KRACHT DIE IN JOU WERKT?!

‘Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’ Efeziërs 3:20

Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze dat de kracht die werkt in ieder die gelooft, dezelfde is als de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan!

Als je daarbij stilstaat, dat goed tot je door laat dringen, dan word je er stil van: dezelfde kracht in mij op dít moment als destijds in Jezus, toen Hij opstond uit Zijn graf?

Is er dan in mij ook zoiets  als toen Jezus in Zijn graf lag: de macht van de dood?

Blijkbaar!

Is het niet wel zo eerlijk om te bekennen, dat je je zó kunt afsluiten voor God en voor Jezus en voor de werking van Zijn Geest, dat God Zijn allersterkste kracht moet inzetten om je aan het geloven te krijgen en je op te laten staan uit de macht van duisternis en dood?

We vieren het in deze adventsweken en op het kerstfeest: Jezus komt licht in de wereld brengen. Over mensen die leven in duisternis en in de schaduw van de dood, schijnt een helder licht! Van Godswege!

Probeer het je eens voor te stellen: een mens, jij, die zich een beetje aan Jezus leert toevertrouwen, ondergaat  een onvoorstelbare kracht van God.

Heb dus moed voor dat ene waar je mee tobt en strijdt. Heb moed voor die ene vriend, je partner, kind of buren van wie je denkt dat het hopeloos is om hem of haar bij Jezus te krijgen. Als Hij jou aan het geloven wist te krijgen, dan is dat mogelijk voor ieder ander.

We hebben nog steeds een God die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen!

Foto Unsplash