Maar als je homoseksuele gevoelens hebt, wat dan?

Als je christen bent en je hebt homoseksuele gevoelens, dan is het vaak moeilijk om je weg daarin te vinden.

Er zijn kerken die ervan uitgaan dat de Bijbel niet spreekt over homorelaties gebaseerd op liefde en trouw. Men beschouwt deze relaties dan ook als goed, men kan in deze kerken deze relaties ook laten zegenen. Als jij jezelf herkent in hoe Onderweg.nu naar relaties en seksualiteit kijkt, dan weet je je misschien geaccepteerd met de gevoelens die je hebt. Maar je kunt in deze kerken tegelijk het gevoel hebben er alleen voor te staan omdat je de overtuiging hebt dat God een andere weg voor jou heeft.

Er zijn ook kerken waar gesproken wordt over de Bijbelteksten uit Leviticus waar homoseksuele handelingen een gruwel worden genoemd of waar het onderwerp voor jouw gevoel doodgezwegen wordt. Niet bepaald een omgeving waar je gemakkelijk praat over wat jij diep van binnen voelt. Ook daar kun je het gevoel hebben er alleen voor te staan.