Maarten Luther tijdens de zeer besmettelijke Pest

Van de 14e tot en met de 19e eeuw kwam de Pest of “Black Plague”, een zeer besmettelijke infectieziekte, regelmatig voor in Europa, en maakte veel slachtoffers.

Maarten Luther sprak met het oog daarop, vanuit een diepe eerbied voor God, zonder grootspraak of roekeloosheid:

Ik zal God genadig vragen ons te beschermen.
Ik zal wierook branden ( een uitdrukking voor intens gebed), helpen de lucht te zuiveren, zorgen voor medicijnen en die zelf innemen.
Ik zal plaatsen en personen mijden waar mijn aanwezigheid niet nodig is,
om niet te worden besmet en niet het risico te lopen anderen te verontreinigen en te besmetten en zo de oorzaak te worden van hun dood, als een gevolg van mijn nalatigheid.
En als God mij naar huis wil halen, dan weet Hij me zeker te vinden. Dan heb ik gedaan wat Hij van mij verwachtte.
Ik ben niet verantwoordelijk voor mijn eigen dood of de dood van anderen.
Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik geen plek of persoon mijden.
Maar zal ik vrijmoedig naar hem of haar toegaan, zoals ik hierboven aangeef.

Bron: What C.S. Lewis and Martin Luther would say about our Coronavirus Panic

wat c.s. lewis en martin luther zouden zeggen