Meditaties

Aan Gods kant blijven!

‘Ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dat wij uw goden niet zullen vereren, en niet zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht!’ Daniël 3: 18 Koning Nebucadnezar geeft de vrienden van Daniël nog een kans. In de eerste ronde weigerden ze om te knielen ...
Verder Lezen

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL ONTWIKKELEN

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt! Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jacobus 5: 16 Zonde beschadigt je lichaam! Belijd het daarom aan God en Hij vergeeft je. Maar soms blijven zonden in je gedachten een belemmering om te ...
Verder Lezen

HOUVAST BIJ ONZEKERHEID

Houd in uw weg het oog op God gericht; vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen -Psalm 37: 2 berijmd 'Nee dat kan nu niet….' 'Later. Als het allemaal weer kan….' Wie herkent die uitspraken niet nu we al langere tijd in crisis leven. Veel van wat ...
Verder Lezen

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen!

Het is een oude traditie om Psalm 90 te lezen op oudjaarsavond. En je daarbij te realiseren dat voorgaande generaties met vallen en opstaan hun weg gingen met God. Net als Israël door de woestijn. God gaat mee. Hij is er altijd en overal. De jaren door, tot Zijn ...
Verder Lezen

HET LICHT KOMT!

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.’ Jesaja 9: 1 Kerst vieren vraagt om creativiteit dit jaar! We kunnen niet bij elkaar zijn, zoals we willen. De sfeer is er, dat wel. Lichtjes, versierde bomen en tuinen. In een tuincentrum dacht ik: Kerst lijkt wel het ...
Verder Lezen

HOUVAST!

cartoon AskDrBrown op FB verbeelding van prediking met een suikerlaagje ‘Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk!’ 2 Kor 9: 15 Het meest kenmerkende van God is: geven. En Zijn geschenk heet: Jezus! Die Naam betekent: God redt. Het meest kenmerkende van geloven, is: ontvangen. En ontvangen is: ...
Verder Lezen

HEILAND VOOR DE WERELD, MIJN HEILAND!

‘God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan’ Lukas 1: 46, 47 ‘Aan mensen die naar Hem luisteren, geeft God Zijn liefde. Hij laat Zijn kracht zien: trotse mensen jaagt Hij weg, koningen neemt Hij hun macht af. Maar gewone, kleine en arme mensen maakt ...
Verder Lezen

ADVENTSGEDACHTE door Krijn de Jong

Spruite Davids Een spruitje heeft de Heer geplant Te Betlehem in ‘t Joodse land Uit Davids stam gesproten Vol Konklijke loten. Zijn twijgen staan wijd uitgebreid met bloemen sierlijk overspreid Als met een paarlen krone Geen schoonheid is zo schone. In ‘s Heeren lusthof zal hij staan vol vruchten ...
Verder Lezen

GODS VERRASSING

‘Ik ben de stem van een die roept…….in de woestijn!’ Joh 1 : 23 Het is al weer heel wat jaar geleden dat ik, in een bus met airco, kennis maakte met de woestijn. We waren op weg van Jeruzalem naar Jericho, althans wat daar nog van over is ...
Verder Lezen

Nog eens: ‘Kom naar Mij!’

‘Toen Naomi in Moab hoorde dat de HEER Zich het lot van Zijn volk had aangetrokken…maakte zij zich gereed om Moab te verlaten en terug te keren…Naar Bethlehem’ Naar Ruth 1: 6 Dat woordje ‘terugkeren’ lees je elf keer in Ruth 1. Een kernwoord blijkbaar. Je leest het vaker ...
Verder Lezen

OVERGAVE LIED

Liedtekst: ‘The will of the Father’
‘De wil van de Vader’ All that Jesus did, was to do the will of the Father
Alles wat Jezus deed, was Zijn Vaders wil volgen
Now I am joyful to be called, this Father’s daughter
Ik ben nu verheugd, om een dochter van deze Vader ...
Verder Lezen

HIJ WEET ERVAN!

‘Kom bij Mij, jij die zo moe en belast bent. En Ik zal je rust geven!’  naar Mattheus 11: 28 Herken je het? Moe en belast zijn door toenemende mentale problemen, spanningen en stress bij jezelf en anderen om je heen? Vluchtige contacten, weinig rust om echt goed bij ...
Verder Lezen

VRIENDELIJK LICHT!

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor,
Dan ben ’k gerust En veilig volg ’k Uw spoor.

’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, ...
Verder Lezen

LICHT EN DIEPE DUISTERNIS

Met glans en glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld! Psalm 104: 2 De Almachtige God die ons bedacht en geschapen heeft, kleedt Zich in een mantel van licht. Als je in de Bijbel het woordje “licht” natrekt, vind je mooie dingen! Bijvoorbeeld dat God Zelf ...
Verder Lezen

Wonderlijk hoe God werkt!

“Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken” Psalm 8: 3 Psalm 8 is een bekende psalm over hoe machtig Gods Naam is op aarde en in de hemel. Die woorden over kinderen en zuigelingen, ...
Verder Lezen