zie ik duizenden mensen met een dorstig hart zich laven aan Uw woorden. Dan zie ik een centurio die met een gelovig hart smeekt om de genezing van zijn knecht. Dan zie ik een menigte mensen die met een uitbundig hart met ...
Verder Lezen