Je ligt Hem na aan het hart!

‘Leg de last van je zorgen op Hem, want je ligt Hem na aan het hart!’  1 Petrus 5:7

Je zorgen – die wegen heel wat.

Je zorg dat je het niet zult redden, met dit of dat, is bijna niet te tillen.

Je angst, dat je je relatie met Jezus verspeelt, kan soms wel een paar honderd kilo wegen.

Je verdriet, dat je je gevoel niet kunt volgen, je vleugels niet kunt uitslaan, zoals je dat eigenlijk graag zou willen, kan aanvoelen als lood!

Kun je die héle vracht dan op Jezus leggen?

Zó hoog kun je die zware last toch niet opgooien?

Nee, dat kun je niet.

Maar dat hoeft ook niet.

Want Jezus is nederig, dicht bij de grond. Je hoeft de last van je zorgen alleen maar te laten vallen. Als je bij Hem komt.

En dan komt die precies op je Heiland terecht.

Wat Hem bezielt?

Dit: je gaat Hem ter harte! Hij voelt de last van je zorgen nog veel schrijnender dan jij.

Hij zegt: ‘Kom, geef dat verdriet maar aan Mij.’

Hij kan het niet aanzien dat je er onder door gaat.

Hij houdt ontroerend veel van je!

thank you – jesus army letra – Bing video

Vrij vertaald:

U strekte Zich zo vaak naar mij uit, maar ik draaide U mijn rug toe, omdat ik niet dacht dat U had wat ik nodig had.

Nu bent U alles voor mij, ik kan niet zonder U, God! En ik dank U.

Ik was verloren en U hebt mij gevonden. Ik was dood vanbinnen en U blies Uw adem in mij, en bracht mijn botten tot leven.

Dank dat U mij gered heeft, dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God!

U stond met open armen, maar ik rende weg. Want ik was bang voor de pijn die met vertrouwen kwam.

Maar ik kwam terugrennen in Uw armen. Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn. U zou me nooit verlaten, God!

Ik verdien U niet, maar U blijft van me houden. U zult nooit ophouden mij lief te hebben, God!