Kosteloos echt geluk!

Volgens de bekende Vlaamse psychiater Dirk De Wachter lijkt geluk in onze hedendaagse samenleving het ultieme doel om na te streven. We zijn te geobsedeerd door geluk en teveel bezig met gelukkig zijn. Alles moet leuk zijn. Volgens De Wachter is dit obsessief najagen van geluk dé ziekte van deze tijd.

Deze denktrant heeft ook invloed op kerken en christenen. Allemaal zijn we er door beïnvloed. Nogal eens kom je het tegen dat God ons geluk voor ogen heeft, dat Hij wil dat we gelukkig zijn in dit leven. Best riskant om zo te denken, want het neigt ertoe God aan te passen aan ons verlangen om gelukkig te zijn.

Voor mensen met homo-gevoelens die kiezen voor een celibatair leven kan het maar zo zijn dat in periodes wanneer je veel strijd ervaart, je tegen onbegrip stuit van mensen in je omgeving. Want waarom maak je jezelf zo ongelukkig door niet te handelen naar je gevoelens? Zoek een aardige partner en wees gewoon gelukkig! Hoe kan God iets veroordelen dat mensen zo gelukkig maakt?

Ed Shaw, bekend met homo-gevoelens en gekozen voor het celibaat, schrijft in zijn boek Geloofwaardig dat hij er niet van overtuigd is dat wat hij op momenten denkt dat hem gelukkig zal maken (homoseksuele contacten), hem ook daadwerkelijk gelukkig maakt. Diverse Hollywoodfilms toonden hem dat wisselend seksueel contact geen geluk brengt, maar juist het tegenovergestelde.

Volgens Shaw hebben we iets anders nodig om voor te leven. We hebben ten diepste God onze Schepper nodig. Leven met Hem en volgens Zijn regels.  Maar waarom zou je het primaire verlangen naar geluk verruilen voor een primair verlangen om gehoorzaam te zijn aan Gods Woord? Omdat Zijn wet volmaakt en betrouwbaar is en de mens levenskracht, vreugde en zoveel meer geeft (Ps. 19:8-12).

De geschiedenis laat zien dat wat ons gelukkig maakt voortdurend aan verandering onderhevig is. In tegenstelling hiermee biedt Gods Woord ons de volmaakte en betrouwbare wijsheid die we nodig hebben. Gods Woord is altijd ‘juist’ en laat ons zien wat goed is om te doen. In een wereld waar alle andere autoriteiten van mening veranderen, is Gods Woord blijvend en ‘zeker’. De goddelijke oorsprong ervan verzekert ons van het tijdloos perspectief dat Gods Woord een waardige autoriteit is om onder te leven. Vooral omdat God ook onze Schepper is en Hij als geen ander weet wat het beste voor ons is.

Het bijzondere is dat we het ware geluk krijgen waarnaar we verlangen, als we Gods Woord gehoorzamen. We zullen levenskracht ontvangen, echte vreugde ervaren, al het inzicht krijgen dat we nodig hebben in het leven, en we zullen rijk worden beloond vanwege onze gehoorzaamheid. Beloften die we door heel de Bijbel tegenkomen (o.a. Ps. 19; Matth. 5:1-10 en Joh.  10:10) en die ons basale verlangen naar persoonlijk geluk vervangen door een fundamenteel verlangen om Gods Woord te gehoorzamen. Kosteloos echt geluk!

Ons voorbeeld is Christus. Tijdens Zijn leven op aarde had Hij niet Zijn eigen geluk voor ogen, maar volgde in alles de wil van God Zijn Vader. Hij verdroeg het kruis en gaf Zijn leven tot in de dood. En Hij ging deze weg vanwege de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld (Hebr. 12:2).

Denk ook aan Mozes die het geluk dat hem toelachte de rug toekeerde om de weg te gaan die God voor hem had: Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. Hebr. 11:24-27

Mozes zag af van alle rijkdommen in Egypte en van een schitterende en veelbelovende positie. Hij koos er liever voor om bij het volk van God te horen – ook al was het op dat moment in slavernij. Hij hield het loon voor ogen. Hij zag Christus als een grotere rijkdom in plaats van wat de ‘schatten in Egypte’ hem tijdelijk konden geven.

Christus en Mozes zijn twee voorbeelden uit de Bijbel die ons bemoedigen en aansporen om niet te gaan voor eigen geluk, of voor dat wat we denken dat ons gelukkig kan maken in het leven nu. Deze weg gaan betekent dat we tijdelijk ongelukkig kunnen zijn – het leven van de Here Jezus is daarin een voorbeeld voor ons. Maar het houdt niet in dat we ons geluk voor altijd opofferen. Het wordt alleen uitgesteld: beter gezegd, ingeruild voor het ware en blijvende geluk dat we nu al mogen ervaren. Kosteloos echt geluk!