LIEFDE DIE ALLES TE BOVEN GAAT. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit?

Onder christenen is veel discussie over de seksuele ethiek. Vanuit de overtuiging dat de Bijbelse gegevens niets van hun geldigheid verloren hebben, zoeken de auteurs van dit boek antwoorden op vragen over huwelijk, seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. Ze gaan in op de seksuele revolutie en laten de doorwerking daarvan in de huidige samenleving zien. ‘Liefde die boven alles uitgaat’ behandelt relevante Schriftgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Daarbij analyseren de auteurs de verschillende manieren waarop deze teksten geïnterpreteerd worden. De auteurs betogen dat onze identiteit niet in de eerste plaats bepaald wordt door onze seksuele gevoelens. Bepalend voor onze identiteit is of we Jezus Christus toebehoren. Bij alle gebrokenheid die op het gebied van relaties en seksualiteit wordt ervaren, wil dit boek heenwijzen naar de liefde van God, een liefde die boven alles uitgaat.

Op de site van uitgeverij de Banier in Apeldoorn, vind je een inkijkexemplaar van de inleiding onder de titel “Revolutie in beweging. De impact van de seksuele revolutie op de westerse samenleving.”

Liefde die boven alles uitgaat – dr. P. de Vries, dr. M. Klaassen – 9789087183714 – De Banier

Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit? Dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen. Uitgeverij De Banier Apeldoorn 2021, 1e druk ISBN 9789087183714