JEZUS KREEG HEM LIEF

‘En Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Markus 10:21

Een man zegt tegen Jezus dat hij van jongst af aan de wil van God heeft gedaan.

Gelukkige man, zou je zeggen. Die hoeft zich tenminste geen zorgen te maken over zijn verhouding tot God.

Maar hij blijkt daar juist heel onzeker over te zijn.

Hij vraagt aan Jezus: Vertel mij alstublieft wat ik moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven! Hij is altijd gelovig geweest, maar God is blijkbaar nog steeds een vraagteken voor hem.

Jezus kijkt hem aan. En krijgt hem lief. Er staat niet: Jezus vond hem sympathiek.

Het liefhebben van Jezus betekent dat Hij bereid is alles op alles te zetten om deze man zekerheid te geven over God en Zijn evangelie.

Sympathiek of niet – deze man moet geréd worden. Dat is de liefde die brandt in Jezus’ hart.

Kun je in God geloven en de kerkelijke traditie eerbiedig volgen en je tegelijkertijd realiseren: eigenlijk heb ik niets aan mijn geloof?

Jezus’ hart brandt van liefde om daar wat aan te doen!

Foto’s Unsplash