Meditaties

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (2)

Lijden in de betekenis van ziekte en gebrokenheid Het gaat God in Jezus Christus om de hele mens: geest, ziel en lichaam. Die vormen een geheel en zijn niet van elkaar los te maken. Al in Exodus 15:26 staat: ‘Ik ben de HERE, uw Heelmeester.’ Karel Barth noemt dit ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het ...
Verder Lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’ Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij ...
Verder Lezen

Onbesmet?

Jakobus (1:27), geeft een prachtige definitie van zuivere godsdienst, het is: ‘omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’. Hij roept dus niet op tot wereldmijding. Maar hij maant wel tot voorzichtigheid. We zijn geroepen om zout te zijn en niet om ...
Verder Lezen

GODS REGENBOOG

‘Er was een regenboog rondom de troon (van God)’ Openbaring 4:3 ‘Hij ( Jezus) was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog.’ Openbaring 10:3 God zei: 'Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en ...
Verder Lezen

De Heer is opgestaan, Jezus leeft! Gezegend Paasfeest!

‘God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht! 1 Kor 6:14 Jezus leeft en ik met Hem! Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot leven, Opdat ik Zijn licht aanschouw, daar vertrouw ik op! Hem is de macht ...
Verder Lezen

GOEDE VRIJDAG

‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht.’ Galaten 5:1 Als je mensen vraagt wat zij onder vrijheid verstaan, dan zullen velen zeggen dat vrijheid staat voor ‘zelfbeschikking.’ Doen wat je graag wilt zonder dat anderen je daarin beperken. De Franse schrijfster Françoise Sagan zei eens: ‘Ik ...
Verder Lezen

VERKEERDE INVLOED

Jezus waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.’ Markus 8:15 Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem of gist wel vaker. Gist doortrekt het deeg. Ook al lijkt het een klein en onbelangrijk ingrediënt, het trekt door het hele deeg ...
Verder Lezen

Niemand vraagt naar mij!

‘Niemand die om mij geeft!’ Psalm 142: 5 Wat kan je je eenzaam voelen. Zoals je dat bijvoorbeeld kunt ervaren als je alleen op een verlaten station staat. Heel wat dichters hebben door de tijden heen die eenzaamheid onder woorden gebracht. Zo ook David in Psalm 142: ‘Niemand die ...
Verder Lezen

HET KRUIS IS ALS EEN DEUR

Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen sta ik stil bij de betekenis van het kruis van Jezus Podcast door Bertien ...
Verder Lezen

JEZUS BESPUUGD, GESLAGEN EN BESPOT

‘Ze spuwden Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, Messias, wie is het die je geslagen heeft?’ Mattheus 26: 67, 68 Mattheus beschrijft de worsteling en strijd van onze Heiland in Gethsémané, bij Zijn gevangenneming en als Hij ...
Verder Lezen

SPOORZOEKERS

‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Maar…laten we op de ingeslagen weg voortgaan!’  Fil 3: 12, 16                                                                                                             Wij zijn zoekende wezens. Van de wieg ...
Verder Lezen

Van licht beroofd

'Wie onder u vreest de Heer, wie hoort naar de stem van Zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de Naam van de Heer en steune op zijn God.' Jesaja 50: 10 Er staan in de Bijbel twee keer zoveel teksten over ...
Verder Lezen

TIP

‘Als de Geest je leven leidt, volg dan ook de richting die Hij wijst!’ Galaten 5: 25 Jezus doopt ieder die in Hem gelooft met Zijn Geest. Dan zou het daarna vanzelfsprekend moeten zijn dat je van de weeromstuit je best gaat doen om net als Hij te gaan ...
Verder Lezen

AANVECHTINGEN EN STRIJD

‘Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden…’ Efeziërs 6: 11 Afgelopen dagen was het fris. Dat past bij februari. Tegelijkertijd zie je hier en daar kopjes van bollen tevoorschijn komen. ’s Morgens wordt het langer licht en het gefluit van de vogels zegt dat de ...
Verder Lezen