‘Luister goed…Ik ben de HEER’, gedachten bij Psalm 27

Samenspraak

Mijn kind, luister naar Mij, Ik wil je wat zeggen. Luister goed…Ik de Heer, ben jouw licht, jouw behoud, voor wie zou je vrezen? Bij Mij is jouw leven veilig, voor wie zou je bang zijn?

Heer, zie het dan toch, kwaadwilligen komen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belagen mij…

Het zijn de vijanden in mij, het zijn mijn eigen gedachten die zich tegen mij keren. Ik ben zo moe, zo uitgeput, het leven drukt zo zwaar, het lachen en genieten zijn voorbij gegaan. Waar is degene die mij weer overeind helpt als ik val, die mij verwarmt als ik ’s nachts verkleumd in bed lig???

Mijn kind, zie dan toch wat Ik doe: je vijanden komen op je af, ze belagen je, maar zij struikelen, zij vallen, want Ik ben toch jouw licht, jouw behoud! Als je vermoeid bent en de last zwaar drukt, dan wil Ik je rust geven. Als je struikelt, wil Ik je overeind helpen. Als je koud bent, wil Ik je met mijn liefde verwarmen!!!

Al trekt een leger tegen jou op, je hart zal onbevreesd zijn, al woedt er een oorlog tegen je, nog zal jij je veilig weten.

Heer, als ik diep in mijn hart besef dat dat uw waarheid voor mij is, dan vraag ik maar één ding aan U. HEER, het enige wat ik verlang is: wonen in uw huis, alle dagen van mijn leven, om uw liefde te aanschouwen, U te ontmoeten in uw tempel.

Mijn kind, Ik laat je schuilen onder mijn dak op de dag van het kwaad, Ik verberg je veilig in mijn tent, Ik til je hoog op een rots. Daarom verheft zich jouw hoofd fier boven de vijanden rondom jou.

Heer, omdat ik mag weten en soms ook echt kan ervaren dat U al die dingen voor mij doet, wil ik offers brengen in uw tent, U juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor U, HEER.

Maar de dagelijkse werkelijkheid is zo vaak anders. Daarom roep ik uit naar U. Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken!!!

Mijn kind, Ik hoor je roepen, Ik ken het verlangen van je hart, Ik zie je worsteling daarmee. Daarom wil Ik je op het hart drukken dat Ik mijn gelaat niet voor jou verberg, Ik zal je nooit in toorn afwijzen.

Mijn kind, je hebt het lang niet altijd zo gevoeld, maar Ik ben je altijd tot hulp geweest, Ik verstoot je niet, Ik verlaat je niet, want Ik ben jouw God, jouw behoud. Al verlaten jouw vader en moeder je, Ik, de HEER, heb je voor eeuwig en altijd liefdevol aangenomen.

Wijs mij de weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers.

Bescherm mij als valse getuigen tegen mij opstaan en dreigen met geweld. Bescherm mij tegen sombere gedachten, tegen mijn negatieve kijk op zoveel dingen. Bescherm mij tegen de vijanden in mijzelf.

Mijn kind, vertrouw op Mij. Jij mag werkelijk verwachten mijn goedheid te zien in het land der levenden! Wacht op Mij, wees dapper en vastberaden, ja wacht op Mij.

Ja, ik wacht op U, HEER!!!

Ine