Links naar …

Vernieuwd
Deze website wil mensen terzijde staan die worstelen met de combinatie van enerzijds homo- of transgendergevoelens en anderzijds te willen leven in harmonie met God en Zijn openbaring in de Bijbel.
Journey Nederland
Journey biedt mensen een aantal mogelijkheden om een begin te maken met het volgen van Jezus met alles wat ze zijn als persoon –  met hun  lichaam, verstand, hart en ziel.
Hart van homo’s
Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit stimuleren wij homoseksuele jongeren om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te gaan. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.
Heart Cry
Stichting Heart Cry wil op blijven roepen tot reformatie in kerkelijk Nederland en voortdurende heroriëntatie in het eeuwig blijvende Woord van God. We geloven dat dit zeer noodzakelijk is, gezien de verdrietige (kerkelijke) verdeeldheid onder gelovigen. Daarbij wil de stichting niet vanaf een afstand over het kerkelijke leven oordelen, maar bewogenheid en betrokkenheid tonen zonder zichzelf te verheffen.
Stichting Promise
Stichting Promise is een stichting die bestaat uit een kleine groep enthousiaste vrijwilligers die het verlangen hebben God te dienen door zijn kinderen toe te rusten. Wij richten ons daarbij op artikelen en interviews op de gebieden van alternatieve therapieën, ethiek, pastoraat, geestelijke stromingen en geloofsverdediging.
True Freedom Trust
True Freedom Trust (TFT) is a UK-based teaching and pastoral support ministry that holds to the orthodox biblical view of sex, gender and relationships. Our passionate desire is to be full of grace and truth as we teach God’s word in churches, conferences and Bible colleges, and as we provide pastoral care for those who struggle with same-sex temptations and gender incongruence.
Living Out
We help people, churches and society talk about faith and sexuality.
The Alliance of therapeutic choice and scientific integrity
The Alliance for Therapeutic Choice and Scientific Integrity exists to encourage human flourishing by promoting a more complete truth, informed by natural law, about  the science of sexual orientation and biological sex, through education, advocacy, clinical training and therapy.