LICHT EN DIEPE DUISTERNIS

Met glans en glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld! Psalm 104: 2

De Almachtige God die ons bedacht en geschapen heeft, kleedt Zich in een mantel van licht.

Als je in de Bijbel het woordje “licht” natrekt, vind je mooie dingen!

Bijvoorbeeld dat God Zelf de Bron van licht is.

“God enkel licht, voor Wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden”, schrijft Christian Schubart. Vanuit zijn ervaring met God.

Door de eeuwen heen schreven en zongen mensen erover, dat God licht is: de dichter van Psalm 104 zo’n 3000 jaar geleden, Christian Schubart die leefde rond 1750, en ook ik, anno 2021!

God is licht. Hij woont in het licht. En wij?

Sinds we God verlieten, leven we in een gevallen en gebroken wereld. In diepe duisternis en schaduw van de dood. Genesis 3 vertelt erover.

We zijn sterfelijke mensen. En ook nog eens blindgeboren. Geestelijk blind geboren.

In die situatie komt Jezus binnen en zegt: “Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Als Hij binnenkomt, stroomt met Hem Gods licht je leven binnen, en gaan je ogen open, voor de dingen van God.

Zo ontvang je nieuw, eeuwig leven. Word je als kind opnieuw geboren in Gods gezin.

‘Kom’, nodigt Jezus, ‘volg Mij!’

Het probleem daarbij is niet ons gebroken hart, en alles wat stuk ligt.  Maar dat we niet komen, niet wíllen komen.

Je kunt zo dicht bij Hem leven als je zelf wilt…