Meditaties

U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7 Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is. Roepen is iets ...
Verder Lezen

ALS EEN POSTDUIF

‘Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’   Daniël 6:11 ...
Verder Lezen

In de Waarheid blijven!

‘… ik zie mij genoodzaakt u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.’ Judas 3b Het geloof, Gods evangelie, gaat al eeuwenlang mee. Van de ene generatie op de andere. Het is goed om God daarvoor te ...
Verder Lezen

God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Handelingen 16:30 Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid. De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet ...
Verder Lezen

Abba!

‘… God heeft in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.’ Galaten 4:6b In het moderne Hebreeuws is het woord ‘Abba’ nog steeds het woord voor vader. Paulus schrijft het onvertaald op: ‘Abba!’ Dat woord drukt de warme en intieme vertrouwelijkheid uit tussen een ...
Verder Lezen

Tot de tweede macht

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’ Sefanja 3:17 Ik kreeg deze tekst bij de start van de Charismatische Levensschool even geleden. Hij ...
Verder Lezen

Een van beide

‘Voeg u bij Hem, de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij ...
Verder Lezen

Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8 Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft ...
Verder Lezen

De geschiedenis van de kerk op aarde

‘Laat wie oren heeft, horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ Openbaring 2 en 3 Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Omdat hij getuigde van Jezus. De kerk is in nood. Door druk van buitenaf en uitholling van binnenuit. En dan bemoedigt Jezus Johannes en door hem ...
Verder Lezen

Elke dag nieuwe kansen!

‘Gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’   Efeze 5:16 ‘De dagen zijn kwaad’, staat er letterlijk. Bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat er niet één dag is die níet slecht of kwaad is? Herken je voor jezelf dat je elke dag zomaar weer kunt worden ...
Verder Lezen

RADAR

‘…wordt vervuld met de Geest’  Efeziërs 5:18 ‘Stel je open voor de Geest van Jezus, laat Hem je hart en leven vervullen’, schrijft Paulus. Dat is niet gemakkelijk. Wel eenvoudig. Niet gemakkelijk. Het vraagt namelijk van je om van jezelf af te zien. Naar Jezus toe. Wel eenvoudig. Want ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (SLOT)

Komt lijden van God? Waarom laat Hij lijden in de algemene zin van het woord toe? Komt het van Hem, of niet? Ik heb de neiging die vraag bevestigend te beantwoorden, als ik luister naar wat God door Zijn profeet Jesaja zegt : ‘Ik formeer het licht en schep ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (2)

Lijden in de betekenis van ziekte en gebrokenheid Het gaat God in Jezus Christus om de hele mens: geest, ziel en lichaam. Die vormen een geheel en zijn niet van elkaar los te maken. Al in Exodus 15:26 staat: ‘Ik ben de HERE, uw Heelmeester.’ Karel Barth noemt dit ...
Verder Lezen

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het ...
Verder Lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’ Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij ...
Verder Lezen