Leefregels van Paulus en Titus voor ONS

Twee kernbegrippen kom je tegen in deze brief van Paulus aan Titus, te lezen in het Nieuwe Testament, na Timotheus en voor Filemon. Goed gelovig en Gezond verstand. Vertalingen van de griekse woorden; Eusebio en Sofron. Geloven, om met eusebio te zeggen, betekent geloven dat Jezus de Zoon van God is en de Redder van de wereld. Geloven om met sofron te zeggen betekent om met voorgaande je gezonde verstand te gebruiken. Niet je impulsen of je zinnen te volgen, doch je door je verstand laten leiden.

Een aantal teksten in deze brief geven gedachten weer waar het onderwerp seksualiteit en intimiteit in naar voren komt. Paulus heeft het over het huwelijk, waarbij hij eerst de oudere mannen aanspreekt en vervolgens de vrouwen en daarna de jongeren aanspoort om in navolging van Gods schepping orde, in deze te leven en te handelen. En zeker Paulus gebruikt daar zijn (be)lerende terminologie voor. Doch in hoofdstuk 2, vers 11 t/m 15 spreekt hij ook vol liefde en passie over Immanuel! De Liefdevolle nabijheid van redder Jezus Christus wordt daar benoemd! En wakkert hij een verlangen aan om Zijn heilig volk te zijn. Ook spreekt hier een gezag en autoriteit uit, aangaande Bijbelse principes. Het is bemoedigend om deze brief met zijn vele leefregels ook te verbinden met het thema identiteit en (LHBT)seksualiteit.

In de uitleg van  De Bijbel Dichtbij, Bijbel in gewone taal met uitleg en toepassingen, staat nog iets wat mij ten zeerste aanspreekt. Paulus vindt het belangrijk dat Titus en de andere christenen een goed leven leiden. Ze moeten zo over het geloof vertellen dat niemand er kritiek op kan hebben (1 Titus 2:8), en dat mensen er zelfs respect voor hebben (Titus 2:10). Ook moeten christenen vriendelijk zijn. Dan zullen mensen ook eerder willen luisteren naar het goede nieuws. Bij het LHBT thema is dat een moeilijke hebben we gemerkt. Doch het blijft een verlangen van ons als Onderweg.nu’ers om in Respect en Geloof en Hoop en Liefde ons geluid te delen.

Shalom in dit Nieuwe Jaar Onzes Heeren!