Meditaties

In het oog van de orkaan 14 februari 2020

  “…overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dat zal voltooien” naar Filippenzen 1: 6 God vond je de moeite waard om je niet alleen een lichaam te geven, maar ook een antenne om Zijn evangelie te ontvangen. Als dat geen goed werk is! Dankbaarheid kan maken dat je Hem wederliefde

Lees meer

In het oog van de orkaan 1 februari 2020

“…water, dat wijn geworden was…” Johannes 2: 2 Als het bruiloftsfeest in duigen dreigt te vallen omdat de wijn opraakt, wordt Jezus’ missie zichtbaar: water wordt wijn! Dat feestelijke wonder zegt: in Hem komt God ons leven binnen. Met het trouwverbond tussen God en mensen is het slecht gesteld. Toen en nu. Het leven in

Lees meer

In het oog van de orkaan 15 januari 2020

“…wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”. Mattheus 2: 2 Wijze mannen gingen op weg. Om Jezus te aanbidden. Wat dat is, aanbidden? Daaraan vooraf gaat: geraakt zijn. Op weg gaan. Na een lange reis knielen die mannen neer bij Jezus. Dat geldt ook voor ons, die van ver bij God vandaan komen. Geraakt door

Lees meer

in het oog van de orkaan 1 januari 2020

“Wie is een God als U, die ongerechtigheid vergeeft…” Micha 7:18 Micha heeft niets met mooipraterij en politieke correctheid. Voor hem telt wat God zegt. “Onheilsprofeet”, noemen ze hem. Maar dat klopt niet. Hij profeteert wel onheil over wie God en mensen haat. Maar eindigt met zegen: “U vergeeft!” Je kunt je eigen weg gaan,

Lees meer

In het oog van de orkaan 16 december 2019

“…voor jullie is heden de Heiland geboren…de Heer!” Lukas 2:11 De engel sluit de rij met titels van Jezus af met: “de Heer!” Zo wordt God in het Oude Testament genoemd. Is dat Kindje in de kribbe dan goddelijk? Ja. God komt in de wereld. Wordt geboren als Eén van ons. Dat wil Hij zo.

Lees meer

In het oog van de orkaan 2 december 2019

“…de komst van de Zoon des mensen…” Mattheus 24:27 We leven in de tussentijd. Tussen de 1e en 2e komst van Jezus in. Advent betekent: Hij komt. “Hij zal Koning zijn”, zei de engel. Dat evangelie gaat nog steeds de wereld over. De oren, ogen en harten van mensen gaan ervoor open: God heeft mij

Lees meer

In het oog van de orkaan 15 november 2019

“Vertrouw op de Heer met heel je hart…” Spreuken 3:5 In wat voor wereld leven we? Iemand zei: “Deze wereld is als een vrachtwagen die de helling afgaat. De chauffeur heeft door de remmen getrapt. En die chauffeur? Dat zijn wij”. Van Jezus begrijpen we dat we “verloren” zijn. Ja, zo kijkt God naar deze

Lees meer

In het oog van de orkaan 1 november 2019

“Wij worden veranderd naar de luister van Jezus” 2 Kor 3:18 Als Jezus in je leven binnenkomt, ben je daarmee een kind van God. Die jou vanaf dat moment ziet als rechtvaardig. Terwijl je weet dat je dat feitelijk niet bent. Maar door de omgang met Jezus word je meer en meer als Hij. En

Lees meer

In het oog van de orkaan 16 oktober 2019

“Wie overwint zal Ik een witte steen geven met daarop een nieuwe naam” Openbaring 2:17c Overwinnen is: Jezus navolgen. Verbonden zijn en blijven met Hem. Dat geeft kracht om “nee” te zeggen tegen allerlei verleiding. En dan weet je wel waar het over gaat. We hebben allemaal zo onze donkere hoekjes. Het is altijd weer

Lees meer

In het oog van de orkaan 1 oktober 2019

“Vandaag moet Ik in jouw huis zijn” Lukas 19: 5 en 8 Vandaag? Ja, vandaag. Dat woord wijst in de Bijbel op een moment dat God iets beslissends gaat doen. En nu jij deze woorden leest, komen ze tot jou. Wonderlijk wat er gebeurt als je je hart en leven opent voor Jezus. Hem als

Lees meer

In het oog van de orkaan 16 september 2019

“Hij trok Zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden”. Lukas 5: 16 Jezus zoekt contact met Zijn Vader. Bij Zijn doop. Voordat Hij Zijn discipelen uitkiest. In Getsemané en aan het kruis. Om Gods Vaderliefde te ervaren, Zich daaraan te warmen. En kracht te ontvangen om staande te blijven in deze wereld

Lees meer

In het oog van de orkaan 2 september 2019

“Ik maak iets nieuws” Jesaja 43: 19 / Openbaring 21: 5, 7 Dat had het opschrift kunnen zijn bij het kruis. Waar Jezus Zijn leven geeft om voor jou alles in orde te maken met God de Vader. Maar Jezus geeft meer. Als je je hart voor Hem opent, komt Zijn Geest je leven binnen.

Lees meer

In het oog van de orkaan 18 augustus 2019

“Volg jij Mij!” Johannes 21:22 Door al het geroeptoeter in de (sociale) media kan het even duren voor je in de stilte de stem van Jezus hoort: “Volg jij Mij!” Door het geloof in Hem word je een kind van God. Als je Hem volgt, ga je veranderen. Te beginnen in je geest. Dan in

Lees meer

In het oog van de orkaan 1 augustus 2019

“Wie in Christus is, is een nieuwe schepping”  2 Korinthe 5:17 “Nieuw” heeft te maken met het herstelde contact met God. De boodschap van de Bijbel kan je kort samenvatten: het gaat om een Vader die Zijn kinderen kwijt is. Ze zijn de kroon op Zijn scheppingswerk. En Hij heeft er alles voor over om

Lees meer

In het oog van de orkaan juli 2019

Een moment alleen met Hem “Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven”  Mattheus 11:28 ’t Zijn bekende woorden van Jezus: “Kom naar Mij!” Niet als optie. Eerder als een bevel. Als je verlangt naar rust en vrede moet je bij Hem zijn. Mensen zoeken naar een goed

Lees meer

In het oog van de orkaan juni 2019

Een moment alleen met Hem “Mijn schapen horen Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij”  Joh 10:27 Het belangrijkste kenmerk van een schaap van Zijn kudde, is volgens Jezus: Zijn stem kunnen horen. Iedereen kan Zijn woorden horen. Maar of ze werkelijk binnenkomen is iets anders. Zijn schapen luisteren. Volgen. Het is bijzonder,

Lees meer

In het oog van de orkaan mei 2019

Een moment alleen met Hem “Uit de diepte roep ik tot U, Heer, Heer, hoor mijn stem…” Psalm 130: 1, 2 en 7 Wat kan je het benauwd hebben. Door druk van buitenaf. Of van binnen uit. Soms weet je niet eens waar die diepte precies voor staat in het hier en nu, en wat

Lees meer

In het oog van de orkaan april 2019

Een moment alleen met Hem“Wees niet bang, want Ik ben jouw God. Ik ondersteun je”, Jesaja 41:10 Wat een orkaan is, en kan aanrichten, dat weten we door beelden in de media. Bomen geknakt als rietjes. Auto’s en gebouwen omvergegooid. Mensen die houvast en bescherming zoeken. Net zo beangstigend kan de wereld om je heen

Lees meer