Meditaties

In het oog van de orkaan juli 2019

Een moment alleen met Hem “Kom naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven” Mattheus 11:28 ’t Zijn bekende woorden van Jezus: “Kom naar Mij!” Niet als optie. Eerder als een bevel. Als je verlangt naar rust en vrede moet je bij Hem zijn. Mensen zoeken naar een goed

Lees meer

In het oog van de orkaan juni 2019

Een moment alleen met Hem “Mijn schapen horen Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij” Joh 10:27 Het belangrijkste kenmerk van een schaap van Zijn kudde, is volgens Jezus: Zijn stem kunnen horen. Iedereen kan Zijn woorden horen. Maar of ze werkelijk binnenkomen is iets anders. Zijn schapen luisteren. Volgen. Het is bijzonder,

Lees meer

In het oog van de orkaan mei 2019

Een moment alleen met Hem “Uit de diepte roep ik tot U, Heer, Heer, hoor mijn stem…” Psalm 130: 1, 2 en 7 Wat kan je het benauwd hebben. Door druk van buitenaf. Of van binnen uit. Soms weet je niet eens waar die diepte precies voor staat in het hier en nu, en wat

Lees meer

In het oog van de orkaan april 2019

Een moment alleen met Hem“Wees niet bang, want Ik ben jouw God. Ik ondersteun je”, Jesaja 41:10 Wat een orkaan is, en kan aanrichten, dat weten we door beelden in de media. Bomen geknakt als rietjes. Auto’s en gebouwen omvergegooid. Mensen die houvast en bescherming zoeken. Net zo beangstigend kan de wereld om je heen

Lees meer