LHBT als breekpunt

Zo luidt de kop  van het artikel van Krijn de Jong op 25 juli 2021 op Zaut.org, in reactie op  uitspraken van voormalig Theoloog des Vaderlands Samuel Lee.

LHBT als breekpunt 

‘Samuel Lee voorziet kerkscheuring christendom.’ Dit alarmerende bericht was afgelopen woensdag te lezen in het Nederlands Dagblad. De strijd zal zich volgens hem vooral afspelen ‘op het LHBT-vlak’.

Je maag knijpt samen als je zo’n bericht leest, alsjeblieft niet weer een scheuring. Opnieuw al dat verdriet en al die verwondingen. Aan de andere kant, het gaat wel ergens over. Beter gezegd het gaat over heel veel. In het krantenbericht wordt geciteerd uit een lang interview van Dr. Lee in het blad Volzin. In de voorbeelden wordt nogal gefocust op homoseksualiteit, maar het gaat inmiddels om veel meer. We weten dat het afkortingswoord LHBT de neiging heeft langer en langer te worden. Allemaal verschillende groepen. De gemene deler is de stelling dat iedereen, zonder uitzondering, geheel zichzelf moet kunnen zijn.

Maar inmiddels is deze discussie ook alweer ingehaald door de genderdiscussie. We moeten niet alleen onszelf kunnen zijn, we moeten ook onszelf kunnen construeren. We zijn onze eigen schepper aan het worden. Ook relatievormen zijn eindeloos. Je zou denken dat deze ontwikkelingen vragen om een fundamentele Bijbelse doordenking. Nu lijkt het er erg op dat we de praktijk zijn gang laten gaan. Vervolgens verdunnen en kneden we de Bijbelse boodschap zo dat ze met de praktijk in overeenstemming komt.

Dr. Samuel Lee heeft een boeiende biografie. Hij is buitengewoon internationaal georiënteerd en ook zijn geloofsreis is niet echt doorsnee. Als atheïst belandde hij door zijn huwelijk met een Koreaanse vrouw in radicaal Pinksteren. Hij is daar tot geloof gekomen en heeft er aan van alles meegedaan. Ook aan extreme zaken waartegen hij zich nu verzet, zoals de exorbitante leefwijze van welvaartstheologen. Hij nam er radicaal afscheid van. Maar als mensen uit een extreme hoek het roer omgooien is het altijd spannend waar het stopt. Wat blijft er over? Dr. Lee noemt zich nu post-pentacostalist. “Ik geloof in de Bijbel met heel mijn hart. In de Bijbel staat dat ieder mens volmaakt geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom geloof ik ook in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ons menszijn gaat aan alles vooraf. Menselijkheid verbindt ons met elkaar. Daarom kan ik niet anders dan elke vorm van discriminatie met heel mijn hart afwijzen.”  

Dr. Samuel Lee was in 2020 Theoloog des Vaderlands. Aan het eind van zijn periode schreef hij in die hoedanigheid ‘een persoonlijke hartenkreet’ waarin hij het vooral opneemt voor de LHTB’ers. Hun lijden heeft hem in zijn rondgang door het land het meest geraakt. Ze zijn bewust of onbewust door de kerk slecht behandeld en het wordt tijd dat we daar vergeving voor vragen. Daar is zeker reden voor. Er is, inderdaad bewust en onbewust veel pijn gedaan. Toch mis ik een groep. Dr. Lee zegt dat hij in zijn rondreis door het land naar iedereen heeft geluisterd. Heeft hij ook geluisterd naar de mensen met een andere seksuele oriëntatie die niet daarnaar willen leven, maar in alles Christus willen volgen? Je moet er wat moeite voor doen om ze te vinden. Ze maken geen tamtam. Vanwege hun benarde positie houden ze zich enigszins schuil. Maar ze zijn er, en het loont de moeite om naar hen te luisteren.