Meditaties

WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan ...
Verder Lezen

Bewust van je eigen zwakheid én van Gods kracht

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1: 6 Als je je eigen zwakheid en wispelturigheid kent, dan kan het zomaar gebeuren dat je bang wordt ...
Verder Lezen

Gedachten bij Psalm 1

Heer, twee wegen liggen voor mij open, de keuze is aan mij. Waar wil ik heen? Wat is mijn bestemming? Welke weg kies ik? De ene weg trekt en trekt en trekt, ik wil niet, ik wil niet, maar ik laat mij gaan De andere weg, die wil ik ...
Verder Lezen

HEER, TOON MIJ DE JUISTE WEG!

“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding…” 2 Korintiërs 7: 10a Verdriet kan een zegen worden. Is niet altijd negatief. Verdriet kan leiden tot iets dat beter is dan hoe het daarvoor was. Dat geldt voor het verdriet dat Paulus de christenen ...
Verder Lezen

OP GODS BELOFTEN WACHTEN

“En heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was te doen wat beloofd was!” Romeinen 4: 20 Abraham kreeg toen hij 75 jaar was, ...
Verder Lezen

GEBED naar Efeziërs 1: 17-23

VADER! God van onze Heer Jezus Christus, machtige Vader Wilt U mij door Uw Heilige Geest wijsheid en inzicht geven, meer en meer Zodat ik U steeds beter leer kennen! Open mijn ogen, de ogen van mijn hart Zodat ik helder heb dat U mij geroepen hebt om Uw ...
Verder Lezen

NIET BANG ZIJN!

door Bertien ...
Verder Lezen

LANGS EEN WEG VAN GEHOORZAAMHEID VAN MOMENT-TOT-MOMENT

“Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na!” Hebreeën 13: 7 Stephan Mansfield in gesprek met Derek Prince: “Ik begrijp het echt niet.” “Ik weet dat je het niet begrijpt. Je bent van een andere generatie.” “Je bedoelt dus echt dat je geen passie had ...
Verder Lezen

MEER DAN HET GEWONE

“De ogen van de HEER gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9a Als je zegt dat je worstelt met homoseksuele gevoelens, dan hoor je wel: “Doe niet zo moeilijk! God houdt van je, hoe je ...
Verder Lezen

AFWIJZEN EN VERVANGEN

“Mensen die de waarheid…onderdrukken…ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, vogels en viervoetige en kruipende dieren.” Romeinen 1: 18, 23 We hebben allemaal iets van de waarheid in ons Met name twee dingen: Er is Iets of Iemand ...
Verder Lezen

Vreemde eend in de bijt!

“Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn Naam…” Jezus in Zijn rede over de laatste dingen, Marcus 13: 13 Waarom kan je je soms zo eenzaam voelen, als je verknocht bent aan Jezus? Is Wie Hij is en wat Hij leert dan zó schadelijk voor onze samenleving ...
Verder Lezen

DEEL HEBBEN AAN HET KONINKRIJK VAN GOD

Ieder die homoseksueel leeft, loopt gevaar geen deel te hebben aan het Koninkrijk van God. Daarover lees je in 1 Kor 6:10 b en Rom. 1: 32 God heeft geduld met ieder mens, Hij wil dat allen tot bekering komen en Hem volgen met een volkomen toegewijd hart. “Alles ...
Verder Lezen

Middernacht

“Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik…” Galaten 2: 20 Vreselijke woorden, zou je zeggen op het eerste gezicht Gekruisigd? Ik? Maar in het heetst van de strijd zijn deze woorden evangelie voor mij! Als ik het niet meer weet, in de stilte van de nacht rusteloos ...
Verder Lezen

GEDACHTEN KRIJGSGEVANGENE MAKEN

“Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen”  2 Kor 10: 5b Koester verleidende (homo) seksuele gedachten niet. Gedachten en gedrag liggen dicht bij elkaar. Verleiding ligt dan op de loer. Gedachten kun je sturen, gevoelens niet. VOLWASSEN WORDEN “Totdat wij allen komen tot de eenheid ...
Verder Lezen

NIEUW LEVEN

“…en Hij voor ons de Schriften opende? Toen opende Hij hun verstand zodat ze de Schriften begrepen.” Lukas 24: 32, 45 Jezus, de opgestane Heer, opent twee dingen: de Bijbel én het verstand van Zijn volgelingen Deed Hij dat niet, dan zou de Bijbel voor jou gesloten blijven én ...
Verder Lezen