Meditaties

WEK DE LIEFDE NIET OP VOOR ZIJN TIJD – Huiskamergesprek met Monique

Monique, Willeke en Milou gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van Hooglied 2: 7b: ‘Wek de liefde niet op en prikkel haar niet vóórdat het haar behaagt,’ aldus de NBG-vertaling. ‘Wakker haar niet aan’ vertaalt de HSV. Milou vertelt dat deze tekst bij haar opkwam tijdens het schoolprogramma ...

ALS GODS GEEST JE LEVEN BINNENKOMT

‘Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest’ Handelingen 2:4

Het is eindelijk zover!
Tien dagen lang hebben Jezus' leerlingen met elkaar doorgebracht om samen te bidden, en te wachten op de Heilige Geest.

Die is nu gekomen. Ze worden er laaiend enthousiast van. Dat krijg je ook anno 2024, als God ...

JE  HOUDING TEGENOVER ISRAEL DOET ERTOE

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.’ Genesis 12:3; ‘Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend!’ Genesis 27: 29. Nederland 2024 Geachte directie van het Concertgebouw, Laten we het netjes houden. Herroep uw besluit. Dan spreek ik u ...

STOP!

‘Stop met de strijd en weet dat de Heer God is.’ Psalm 46:11 BIGT. ‘Geef het op en weet dat Ik God ben’ vertaalt de HSV. In Het Boek lees je: ‘Word rustig en weet dat Ik God ben.’ God spoort je aan om uit de drukte te stappen ...

DICHT BIJ GOD

‘De oprechten wonen dicht bij U.’ Psalm 140:14 Oprechte gelovigen, mensen die het menen met God, wonen in Zijn nabijheid. Wonen wil zeggen dat je vertrouwd bent, thuis bij God. Hoe dat kan? Door Jezus, die de weg naar de Vader is! Als je het meent met God, dan ...

HEB GEDULD EN WACHT OP DE HEER!  

'Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn ...

JE BEDENKEN

'Hij zei: ‘Ik wil niet’, maar later bedacht hij zich en ging alsnog'. Mattheus 21:29 Jezus vertelt over twee zoons van eenzelfde vader. Dat laatste is wat ze gemeen hebben. Maar ze verschillen in het antwoord dat ze hun vader geven. De een zegt: ‘Nee’, de ander: ‘Ja’. Nog ...

WIEBELBENEN

‘U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.’ Daniel 2:34 Dat grote beeld van kostbare metalen dat koning Nebukadnezar ziet in zijn droom, staat voor opeenvolgende ...

EEN LEVENDE RELATIE

‘Ik wil Christus kennen.’ Filippenzen 3:10 Waarop bouw jij je eigenwaarde? Waarop laat je je voorstaan? Je opleiding of status? Je aanzien in de maatschappij of in de gemeente? Paulus had dat allemaal. Inclusief een briljante carrière als leerling van de bekende Rabban Gamaliël: een vooraanstaande joodse theoloog en ...

IK GELOOF!

‘Hij zag het en geloofde.’ Johannes 20:8 Johannes schrijft dit over zichzelf. Hij zag het én geloofde! Wát zag hij dan? De doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld werd en in het graf gelegd. Maar Jezus was er niet. Het graf was leeg! En apart van die doeken ...

Zoals God het zegt, gaat het gebeuren!

'Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt' Johannes 19:24

Dat een van de soldaten op het idee komt om Jezus' kleding te verloten en niet in stukken te scheuren, is niet toevallig. Eeuwen daarvoor heeft God al gezegd dat het zo zou gaan.

En niet alleen dat. Ook het verraad ...

Stop met proberen, leef uit genade!

We kennen ze allemaal wel, van die dingen waarvan je weet dat het zonden zijn, maar die toch steeds weer gebeuren. En dan heb ik het niet over bewust zondigen, maar over zonden die je niet wilt doen, maar begaat door je zwakheid. Zo heb ik heel vaak geprobeerd ...

DE HOOGSTE EER

‘Toen Hij aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd…' Markus 14: 3, 8 en 9 Over wat die vrouw doet, wordt de eeuwen door verteld ...

STEUN NIET OP JE EIGEN INZICHT, MAAR OP JEZUS!

Woorden uit de Bijbel die mij op dit moment erg aanspreken, zijn: ‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laten je ogen ...

WOESTIJNREIS

Israël werd bevrijd uit Egypte. Ze kwamen uit een slavenbestaan, en werden een vrij volk. Ze trokken door de Schelfzee. De Farao die hen bedreigde en symbool staat voor het kwaad, verdronk in diezelfde zee. Israël was vrij. En stond nu voor de reis door de woestijn. Eind goed, ...