Meditaties

Jezus doopt met de Heilige Geest

“Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest…” Lukas 3: 16, 17 Van de christelijke feesten is het Pinksterfeest het minst bekend. Zelfs kerkmensen kunnen er verlegen mee zijn. Gods Geest is uitgestort. “Ja, natuurlijk. Weet ik,” kan je zeggen. Maar, weet je het écht? Ken je de realiteit van ...
Verder Lezen

Bespiegelingen na het lezen van Psalm 119…

Van de hand van André ...
Verder Lezen

Ze hebben Uw verbond verlaten…

“Ze hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren verwoest…” 1 Koningen 19: 10 Zo af en toe komen we allemaal weleens terecht in de woestijn van eenzaamheid, je verloren en verlaten voelen. Moedeloos. Elia klaagt bij God. Hij kan er niet meer tegenop: “Uw mensen hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren ...
Verder Lezen

Nieuwe en oude mens

Ik heb mijn ING, mijn Eneco enzovoorts. Maar ik heb ook mijn levensthema: Leven vanuit mijn geloof een nieuwe schepping te zijn. Naar 2 Kor 5: 17: “Iemand die één is met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” Dat heeft God gebruikt voor ...
Verder Lezen

Laat mij schuilen in Uw hoede…

“Heer, laat mij schuilen in Uw hoede…” Psalm 71: 1 berijmd Iemand zei: “Ik heb het soms helemaal gehad met die getuigenissen van overwinning! Zeker op momenten dat ik strijd ervaar, me eenzaam en verdrietig voel. Tranen over mijn wangen.” Mensen kunnen zo oplossingsgericht zijn. Je overvoeren met teksten ...
Verder Lezen

Gered!

Gered Nooit meer die put die haar bodem ontkent nooit meer die glijbaan van paniek zonder eind Rotsvaste zekerheid op geloof gebouwd gegeven door Papa die van mij houdt Soms nog die nacht waaronder ik zwicht doch nu omhuld door Gods wonderbaar licht soms zingend soms kreunend vreugde in pijn ...
Verder Lezen

Here, U doorgrondt en kent mij…

“Here, U doorgrondt en kent mij…” Psalm 139: 1 Al je gedachten, bewust en onbewust, wijs en dwaas, God kent ze. Je wordt volledig doorgelicht. En meer dan dat: Hij doorziet en verstaat je gepuzzel en je machteloosheid. En komt je tegemoet met liefde. In Jezus. Met mensen praten ...
Verder Lezen

Hosanna!…

“Hosanna!” Mattheus 21: 9 Jezus wordt enthousiast Jeruzalem binnengehaald. En terecht! Hij is Israëls Messias. De engel Gabriël zei al vóór Zijn geboorte: “Deze Zoon van David zal tot in eeuwigheid Koning zijn.” Daar komt Hij! Daarom: “Hosanna!” Dat is Hebreeuws voor “Verlos ons toch!” Jezus komt op een ...
Verder Lezen

Corona-virus-uitbraak maart 2020

“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood” Psalm 46: 2 Utrecht, Amsterdam, de straten zijn verlaten. Bevreemdend is dat. Wat beangstigend eerlijk gezegd. Niemand weet hoe en waar dit eindigt. Deze Corona-virus-uitbraak die alles heeft van een orkaan. “De grootste crisis buiten oorlogstijd”, aldus ...
Verder Lezen

Geef mij dat water, Heer…

"Geef mij dat water, Heer” Johannes 4: 15 Herkenbaar? Dat je teleurgesteld tobt met de vraag: “Heeft het zin om door te gaan? En hoe dan?” Natuurlijk, je laat je niet zomaar ondersneeuwen. Tips zijn er te over om te werken aan een zinvol, geslaagd leven: ga sporten, zoek ...
Verder Lezen

Gelukkig wie rein zijn van hart…

“Gelukkig wie rein zijn van hart, zij zullen God zien” Mattheus 5: 8 Gods Rijk heeft de toekomst! Wie dat erven? Zachtmoedigen, mensen die rein zijn van hart, barmhartig en… Een hele lijst, als een profielschets van de burgers van Gods komende Rijk. Daar kan je je ver vandaan ...
Verder Lezen

Hij die in u een goed werk is begonnen…

“…overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dat zal voltooien” naar Filippenzen 1: 6 God vond je de moeite waard om je niet alleen een lichaam te geven, maar ook een antenne om Zijn evangelie te ontvangen. Als dat geen goed werk is! Dankbaarheid kan ...
Verder Lezen

Water dat wijn geworden was…

“…water, dat wijn geworden was…” Johannes 2: 2 Als het bruiloftsfeest in duigen dreigt te vallen omdat de wijn opraakt, wordt Jezus’ missie zichtbaar: water wordt wijn! Dat feestelijke wonder zegt: in Hem komt God ons leven binnen. Met het trouwverbond tussen God en mensen is het slecht gesteld ...
Verder Lezen

Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden…

“…wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”. Mattheus 2: 2 Wijze mannen gingen op weg. Om Jezus te aanbidden. Wat dat is, aanbidden? Daaraan vooraf gaat: geraakt zijn. Op weg gaan. Na een lange reis knielen die mannen neer bij Jezus. Dat geldt ook voor ons, die van ver ...
Verder Lezen

Wie is een God als U!

“Wie is een God als U, die ongerechtigheid vergeeft…” Micha 7:18 Micha heeft niets met mooipraterij en politieke correctheid. Voor hem telt wat God zegt. “Onheilsprofeet”, noemen ze hem. Maar dat klopt niet. Hij profeteert wel onheil over wie God en mensen haat. Maar eindigt met zegen: “U vergeeft!” ...
Verder Lezen