Meditaties

JEZUS KREEG HEM LIEF

‘En Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Markus 10:21 Een man zegt tegen Jezus dat hij van jongst af aan de wil van God heeft gedaan. Gelukkige man, zou je zeggen. Die hoeft zich tenminste geen zorgen te maken over zijn verhouding tot God. Maar hij blijkt ...
Verder Lezen

DE ALLERKLEINSTE MINDERHEID

‘Hij – de HEER – kan net zo goed door weinigen verlossen als door velen!’ naar 1 Samuel 14: 6 Ze zijn met z’n tweeën. Jonathan en zijn adjudant. Jonathan gelooft wat hij zegt. Wat deze mannen samen ondernemen blijkt later van beslissende betekenis te zijn in de strijd ...
Verder Lezen

KIJK EENS NAAR JEZUS’ HANDEN

‘Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek Hij op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de mensen uit te delen.’ Naar Lukas 9:16 Ongeveer vijfduizend mensen zitten in groepjes om Jezus heen. Hij had gezegd ...
Verder Lezen

SJALOM!

‘Hij – dat is Jezus - zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede!’ Lukas 7:50 Onweerstaanbaar aangetrokken worden tot Jezus, zoals deze vrouw, ken je daar iets van? Ze heeft een slechte naam. Daar heeft ze het naar gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen ...
Verder Lezen

Op weg met Christus, ook in 2023!

'Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ Mattheus 10:22 Strijd is in het leven van alledag geen vreemd verschijnsel. Zeker niet in het leven van degenen die Jezus koningschap daarin willen aanvaarden. Dat geldt natuurlijk ook voor wie worstelt met homoseksuele gevoelens en daarin de ...
Verder Lezen

EEN GODDELIJK KIND?!

‘Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer!’ Lukas 2:11 De engel van God sluit de namenrij voor het pasgeboren kind af met ‘de Heer.’ De titel voor God in het Oude Testament. Is dit kind dan goddelijk? Ja! Maar... het ...
Verder Lezen

DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST

'De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.’ Lukas 1:35 Het gaat hier over het in verwachting raken van Maria. Van God uit zal ze zwanger worden en een kind ter wereld brengen dat geen áárdse vader heeft ...
Verder Lezen

Ik ben het Licht voor de wereld

`Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.` Openbaring 2:5 Hier spreekt Jezus. Hij beslist waar het donker ...
Verder Lezen

Ga de reis van je leven maken!

‘… om het volk toe te rusten voor de komst van de Heer.’ Naar Lukas 1:17 Johannes wordt ook wel de voorloper genoemd. Hij krijgt van God de opdracht om de komst van Jezus, de Messias, aan te kondigen en het Joodse volk erop voor te bereiden om Hem ...
Verder Lezen

U ZIET ME!

‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.’ Psalm 23:4 Door een dal van diepe duisternis gaan, geen hand voor ogen kunnen zien, dat is erg. Er kan zomaar een gevoel van verlatenheid op je vallen. Kon je ...
Verder Lezen

Je ligt Hem na aan het hart!

‘Leg de last van je zorgen op Hem, want je ligt Hem na aan het hart!’  1 Petrus 5:7 Je zorgen – die wegen heel wat. Je zorg dat je het niet zult redden, met dit of dat, is bijna niet te tillen. Je angst, dat je je relatie ...
Verder Lezen

Maar twee letters…

Jezus riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’   Johannes 7:37 Twee letters: bee en ij. ‘Bij’ wil zeggen: naar iemand toe komen. Naar Jezus in dit geval. Hij nodigt je uit om te komen. Dat mag. Dat móet! Hij geeft namelijk water aan mensen die uitgedroogd ...
Verder Lezen

Deelhebben aan Gods komende Rijk

‘Vergis u niet! Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.’ 1 Kor 6: 9b, 10 ‘Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent ...
Verder Lezen

Veranderd!

‘Maar Zacheus was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden!’  Lucas 19:8 Zacheus? Een man met een bloedzuigersmentaliteit! Niet vies van afpersing. Misbruik van ...
Verder Lezen

Man zijn

'Wees sterk, en laat zien dat je een man bent...' 1 Koningen 2:2 Wat is een sterke man? Wat maakt een man tot man? In deze tijd is daar veel over te zeggen. En er zijn veel, verschillende antwoorden. Je moet jezelf kunnen zijn. Wat je voelt ben je ...
Verder Lezen