LANGS EEN WEG VAN GEHOORZAAMHEID VAN MOMENT-TOT-MOMENT

“Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na!” Hebreeën 13: 7

Stephan Mansfield in gesprek met Derek Prince:

“Ik begrijp het echt niet.”

“Ik weet dat je het niet begrijpt. Je bent van een andere generatie.”

“Je bedoelt dus echt dat je geen passie had die je dreef, geen droom voor de toekomst?”

“Ik had wel een passie, maar dat was het dienen van de Heer. Zie je, we dachten anders in die tijd. We wilden de Heer kennen en leven naar Zijn weg. We geloofden dat de toekomst zich zou ontvouwen langs een weg van gehoorzaamheid van moment-tot-moment.”

“Dus je had geen ambitie, geen vurige zoektocht naar je bestemming?”

“Ik kan je in alle oprechtheid zeggen dat elke ambitie mij vreemd was. Daarmee bedoel ik niet dat ik geen hoopvolle verwachting had of geestelijke passie. Ik had eenvoudig geen ambitie. Wat die bestemming betreft, ik denk dat dat woord vandaag vaak gebruikt wordt als een onbewuste dekmantel voor het bouwen van een koninkrijkje of zucht naar macht.”

“Maar geloof je dan niet dat mensen gemaakt zijn voor een doel?”

“Jawel, maar het doel is het kennen van de Heer. De betekenis van het leven is relatie. De toekomst komt vanzelf door het najagen van Hem, niet het najagen van de toekomst.”

“Je weet dat het idee van bestemming en een beloofde toekomst vandaag de dag erg populair is in christelijke kring?”

“Ik weet het. Ik herinner me een groot christelijk tijdschrift waarin ik advertenties las van dynamische mannen en profetische conferenties en seminars waarin je je bestemming kon leren kennen. Het kwam op mij over als een soort prostitutie – een schijnwerkelijkheid die te koop werd aangeboden. Toen ik het blad gelezen had en weggelegd, had ik behoefte aan een frisse douche.”

In “Derek Prince – de biografie, een leraar voor onze tijd” Stephen Mansfield, 2005 DerekPrinceMinistry