Ken je Herder

Waardevolle objecten worden nogal eens vervalst of nagemaakt. Schilderijen van bekende schilders, paspoorten, diamanten, maar ook meer alledaagse dingen zoals bijvoorbeeld sportschoenen, kleding en wat te denken van ons geld. Hoe je echt en namaak geld van elkaar kunt onderscheiden vertelt het volgende verhaal. Een schoolklas uit Londen was te gast bij Scotland Yard, de Engelse politie. De kinderen kregen een rondleiding en kwamen in een kamer waar allemaal vals geld was uitgestald. Nagemaakte geldbiljetten. Bij het zien ervan vroeg een meisje de inspecteur: ‘Meneer, u moet wel heel veel verstand hebben van vals geld’, waarop de politiefunctionaris zei: ‘Luister kind, ik heb niet zoveel kennis van allerlei vals geld, maar ik ken het origineel zeer goed!’

Wat zit hier voor ons christenen een belangrijke les in: Ken het ‘origineel’. Ken je Bijbel en haar boodschap. Niet oppervlakkig, maar grondig. En niet hapsnap, maar de hele Bijbel. Maak je de boodschap meer en meer eigen. Weet wat God in Zijn Woord heeft gezegd en je zult ontdekken en weten wat er niet mee strookt. Het kennen van Gods boodschap zal ons behoeden voor vreemde leringen en dwaalwegen. En die zijn er ook vandaag in allerlei ‘soorten en maten’. Ook als het gaat om het thema ‘seksualiteit en relaties’. Binnen de kerken zien we hoe mensen zich meer en meer laten leiden door wat goed voelt en wat men vindt, in plaats van Gods Woord hierin leidend te laten zijn. En in plaats van dat Gods Woord zijn kinderen kneedt en vormt, wordt het Woord zo gekneed dat het past binnen het denken en voelen van de mens.

Petrus had het er al over en waarschuwde ervoor: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.                                    2 Petrus 2:1-2

En ook Paulus schreef al dat er een tijd zou komen dat de mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het geloof. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën, en die zeggen en spreken over wat ze graag willen horen (2 Timotheüs 4:3-5). Paulus roept ons op nuchter en waakzaam te zijn.  

Hoe gemakkelijk zeggen we het soms: ‘God vindt dit en dat…’ en ‘God wil het zus en zo…’, terwijl het uiteindelijk ideeën van onszelf zijn.  Hoe weten we dat wij  zélf God oprecht volgen? En hoe kunnen we weten of de boodschap die iemand verkondigt zuiver Bijbels is? Heel kort en krachtig: Ken je Herder! Daarin ligt de sleutel. Leer de Goede Herder, de Here Jezus, steeds beter kennen. Door Zijn eigen Woord te lezen, te bestuderen en daarmee vertrouwd te raken. Hij  heeft gezegd in Joh. 10:27: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Als je de stem van de Goede Herder door en door kent, dan herken je zeker ook de vreemde stem van de bedrieger, van hen die een verkeerde boodschap brengen. Dan ontwikkel je onderscheidingsvermogen en ga je ontdekken welke boodschap zuiver en goed is, en van God komt.

En wat onszelf betreft: we mogen weten dat God ons kent. Hij kijkt naar ons hart en ziet of we Hem oprecht zoekt, of we vol zijn van eerbied en liefde voor Hem.

Mag ons gebed zijn: Mijn Heer en Herder, geef dat ik U steeds beter leer kennen. Leer mij naar Uw stem te luisteren en U te volgen met een oprecht en nederig hart. Help mij door de Heilige Geest om naar Uw wil te handelen. Amen.