JEZUS VOLGEN  IN 2024?!

Laten we op onze weg dealen met onze zonden, elkaar steunend in het vrijgekocht zijn en niet meer in die macht van de duisternis willen leven.

Dank zij Jezus!

Struikelend achter Jezus aan, is de titel van een boek.

Als je eenmaal echt wedergeboren bent en weet hebt van de werkzaamheid van satan…

Ja, dan wil je echt niet meer terug naar die lieflijk schijnende leugen.

Dan struikel je niet meer.

Dan herken je al je gedachten die niet stroken met Gods woord als zonde (en niet alleen die ten aanzien van seksualiteit), en breng je die als krijgsgevangene bij het kruis…. en vraag je om reiniging van je geheugen, je herinneringen en je bewustzijn door Zijn bloed.

‘Want als eens het bloed van stieren en bokken heiligt tot reinheid van het vlees… hoeveel te meer zal het bloed van Christus…uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen.’’ Hebreeën 9: 13-14

‘Aan Hem, die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen!’ Judas 24

Heleen, uw zuster in Christus, deelgenote in de ons verleende genade, strevend naar de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien.

Foto’s Unsplash, bewerkt door Jetty