Lang leve de vrijheid van godsdienst en meningsuiting

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring is niet strafbaar op grond van enig wetsartikel. Er zal dan ook niet over worden gegaan tot vervolging.

Dat was de uitspraak van het Openbaar Ministerie op 11 maart, nadat er aangiften waren gedaan. Zowel tegen de inhoud van de verklaring als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.

In de verklaring staat dat “God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw”. De tekst leidde tot verontwaardiging, omdat homoseksualiteit en transgenderisme worden afgewezen.

Volgens het OM is er geen sprake van enig strafbaar feit, omdat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting gelden.

Het geeft daarbij aan zich te realiseren dat de verklaring en passages en woorden daaruit mensen hebben geraakt. “Maar de juridische beoordeling is de enige beoordeling die het OM in het licht van diens taak toekomt”, aldus de tekst van het OM.

Onder de volgende link vind je de tekst van Jeffrey Schipper voor het CIP op 12 maart:
Uitlatingen in Nashvilleverklaring niet strafbaar

De volledige tekst van het OM vind je onder de volgende link: volledige tekst OM