Meditaties

KRACHT DIE IN JOU WERKT?!

‘Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’ Efeziërs 3:20 Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze dat de kracht die werkt in ieder die gelooft, dezelfde is als de kracht die Jezus uit ...

HEK OM JE BALKON!

‘Als je een huis bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het dak. Want anders kan er iemand van het dak vallen en sterven. En dan ben jij verantwoordelijk!’ Deuteronomium 22: 8 BIGT Zo’n huis, in de tijd van de schrijver, heeft geen verdiepingen ...

GODS WOORD IS VOLMAAKT EN ZUIVER

'Er staat geschreven...' Mattheus 4: 4 Er wordt wat af geschreven! Boeken, kranten, reclamefolders en allerlei tijdschriften, allemaal willen ze hun boodschap kwijt. Mensenwoorden. Soms heb je er wat aan. Maar veel van dat materiaal verdwijnt nogal eens in de prullenbak. Zonder dat je er een woord uit gelezen ...

BLIK OP DE TRIBUNE

‘Nu wij door zo’n menigte getuigen omringd zijn, laten we elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’ Hebreeën 12: 1 Hier wordt een beeld geschetst van een atletiek wedstrijd in een groot sportcomplex ...

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR

‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare.’ 2 Korintiërs 4:18 Als je naar de wereld om je heen kijkt, dan zie je bijna alleen maar mensen die druk zijn met de zichtbare dingen als geld, huisje, boompje beestje, status en carrière of gewoon een ...

OUD EN NIEUW

‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’ 2 Korintiërs 5:17 Jezus kan nooit gewoon maar ‘een leuk extraatje’ zijn, of ‘iets heel belangrijks’ in je leven. Het is geen optie om Hem ‘erbij’ te hebben.’ Integendeel! Als Hij werkelijk Heer ...

ZICHTBAAR EN HOORBAAR

‘Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.’ 2 Korintiërs 4:10 Als je je toevertrouwt aan Jezus, dan begint er een verandering in je leven: al het oude moet plaats gaan maken voor het nieuwe, eeuwige leven van Jezus. Dat zal dan ook zichtbaar worden. Omdat ...

JEZUS KENNEN…

‘Om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister.’ 2 Kor 4: 6 God verlangt ernaar je hart te verlichten met de kennis van Jezus, en Wie en hoe Hij is: de komende Koning! De Vredevorst die God al zolang geleden beloofde aan Israël. Zijn voeten zullen staan ...

MENSEN NAAR GODS BEELD

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ 2 Korintiërs 3:17 De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je kunt doen en laten wat je wilt. Op grond van wat je ook maar denkt of voelt of wilt. De vrijheid waar Paulus het over heeft, staat voor ...

DONKERE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN

Wee de mensen die op de aarde leven! Openbaring 8:13 Die uitdrukking ‘de mensen die op de aarde leven’ kom je nog een paar keer tegen in het boek Openbaring. In hoofdstuk 3: 10 bijvoorbeeld: ‘Omdat jullie trouw zijn gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik ...

KIJK EENS IN JE SLEEPNET…

‘Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’ Mattheus 4: 20 Levi was een man van het geld toen hij Jezus ontmoette. Maar door die ontmoeting draaide zijn leven 180 graden. Hij werd een volgeling van Jezus. Liet zijn tollenaarsbestaan achter zich. Levi werd Mattheus, een evangelist! En ...

Te midden van al je geworstel en gedoe

Halleluja!  Psalm 117 De kortste Psalm die we kennen begint en eindigt met ‘Halleluja! Dat betekent ‘Laten we God loven!’ Daar is altijd reden voor. Allereerst omdat Hij onze Schepper is. Hij geeft je je adem op dit moment. En of je nu met je gewone ogen, met een ...

Elkaar ontmoeten en in de ogen kijken

‘Hoewel ik jullie nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar jullie toe te komen en persoonlijk met jullie te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn!’  2 Johannes 12 Als het om dingen gaat die je diep raken – ...

VREDE VANBINNEN

‘Vrede zij in jou!’ Psalm 122: 8 Shalom is een van de mooiste woorden in de Bijbel. Het gaat daarbij om één van de karakteristieken van God Zelf. Een typerende eigenschap: onverstoorbare vrede die door niets en niemand kan worden aangetast. En waar we allemaal naar op zoek zijn ...

Sleutel tot succes

De wonderbare visvangst, Lukas 5:1-11 Stel je voor, je gaat vissen en zit zo’n 2 á 3 uur langs de kant en je krijgt geen visje aan de haak. Het is aan mij al helemaal niet besteed maar, mocht het wel aan iemand besteed zijn, dan bewonder ik in ...