Lachai Roï

‘Toen riep zij de HEER, die tot haar gesproken had, zo aan: ‘U bent de God die naar mij omziet! … Daarom noemt men de bron daar Lachai Roï.’   Genesis 16:13,14

Lachai Roï is Hebreeuws voor ‘de Levende die mij ziet.’ Het is de naam van de bron waar Hagar een bijzondere ervaring heeft met God.

‘U ziet mij!’ roept ze.

David spreekt daar ook over in Psalm 32:8: Gods oog is op je. Om je de weg te wijzen, te leren en raad te geven!

De ziener Chanani zegt het in 2 Kronieken 16:9 zo: ‘De HEER laat voortdurend zijn ogen over de aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat.’

God is betrokken bij de wereld, die nog altijd Zijn wereld is. En bij de mensen, Zijn mensen, die de kroon zijn op Zijn scheppingswerk.

Zijn oog is op ons, op jou! Ook op dit moment.

Hij ziet hoe het ervoor staat. Kent je strijd, pijn en moeite.

Lachai Roï! De Levende ziet je op je levensreis!

Hij is er op goede en kwade momenten. Dat is Zijn Naam. Ik ben er.

Maar meer nog, Hij is er vóór je. Als er verkeerde keuzes zijn gemaakt, als je niet krijgt wat je nodig hebt. Als communicatie niet mogelijk is of stroef verloopt.

Ook als dingen niet lopen zoals je graag zou willen, blijft God Wie Hij is: een troostvolle Vader. Hij zou God niet zijn als Hij niet af en toe een engel stuurde, een arm om je heen, of een knipoog van boven.

Foto’s Unsplash