Meditaties

WAY MAKER

“Ik baan een weg door de woestijn!”  Jesaja 43 Jij, die het zwaar hebt en zegt: “Het lijkt wel of God er niet voor me is. Elders bezig is. Donkere vernietigende machten hebben vrij spel, zo ervaar ik het. De duisternis deelt de lakens uit. Niet God.” Waarom denk ...
Verder Lezen

Overgave

Woman feeling free in a beautiful natural setting. Diep geraakt Door Uw overweldigende liefde Geef ik me aan U over Elke dag Een beetje meer Ik verlang naar de dag Dat ik U zien zal Zoals U bent Dan is mijn overgave Volmaakt voltooid Ine in "Uit de diepte" Opwekking ...
Verder Lezen

PRESTATIES LEVEREN OF VRUCHT DRAGEN

“Wandel met wijsheid en buit de geschikte tijd uit!” Kolossenzen 4: 5 Hoe doe je dat? In wijsheid wandelen en de geschikte tijd uitbuiten? We hebben de neiging alle nadruk te leggen op prestaties, productie en wel zo snel mogelijk! Zo van: laat maar zien dat je resultaat hebt ...
Verder Lezen

DIT GEHEIMENIS IS GROOT!

“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.” Dit geheimenis is groot: maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”Efeze 5: 31-32. Het man en vrouw zijn is dus ook ...
Verder Lezen

Woorden uit de Bijbel gaan leven!

Uit de modder! “Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog Zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste ...
Verder Lezen

Simpel gedicht met indringende boodschap

KORTE BALLADE Op een Bijbeltje, door de muizen aangevreten, Om hare nesten te verbeteren.  Wie zal ‘t verstand der muis doorgronden, Die in de Bijbel heeft gevonden Verzorging voor haar nageslacht? Veel zachter slapen kinder-muizen, Die tussen de profeten huizen, Dan menig mens, in menig nacht. Prins Jezus, zijt ...
Verder Lezen

ONRUST EN VREDE

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Psalm 2: 1 Berijmd God schiep een perfecte leefomgeving vol vormen, kleuren, geuren, planten en dieren. Voor de mensen, de kroon op Zijn scheppingswerk! Het was goed, ze genoten in vrede van God en van elkaar. En toch: opstand! Bizar eigenlijk! ...
Verder Lezen

Een Jobstijding

“Ik weet : mijn Losser leeft! En ten laatste zal Hij op het stof optreden” Job 19 : 25 NBG “Ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen” Job 19: 25 NBV Het leven is vaak vol van gebeurtenissen die alleen maar vragen ...
Verder Lezen

ZONDE GEEFT GEEN BLIJVENDE BEVREDIGING, VRAAGT ALTIJD MEER!

“Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden, uw gevoel van leegte zal in uw binnenste blijven”. Micha 6:14 Door de zondeval hebben wij allemaal een leegte in ons hart die om vervulling vraagt. Niemand heeft een volmaakte, harmonieuze opvoeding gehad. Daarom zegt Jezus in Mattheus 5: 6: “Gelukkig ...
Verder Lezen

‘Bemoedig elkaar!’ 1 Thess 5: 11

Dat schrijft Paulus aan het einde van zijn brief aan de christenen in Thessaloniki. Je kunt ook vertalen ‘Bouw elkaar op! Wees een voorbeeld voor elkaar. Vermaan en troost elkaar!’ En dat is geen optie, maar een opdracht! Waarbij investeren in ontmoeting en contact belangrijk zijn. Om namelijk van ...
Verder Lezen

MEER GEDACHTEN BIJ PSALM 84 (2)

Heer, ik was er! In Uw huis. Niet meer op de drempel, maar er overheen. U, Heer Jezus, kwam naar mij toe Met een kool van het brandofferaltaar reinigde U mij U gaf mij een prachtige bruidsjurk, een bruidsboeket van witte lelies Een waterval van licht en muziek overspoelde ...
Verder Lezen

Gedachten bij Psalm 84 (1)

God, de HEER, is een zon en een schild! Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild Ik ben uitgeput, Heer, van steeds maar zelf doen Ik ben doodop, Heer, van steeds maar perfect willen zijn Ik ben zo moe, ...
Verder Lezen

Een warme plek

“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook!”   1 Joh 3: 1 Jezus volgen vraagt veel van je, schrijft Johannes. Alles eigenlijk. Je moet er steeds weer voor kiezen: wandelen in het licht, ...
Verder Lezen

Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk ...
Verder Lezen

WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan ...
Verder Lezen