Man zijn

‘Wees sterk, en laat zien dat je een man bent…’ 1 Koningen 2:2

Wat is een sterke man? Wat maakt een man tot man?

In deze tijd is daar veel over te zeggen. En er zijn veel, verschillende antwoorden. Je moet jezelf kunnen zijn. Wat je voelt ben je. Of: je moet stoer zijn, veel kunnen drinken of wat dan ook.

Het kan zijn dat je je door je gevoelige aard niet stoer genoeg voelt. Niet mannelijk genoeg. Dat kan maken dat je gaat twijfelen aan wie je bent.

Maar, heb je er een idee van hoe je Schepper die jou met zorg heeft gemaakt, naar jou kijkt?

En wat maakt een man nu eigenlijk tot een man?

Deze zomer las ik de roman ‘Een spoor van genade’ van Francine Rivers. Zij beschrijft daarin het leven van verschillende vrouwen uit de Bijbel. Ook David wordt daarin uitgebreid beschreven. Als Koning was hij sterk, maar als man heeft hij veel fouten gemaakt. Toch bleef hij altijd ‘een man naar Gods hart.’

Francine beschrijft ook het einde van zijn leven. Ik pakte mijn Bijbel erbij om de teksten op te zoeken.  

In 1 Koningen 2 staat dat David zijn zoon Salomo, die hem zal opvolgen als koning, meegeeft dat hij sterk moet zijn, en dat hij moet laten zien dat hij een echte man is:

‘Wees sterk, en laat zien dat je een echte man bent. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer je God. Gehoorzaam Hem en neem Zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die vastgelegd zijn in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.’

En dan volgt er een tekst die best lastig is. David spreekt over zijn leven, over strijd en bloedvergieten. Hij moest zijn hele leven vechten voor zijn plek. Ook als koning. Hij was in oorlogen niet bang. Hij stond vooraan. Versloeg een reus en was heel moedig.

Een echte man zou je zeggen. Maar dit maakt hem niet tot man. Wat hem tot een man maakt  dat is het luisteren naar en volgen van de Heer. Dat is wat een man nodig heeft. Om zo zijn omgeving te kunnen dienen, en als man sterk te zijn.

Dus niet je gevoel, niet je machtspositie of je werk, bezittingen, kracht of wat dan ook, maar het volgen van de Heer.

Een echte man, die de Heer volgt, is ook voor vrouwen een zegen.

Je ziet dat Salomo daar helaas in de loop van zijn leven slecht mee om ging. Hij liet zich in met veel vrouwen, die hem van zijn doel afhielden. In 1 Koningen 11 lees je dat hij zich juist aangetrokken voelde tot vrouwen die hem van God wegtrokken.

Je ziet vaak dat als mannen zich van God afkeren, ze hun mannelijkheid op andere manieren willen laten zien en ze zich als man willen laten gelden.

Mij spreekt het aan dat juist David mannelijkheid beschrijft op deze manier:

‘Wees een man, luister naar je Schepper’.

Ton

Foto’s Unsplash