Leven in vrijheid

Deze blog wordt een aantal dagen voor Bevrijdingsdag gepost en liet mij daardoor bewust nadenken over de vrijheid die God mij heeft gegeven. De vrijheid die ik heb mogen ontvangen door Jezus Christus, maar ook de praktische vrijheid dat ik niet meer in afhankelijkheid leef van verschillende middelen (drank, drugs, seks etc.).

Op het gebied van vrijheid betrapte ik mijzelf erop dat ik dit jaar meer waarde hecht aan de betekenis van Bevrijdingsdag, want in de afgelopen jaren stond ik er vaak niet eens bij stil. Dit laat mij zien dat het leven in vrijheid ook heel vanzelfsprekend kan zijn en worden. Toch denk ik dat meer mensen met mij, op het gebied van vrijheid, in de afgelopen periode zijn opgeschud vanwege de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De Bijbel leert ons twee waarheden over vrijheid. Allereerst laat de Bijbel zien dat vrijheid komt met een prijs. Zo kon het volk van Israël uit Egypte trekken doordat het land Egypte dan vrij zou komen van de plagen die door God zelf werden gestuurd. Verschillende gevangenen, denk hierbij aan Daniël en Jozef, konden vrijkomen uit de gevangenis, omdat ze van waarde waren op het gebied van wijsheid en inzicht. Iemand letterlijk vrijkopen komt onder andere naar voren in het verhaal van Hosea. Hij kocht Gomer vrij op het moment dat zij werd verhandeld als prostituee.

Een andere waarheid die de Bijbel laat zien over vrijheid is dat je kunt kiezen voor vrijheid. Jezus stelt tijdens zijn leven op aarde met regelmaat de vraag of iemand vrij wil zijn van zonden, lasten en gebreken. Dit laat ons zien dat er voor vrijheid ook een stuk vanuit ons moet komen, namelijk het stukje ‘willen’. Het valt mij op dat in gesprekken met mede-gelovigen vaak alleen het gegeven naar voren komt dat ze vrij zijn door het bloed van Jezus Christus. Hierbij wordt dan voorbij gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid die hierin meespeelt.

Zoals ik eerder benoemde ben ik door God vrijgezet van mijn afhankelijkheid van middelen. Ook ben ik mij er bewust van dat ik door Jezus Christus ben vrijgesproken van al mijn zonden. Ondanks het feit dat ik volledig vrij ben, zet ik mij elke dag in om niet terug te vallen in oude gedachten, patronen en gedragingen. Dat gaat met vallen en opstaan en ook daar geeft God ons ruimte voor, zodat we mogen leren en ons ontwikkelen zonder schaamte en schuld. Wat een vrijheid!

Channa