Lamp en Licht in de Stille Week

S T I L L E – W E E K 2018

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Deze woorden uit psalm 119:105 zijn al vele jaren een leidraad in mijn leven.

Daarom nu in deze Stille Week voor Pasen 2018, een blog over deze psalm.

* De Naardense Bijbel zegt het zo; “Naar waar mijn pad voert is uw woord mij een licht, een lamp voor mijn voeten.

In deze tekts is twee keer het lichtgevende element aanwezig. Waarom eigenlijk twee keer spreken over licht en lamp, terwijl ze toch hetzelfde uitstralen.

* De Bijbel in gewone taal zegt ons; “Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven”.

Ook hier wederom een duale duiding. Kennelijk vindt de psalmist het nodig om in het leven van alle dag bijbels goed toegerust te zijn.

* De Statenvertaling verwoordt; “Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad”. Het gebruik van het acostrichon in psalm 119, zegt in zijn algemeenheid iets over de zorgvuldigheid en de aandacht voor detail. In het bijzonder vind ik daarin de getalswaarde een dubbele zeven, twee maal volheid mijn aandacht trekken.

* De Nieuwe Bijbelvertaling, geeft evenals de NBG’51 aan; “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” Omdat ik deze vertaling al zo lang ken, is er inmiddels ook een eenvoudige melodie bij gevonden, zo verbindt deze tekst mijn gaan in het leven in meerdere vormen, lezen – spreken – zingen.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp

Uw woord is een licht

Uw woord is een lamp voor mijn voet

En een licht op mijn pad.

https://youtu.be/x6no0x7ZuTg

Nogmaals de Bijbel in al zijn vertalingen duidt ons in deze psalm, die als eerste titel, Vreugde der Wet, meekreeg. In de uitdaging van het leven, toch ook behoedzaam en zorgvuldig te zijn in het gaan van onze levensweg. Op alle terreinen, doch ook op het thema identiteit en intimiteit en seksualiteit. Minimaal een tweetal lichtbronnen zijn nodig om ons op koers te houden. Daarover is dit vers voor mij al jarenlang duidelijk.

Juist in deze tijd, anno 21e eeuw, komt er zoveel informatie op ons af. Mooi vond ik het om recent in het blad, De Nieuwe Koers te lezen over de antithese, dat we wel degelijk ons brein de baas kunnen zijn. In een artikel van dit blad komt Andre Aleman aan het woord, die ons laat zien dat bewust en zorgvuldigheid in denken zeker aanwezig is en er toe doet. Dit in tegenstelling tot de ‘grootte’ lobby van het; wij zijn ons brein van Dick Swaab. Om nog maar niet te spreken van de vele social media hypes op het gebied van gender. Ook kom ik in dit artikel de quote tegen;

Kennelijk hebben mensen behoefte aan iets spiritueels, een beetje in de vage sfeer.

Nu in deze tijd van Pasen wordt mij wederom duidelijk, dat dit niet een beetje is, doch dat dit in de Weg die Jezus Christus is gegaan, zo duidelijk en krachtig is. Dat we er stil van worden. Dat we gaan luisteren. Dat we genade zien en horen. Dat Hij de Weg en de Waarheid en het Leven is.

Dat Hij de Lamp wil zijn voor mijn voet en Het Licht op mijn pad.

Daarmee plaatsen wij bij Onze Weg/Onderweg.nu ons gaan niet in een exclusief licht, doch meer in een algemeen principe, waar ieder mens, man of vrouw, jong of oud, welk persoonlijk thema dan ook, voor geplaatst wordt.

En zo willen we dan ook voor een ander: Lamp en Licht zijn.

Hele goede Pasen dagen en ook voor de dagen daarna, richting Pinksteren en richting Loofhutten.

Shalom // Jan Karreman.