KIJK EENS NAAR JEZUS’ HANDEN

‘Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek Hij op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de mensen uit te delen.’ Naar Lukas 9:16

Ongeveer vijfduizend mensen zitten in groepjes om Jezus heen. Hij had gezegd dat Zijn discipelen voor eten moesten zorgen voor al deze mensen.

Maar hoe?

Wat heb je in zo’n situatie aan vijf broden en twee vissen? Dat betekent toch niets voor zoveel mensen!

Lukas schrijft dat Jezus dan die vijf broden en twee vissen in Zijn hand neemt, en breekt.

Probeer in gedachten eens naar de handen van Jezus te kijken. Hij breekt en deelt eindeloos die paar broden en vissen. Vult de ene na de andere mand ermee.

Je kijkt je ogen uit: de handen van Jezus breken het en de discipelen delen uit. Iedereen heeft genoeg. Er blijft zelfs over.

Er komt zegen uit Jezus’ handen, naar de mensen toe.

Later – aan de Paasmaaltijd – zegent en breekt Jezus nog eens een brood. En daarbij zegt Hij: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt.’

Dat gelovig ontvangen en eten, betekent Hem ontvangen in je leven. De Redder van je hele bestaan met al je honger en gebreken, tekort, strijd en onmacht.

Inderdaad – Jezus geeft en geeft, en deelt en deelt: brood, Zichzelf! Voor jou die gelooft.

Ik spreek de naam Jezus uit over ieder hart, elke ziel, want ik weet dat er vrede is in Uw nabijheid

Ik spreek de naam Jezus uit tot iedere donkere verslaving doorbroken wordt, ik spreekt uit dat er hoop is en vrijheid!

Uw naam betekent kracht, herstel en leven.

Breek ieder bolwerk tegen U af, schijn waar schaduw is, brand als een vuur!

Ik spreek de naam Jezus uit over angst en bezorgdheid, over wie gevangen zit in somberheid.

Roep de naam Jezus uit over de bergen en in de straten, in duisternis en over elke vijand:

Jezus! Voor mijn gezin en familie. Ik spreek de heilige naam uit: Jezus!