JE HELE PERSOONLIJKHEID

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.  Jesaja 9:1

Geweld. Duisternis. Je ziet het om je heen en in je eigen leven. Groot en zichtbaar, maar ook klein en verborgen. Dat merk je vooral als je alleen bent. Stil wordt voor God. Luistert.

Jezus is het Licht waar Jesaja over profeteert. Als je Hem gaat zien, als dat hemelse Licht over je leven gaat schijnen, dan ga je jezelf alsook de wereld zien in dat Licht.

Vanuit Zijn perspectief. Niet meer naar de maatstaven van de wereld, waarin je jezelf moet zien te redden, waar moet zien te maken.

Zijn perspectief is dat hemels Licht alles wat duisternis is verdrijft en overwint. Zijn plan is een ánder Koninkrijk. Van liefde en vergeving.

Iemand appt: ‘Hij is onze Koning. KONING der koningen. HERE der heren. Na totale vergeving: voor eeuwig in Zijn licht, Zijn liefde, Zijn aanwezigheid!’

Jij die gelooft, je bent een burger van dat Rijk. Met Jezus is het onder ons en in ons gekomen. In ieder die gelooft.

Daarin verschilt het christelijk-geloof van andere godsdiensten. Door de inwoning van de Heilige Geest komt Gods Licht je leven binnen en krijg je deel aan Jezus’ overwinning over zonde, dood en duisternis.

Zijn Geest brengt heel je persoonlijkheid tot nieuw leven. Dat proces begint in je geest. Dan werkt het door in je ziel, je denken en je gedrag. En bij Jezus’ komst zal ook je lichaam nieuw worden.

God wil je tot in de kleinste details verlossen. Iedere cel. En Hij belooft het werk dat Hij in je begonnen is, af te maken!