Boeken

Leunend op mijn Geliefde

Jeanet Howard

Uitgave in samenwerking met Tot Heil des Volks / Different Jeanette Howard Het beloofde land Toen Jeanette Howard christen werd, dacht ze dat – net als dit bij anderen gebeurde – haar seksuele geaardheid zou veranderen en voor haar een weg zich zou openen naar een huwelijk en misschien zelfs naar kinderen. Het liep anders. Ze werd niet anders en ze keerde ook niet terug tot homoseksuele relaties. In dit boek legt ze getuigenis af van haar pelgrimstocht. Op deze tocht heeft ze geleerd te luisteren naar Gods stem, haar eigen beperkingen leren kennen, geleerd om genade te zoeken en om vreugde te vinden in onverwachte omstandigheden. Het is geschreven voor mensen die worstelen met hun homoseksuele geaardheid. Het boek is tegelijk zeer inzichtgevend voor hulpverleners. (Samenvatting Bol.com)


Oké, ik ben dus homo

Herman van Wijngaarden

Dit boek is een aanwinst. Het is een welkome handreiking voor jongeren die weten (of te weten komen) dat zij homo zijn. Tegelijkertijd is het ook voor anderen van waarde, om vooroordelen weg te nemen en goede communicatie te bevorderen. – dr. Jan Hoek
‘Oké, ik ben dus homo’ is geschreven voor jongeren als Jochem, Anne-Roos, Marc en Gertine.
Ze komen in dit boek aan het woord, omdat ze christen zijn én homo. De auteur wil hen moed inspreken.
’Ik ervaar dat het kan: christen én homo zijn. Niet op de manier van “Hoera, ik ben homo” of “Help, ik ben homo.” Wat ik wil zeggen, is eigenlijk: “Oké, ik ben dus homo…”‘
Kwesties die aan de orde komen, zijn: het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, de plaats van seksualiteit, en het belang van vriendschap. (Samenvatting Bol.com)


Keerpunt

H. Frinsel

Wedstrijdzwemmen was van jongs af aan Richards sport. Als tiener ontdekte hij zijn homoseksuele gevoelens. Zijn omgeving had er geen moeite mee. De gay scène werd zijn leven en de Gay Games in New York in 1994 waren een hoogtepunt voor hem. Hij was vastbesloten er in 1998 in Amsterdam weer bij te zijn en die Games tot een triomf van de gay lifestyle te maken. Zijn leven nam echter een radicale wending. Hoewel van huis uit onkerkelijk, ontwikkelde Richard in zijn jeugd toch een verlangen naar God. Het verlies van een vriend aan aids, depressiviteit en een onbevredigd hart leidden tot een geestelijke zoektocht. Hoe hij God kon ontmoeten bleef ongrijpbaar voor hem, totdat God Zelf ingreep in zijn leven. Dat werd zijn keerpunt. (Samenvatting Bol.com)


En toch zo anders

Anita Worthen en Bob Davies

Je dacht dat het ver van je bed was – letterlijk en figuurlijk. En dan komt je zoon je vertellen dat hij ‘anders’ is. Of je dochter. Of een goeie vriend. Misschien zelfs nog schokkender: je eigen man of je eigen vrouw. De wereld wankelt, jóúw wereld, die er zo overzichtelijk uitzag. Zijn of haar wereld was al veel eerder omgevallen, maar dat wist je niet.
Hoe reageren we, en speciaal: hoe reageren we als christenen, als zoiets gebeurt? Is dit het einde van de wereld? Of is er een nieuw begin, ook als er niets meer aan lijkt te kunnen veranderen? (Samenvatting Bol.com)


Homoseksualiteit

Philip Nunn

De kracht van dit boekje is de pastorale insteek! voor hen die worstelen en hun begeleiders. —- Homoseksualiteit, een hot item in deze tijd! Met dit boek wil de schrijver in deze 21 ste eeuw drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die een bewogen en liefdevol hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen, die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele ervaringen die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is. Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? • Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? • Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? • Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen? De Engelsman Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouwen vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. (Samenvatting Stichting Heart Cry)


Uit de stilte

De Oogst

In 1975 startte in Amsterdam EHAH, dat deel uitmaakt van de vereniging ‘Tot Heil des Volks’, met hulpverlening gericht op vragen rond homoseksualiteit. Een kwart eeuw later biedt het bureau hulp bij alle soorten hulpvragen rond seksuele identiteit. In de “feestbundel” die EHAH ter gelegenheid van z’n 25-ste verjaardag samenstelde, wordt door interviews en korte redactionele bijdragen geschetst hoe EHAH hulp biedt aan mensen “die in hun leven de seksuele gebrokenheid als extra pijnlijk ervaren.” Zo krijgt de lezer een beeld van de manier waarop in orthodox-christelijke kring wordt omgegaan met homoseksualiteit en problemen rond seksuele identiteit. Een goed leesbare bundel, die vooral in rechtzinnige omgeving op prijs gesteld zal worden.
(Biblion recensie, Drs. P.F. Goedendorp) (Samenvatting Bol.com)


Herstel de liefde

Mario Bergner

Sommige christenen veroordelen homoseksualiteit. Anderen accepteren het als een gegeven. Mario Bergner toont een derde weg: herstel van de liefde.
Zijn warme verhaal zal veel mensen die verwarring ervaren rond hun seksuele identiteit hoop geven. Op een grondige manier behandelt hij de diepere oorzaken van identiteitsproblemen zoals innerlijke verdedigingsmechanismen, symbolische verwarring, verstoring van de twee verhaallijnen in ons hart (de relatie met de eigen sekse en die met de andere sekse) en vrouwenhaat.
Dit maakt het boek boeiend voor een breed publiek.
‘Ik voelde me leeg en bang toen ik op het ziekhuisbed lag. Ik overdacht de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Mijn gezondheid was in dertien maanden drastisch achteruitgegaan. Vanaf de eerste geslachtsziekte tot mijn opname nu had ik twaalf verontrustende symptomen gehad. De gebeurtenissen die zich hadden voorgedaan in de afgelopen twee jaar nadat ik seksueel actief was geworden wezen in één richting: aids.’
Inmiddels is het twintig jaar later. Mario Bergner is getrouwd en woont met zijn gezin in Wheaton, Illinois (USA). Hij is leider van Redeemed Life Ministries, een bediening die mensen met problemen op het gebied van hun seksuele identiteit hulp wil bieden door begeleiding en genezend gebed.
Herstel de liefde is een verhelderend boek, niet alleen voor degenen die worstelen met homoseksualiteit en de mensen om hen heen, maar voor iedereen die de complexiteit van gender-identiteit onderkent. (Samenvatting Bol.com)


Het gebroken beeld

Leanne Payne

Dit is een boek vol hoop, geschreven niet alleen voor mensen die worstelen met hun seksuele identiteit, maar ook voor anderen, die een degelijke christelijke visie op seksualiteit willen ontwikkelen.
Een moderne mythe zegt dat je niets kunt veranderen aan je seksuele geaardheid. Leanne Payne toont in dit boek het tegendeel an. Vanuit haar jarenlange ervaring laat ze zien, hoe mensen met homoseksuele gevoelens of andere problemen in hun seksuele identiteit genezing vinden en kunnen groeien naar een gezonde seksualiteit. In dit boek worden vele voorbeelden genoemd, hoe door de kracht van de Heilige Geest en genezend gebed mensen de weg kunnen terugvinden naar werkelijke seksuele vrijheid.
Dit boek gaat niet alleen over de genezing van homoseksualiteit. Want, zoals Leanne Payne zelf schrijft: ‘Wanneer je schrijft over de genezing van de homoseksueel, dan heb je het over de genezing van ider mens, waar dan ook’. Hoe divers de problemen ook zijn, we worden allemaal op dezelfde manier genezen: door te leren luisteren naar God. (Samenvatting Bol.com)


Dezelfde maar dan anders

Henrieke Remmink

Een praktisch en pastoraal boek voor ouders van homoseksuele kinderen. Met persoonlijke verhalen van ouders en een uitwerking van een onderzoek onder de ouders.
Maar de auteurs willen wel handvatten geven voor de vragen en situaties waar je voor komt te staan als je kind vertelt: ‘Pa, ma, ik ben homo. ‘
Aan bod komen de geloofsvragen rond homoseksualiteit, de relatie met de zoon of dochter die homoseksueel is, en de communicatie over gevoelige onderwerpen. Ook geeft het de ouders zinvolle informatie over homofilie en seksualiteit. Verschillende ervaringsverhalen onderstrepen het besef dat de ouders er niet alleen voor staan. Dezelfde maar dan anders opent met de uitkomst van een onderzoek dat de eindredacteur hield onder ca. 150 ouders van homosekuele kinderen. (Samenvatting Bol.com)


Als je je anders voelt

Ruth Seldenrijk

Veranderende opvattingen over homoseksualiteit en transseksualiteit dwingen de kerk tot een hernieuwde en zorgvuldige bestudering van de Bijbel en van het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. De auteur draagt in deze studie allereerst bij aan de feitelijke kennis over de thematiek en geeft vanuit de Bijbel en wetenschap waardevolle antwoorden op complexe vragen rond homofilie, homoseksualiteit en transseksualiteit.
Het boek zet in met een ervaringsverhaal, geeft een historisch overzicht van het denken over home- en transseksualiteit en heeft tegelijk oog voor de actualiteit. De auteur geeft een heldere reflectie op zaken zoals homodiscriminatie, homohuwelijk, de visie van de islam en de opstelling van de christelijke gemeente. (Samenvatting Bol.com)