Licht over je leven

“…stralend licht zal opgaan en schijnen over wie leven in duister en schaduw van de dood.”  Lucas 1: 79

Dat is Jezus’ missie in een notendop.

Schijnen in jouw hart en leven. Zo dat wat duister is langzaam maar zeker gaat verdwijnen.

Het Bijbelse woord voor die duisternis is ‘zonde’.

Als je ogen daarvoor opengaan, dan kan je er hopeloos van worden. En dagelijks én tot diep in je binnenste je onvermogen ervaren om naar Gods richtlijnen te leven.

Allerlei gedachten en gevoelens kunnen je daarvan afhouden. Angst, woede of wellust. Karaktertrekken. Verslavingen.

Daar komt nog bij dat je kunt ontdekken dat je niet eens anders wílt. Wat kan dat ook moedeloos maken. Als je jezelf bij herhaling tegenkomt.

Jezus is Licht voor wie niet verder komt dan zichzelf. Dat Licht houdt in: vergeving van zonden. Vanuit Gods warme hart.

Probeer het te voelen: warm koesterend licht . Keer je als een zonnebloem naar de Zon. Open je innerlijk voor Jezus.

Dan merk je: ik ben welkom. Steeds weer. Ik mag naar God toe, vrij worden van mijn duisternis.

Door Hem.