KAN NIET!?

‘Je bent niet goed wijs’, zeiden ze tegen haar…’ Handelingen 12:15 NBV21

Gods evangelie doorgeven is niet altijd eenvoudig!

Lucas schrijft dat koning Herodes leden van de gemeente gevangen laat nemen en hen mishandelt. Jacobus, de broer van Johannes, laat hij met een zwaard doden.  

Ook Petrus wordt aangehouden. En in de gevangenis gezet. Nu is híj aan de beurt.

Steeds weer blijkt er een donkere macht aan het werk te zijn die Gods evangelie de wereld uit wil hebben.

De vrienden van Jezus bidden vurig tot God. Voortdurend. En de Heer laat merken dat Zijn evangelie niet te stuiten is:

Petrus wordt op een wonderlijke manier bevrijd.

Daar staat hij. Op de stoep. Rhode kijkt wie er is: ’t Is Petrus! Ze rent naar binnen: ‘Petrus staat voor de deur!’

De biddende vrienden zeggen: ‘Kan niet. Onzin! Je bent niet goed wijs zeg!’

We kunnen zomaar veel te klein denken van God.

Herkenbaar? Niet rekenen met Zijn soevereiniteit? 

God hoort en verhoort gebeden. Ook al gaan gevangenisdeuren niet altijd van binnenuit naar buiten open!

Je mag grote dingen verwachten van je opgestane Heer!

Foto’s Unsplash