Je maatje

Je staat er niet alleen voor

Je hebt homoseksuele gevoelens en je gelooft! Gaat dat samen: leven in een relatie met Jezus en je homoseksuele gevoelens onder ogen zien? Bij Onderweg.nu vind je mensen die een weg zoeken in het omgaan met homoseksuele gevoelens en daar Jezus bij betrekken.

Misschien wil jij deze weg graag ontdekken. Of jij hebt ook voor deze weg gekozen en gemerkt dat je midden in een groeiproces zit.

Veel mensen vinden het prettig om met iemand die in een vergelijkbare situatie zit of heeft gezeten te praten. Ervaringen delen, jezelf herkennen in het verhaal van de ander, ten diepste voelen dat je er niet alleen voor staat.

Ben je op zoek naar een maatje?

Dan kun je bij Onderweg.nu terecht. Onderweg.nu kan je in contact brengen met iemand die dit proces uit eigen ervaring kent en die naar jouw verhaal wil ‘luisteren’ of met iemand die affiniteit heeft met mensen als jij en goed in staat is zich in jouw situatie in te leven en in te gaan op je vragen.

Dit contact vindt uitsluitend per email plaats (dus ook geen skype).

Een maatje is niet…

  • iemand die verantwoordelijkheid van jou overneemt en oplossingen bedenkt.
  • een hulpverlener, evangelist of pastoraal werker.

maar wel…

  • iemand die jouw verhaal wil horen, je ondersteunt en bemoedigt.
  • iemand die met je meeleeft en voor je bidt.
  • iemand die jou je eigen keuzes laat maken.

Onze werkwijze

Op grond van de informatie uit het aanvraagformulier wordt er door de coördinator van het maatjesproject via de e-mail contact met je opgenomen. Als er nog informatie nodig is om een goede match met een van onze maatjes te maken, zal je gevraagd worden nog enkele vragen te beantwoorden.

Een man zal altijd een man als maatje krijgen, een vrouw wordt aan een vrouw gekoppeld.

Het traject zal in principe gemiddeld twee maanden duren, daarna zal er een evaluatie plaatsvinden op grond waarvan het traject wordt afgesloten of nog voor twee maanden verlengd wordt.

In principe vindt het contact één keer per week via de e-mail plaats

Aan het einde van het traject zal worden gekeken of, indien je dat wenst, instroming in een supportgroep of Living Watersgroep mogelijk is. Ook kan geadviseerd worden om hulp te zoeken bij een ervaren therapeut.

De maatjes en de coördinator zullen met alles wat hen tijdens het contact ter ore komt vertrouwelijk omgaan.

We blijven zoeken naar een goede manier van steun en support om aanvragers het best van dienst te kunnen zijn. Daarbij is het dus heel goed mogelijk dat aan de hand van de praktijkervaringen de werkwijze zal worden aangepast.

Een maatje vragen

Om een maatje aan te vragen vul je het contactformulier in.