Jubileumuitgave ‘Er moet LICHT komen!’ Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen

Op 17 september jl werd onze jubileumuitgave gepresenteerd. Veertig jaar Stichting Onze Weg, sinds 2013 onder de naam Onderweg.nu. Op 25 maart 1982 ondertekenden Johan van de Sluis en anderen de statuten van de Stichting. De sleuteltekst voor hun bediening was 2 Kor 5:17 ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.’ Voor wie anno 2022 verbonden zijn met Onderweg.nu gelden deze woorden uit de Bijbel nog steeds als kerntekst voor hun leven en bediening.  

In deze uitgave gaat het om getuigenissen. De wereld waarin wij leven is als een rechtszaal waarin moet worden uitgemaakt wie de ware God is. Gelovigen spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat om de Waarheid! Het woord ‘getuigenis’ laat iets essentieels zien: de Heilige Geest die mensen tot vrienden maakt van Jezus, inspireert om van Hem te getuigen!

Ieder getuigenis is weer anders. God gaat met ieder een heel eigen weg. Het woord ‘homo’ wordt daarbij niet gebruikt. Wij zien onszelf namelijk niet zo. Je bént het niet, je hébt het: gevoelens. Onze identiteit ligt in Christus, niet in onze gevoelens.

Iedere schrijver vertelt over verandering in zijn of haar leven. Door het geloof en het leven met Jezus. Niet persé een verandering van homo- naar heteroseksualiteit. Hoewel er zijn die dat zo ervaren hebben. Uit de verschillende getuigenissen komt echter wel naar voren dat het goed en heilzaam is om te onderzoeken wat er áchter gedachten en gevoelens kan liggen.

Met ingang van 17 september is deze uitgave verkrijgbaar via de boekhandel en het internet, bijvoorbeeld via onderstaande link:

https://www.bijbelkioskhoekschewaard.nl/9789090362595/ginhoven-b-van-jong-k-de-red/er-moet-licht-komen/