LEVEN IN DE TUSSENTIJD

“…aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen”   – Lukas 1: 33b

Hoe donkerder het in de wereld wordt, hoe dichterbij het moment komt dat God niet langer op de achtergrond de wereld bestuurt, maar Zijn heerschappij zichtbaar zal zijn.

Hij zal Zijn koningschap uitoefenen door Iemand die Hij daartoe heeft aangewezen: Jezus.

Hij zal Zijn vrederijk oprichten en recht spreken. Alles in de hemel en op de aarde zal buigen onder Zijn gezag.

Er zal dan geen verdrukking, strijd en moeite meer zijn. Geen miljoenen vluchtelingen meer op aarde. Dat is dan voorgoed voorbij.

Wat een tijd om naar uit te zien! Hij komt! Advent, in het Latijn.

In de tijd tussen Zijn eerste en tweede komst, roept Jezus je op vol te houden, te blijven bidden en je te realiseren dat Hij spoedig Zijn heerschappij zal aanvaarden.

Jij die gelooft komt voor rekening van de Overwinnaar. Die overwinning behaalde Hij ruim tweeduizend jaar geleden op het kruis van Golgotha. En dat zal spoedig blijken.

Wat de engel Gabriël tegen Maria zei, wordt zichtbare realiteit!