Jezus verrassen!

Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem.  Lukas 7:9

Jezus is aangenaam verrast, er klinkt iets van bewondering door in wat Hij zegt over die hoofdman over honderd soldaten, in Kafarnaüm.

Op wat de vrienden van deze man over hem zeggen, reageert Hij met: ‘Zelfs in Israël heb Ik niet zó’n groot geloof gevonden!’ In de hele geloofsgemeenschap niet!

Wat houdt dat grote geloof in, waar Jezus zo verbaasd over is?

Heel simpel. Deze man vertrouwt er op dat Jezus mensen die het moeilijk hebben, wil en kan redden. En tegelijkertijd is hij zich ervan bewust, ‘Ik ben het niet waard dat ik U mag vertrouwen’.

Realiseer je je dat Jezus zich ook vandaag de dag kan verbazen, als Hij iemand ontmoet die zegt:

‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Ik vind het mezelf ook niet waard naar U toe te mogen komen. Toch réken ik erop dat U mij wilt helpen! Ik laat alles aan U over!’

Als je voor jezelf zo doordrongen bent van je onwaardigheid tegenover Jezus, dan maakt dat je mild tegenover je omgeving.

Zo dat de mensen van je kunnen zeggen: ‘Die is het waard, hoewel hij of zij zelf denkt van níet.’

Door Jezus bewonderd worden om je geloof, Hem daarmee verrassen, valt blijkbaar erg op in de geloofsgemeenschap!

Herken je daarin iets van voor jezelf?

Frank Worthen zei tijdens een conferentie: ‘Wil je overwinnen in de strijd met je gevoelens, dan heb je een groter geloof nodig dan de doorsnee kerkganger!’

Groter wil zeggen: heel simpel.

Foto’s Unsplash