Kerst- en nieuwjaars zegenwens

Je hebt alle reden om feest te vieren en blij te zijn:
Jezus, de Zoon van David, is geboren
Koning van hemel en aarde!

Je hebt alle reden om vol verwachting de toekomst in te gaan:
Hij is in aantocht
Door alle gebeurtenissen in de wereld heen
Hoor je Zijn naderende voetstappen!

Geef niet op          Je bent niet alleen        Je doet ertoe

De Here zegene je, en behoede je,
Hij doe Zijn aangezicht over je lichten en zij jou genadig
De Here verheffe Zijn aangezicht over jou
En geve je Zijn vrede
op het kerstfeest en in het nieuwe jaar
naar Numeri 6:24 en 25

Namens het bestuur en ieder die verbonden is met onderweg.nu,
Bertien